Posłowie poparli natomiast poprawkę dotyczącą upoważnienia ministra finansów do udzielenia ze środków budżetowych pożyczki w wysokości 1 mld zł (w ustawie była mowa o 500 mln zł) na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku Gospodarstwa Krajowego.
Kolejna przyjęta poprawka przewiduje przesunięcie 1,7 mln zł z wynagrodzeń w służbie celnej na wynagrodzenia w służbie cywilnej, a inna zmniejsza o 500 tys. zł wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pieniądze te mają być przeznaczone na dofinansowanie archiwistyki społecznej.
Następna przyjęta poprawka przewiduje przesunięcie 2 mln zł z rezerwy celowej związanej z programem współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na "sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej", gdzie pojawi się nowy rozdział pt. "pomoc zagraniczna".
Sejm poparł też poprawkę, zmniejszającą o 4,7 mln zł środki przeznaczone w NFZ na składki i świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych. Pieniądze te mają trafić do Głównej Biblioteki Lekarskiej, która ma być poddana restrukturyzacji. Kolejna przyjęta poprawka zakłada zmniejszenie o 10 mln środków w dyspozycji Prokuratorii Generalnej na rzecz zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa. Posłowie opowiedzieli się też za poprawką przenoszącą 500 tys. z Agencji Rynku Rolnego na obchody 150. rocznicy powstania Kółek Rolniczych.
Ustawa budżetowa zakłada, że deficyt w 2012 r. nie przekroczy 35 mld zł, wydatki państwa wyniosą nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł.
Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem, 6 marca ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi do podpisu. (PAP)