Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród prawie 38,5 mln mieszkańców Polski, 52 proc. stanowią kobiety. Liczebna przewaga kobiet jest widoczna szczególnie w miastach, gdzie na 100 mężczyzn, przypada ich 111. Na wsiach jest to zaś 101.

Statystyczny mieszkaniec Polski ma nieco ponad 40 lat. Średnia ta jest wyższa w miastach (41,4 lata) niż na wsiach (38,4 lat). Rozbieżność ta dotyczy także płci. Średni wiek kobiet to 41,9 lat, mężczyzn - 38,6 lat.

Według prognoz GUS przeciętna długość życia dziewczynek urodzonych w 2016 r. wyniesie niemal 82 lata, chłopców urodzonych w tym samym roku zaś - prawie 74 lata. Główny Urząd Statystyczny wskazuje ponadto, że od 1990 r. wartości te podniosły się - w przypadku kobiet - o 6,7 lat, a mężczyzn - o 7,7 lat.

Swe pierwsze małżeństwo kobiety zawierają jednak wcześniej (26,4 lata) niż mężczyźni (28,4 lata). Także w tym przypadku od lat 90. wiek ten się podniósł o 4 lata w przypadku panien młodych i o 5 w przypadku panów młodych.

Dzietność, a więc współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci, przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat), w Polsce w 2016 r. wyniosła 1,357 i była nieco wyższa niż rok wcześniej, ale niższa niż w 1985 r. o prawie jeden (2,329).

Średni wiek, kiedy mieszkańcy Polski się rozwodzą wynosi w przypadku kobiet 39 lat i 41 lat w przypadku mężczyzn. W miastach częstotliwość rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsiach. Małżeństwa, które kończą się rozwodami, trwają przeciętnie 14 lat. (PAP)