Pytany o to Czuma poinformował PAP, że pracuje w biurze ministra sprawiedliwości. - To departament, który pomaga w codziennej pracy ministra sprawiedliwości. Pracuję na pół etatu - powiedział.
Do zadań biura ministra należy m.in. prowadzenie spraw dotyczących współdziałania ministra z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej, realizacja uprawnień i obowiązków ministra dotyczących sprawozdań Prokuratora Generalnego z działalności prokuratury, ewidencjonowanie interpelacji i zapytań poselskich i senatorskich, koordynowanie wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową, koordynowanie udostępniania informacji publicznej.

Więcej na ten temat>>