ETPC oceni, czy spotkania szefów TK to informacja publiczna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Europejski Trybunał Praw Człowieka właśnie zakomunikował przyjęcie skargi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dotyczącej odmowy udostępnienia informacji dotyczącej spotkań prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał zadaje pytanie, czy taka ingerencja w wolność wypowiedzi była konieczna i jako wzór standardu wskazuje swoje orzeczenie dotyczące Węgier.

04.10.2021

RPO: Minister bezprawnie zawiesza sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, ktory zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziów Adama Synakiewicza i Marty Pilśnik w związku z zastosowaniem przez nich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących powoływania sędziów w Polsce, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 stycznia 2009 r. zrobił to z naruszeniem przepisów

04.10.2021

Prawnicy kancelarii CMS wspierali przejęcie firmy ubezpieczeniowej

Rynek

Kancelaria CMS doradzała Neuca S.A., spółce giełdowej działającej na polskim rynku hurtu farmaceutycznego, przy nabyciu większościowego pakietu akcji Pomerania Investment S.A., będącej jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. - polskiego zakładu ubezpieczeń specjalizującego się w ubezpieczeniach zdrowotnych.

04.10.2021

Portal informacyjny sądu ma być bardziej funkcjonalny, tyle że działa... różnie

Wymiar sprawiedliwości

W najbliższych tygodniach mają zacząć działać dwie nowe funkcjonalności portalu informacyjnego sądu. W aplikacji biurowej będzie automatycznie pokazywać się data doręczenia pism, a adwokaci i radcy prawni będą je dostawać do skrzynki odbiorczej tak, by nie przeoczyli korespondencji sądowej wśród innych wiadomości. Z ankiety przeprowadzonej wśród adwokatów i radców wynika, że największym problemem są wciąż różnice między poszczególnymi sądami.

04.10.2021

Attorney-at-law, advocate, counsellor-at-law i associate - angielski rządzi w polskich kancelariach

Prawnicy

Konkurencja na rynku prawniczym jest duża, w Polsce działa coraz więcej zagranicznych firm i ich filii, a polskie działają na zagranicznych rynkach. To wpływa też na kancelarie, bo muszę oferować również międzynarodowe wsparcie. Polskim nazwowm i tytułom prawniczym coraz częściej towarzyszą angielskie odpowiedniki począwszy od aplikantów - trainee attorney-at-law skończywszy na kancelaryjnych ekspertach czyli "counsel".

04.10.2021

Sprawa z gruntu przegrana? Finał sporu nie zawsze jest oczywisty

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zdarza się, że pełnomocnik strony przewiduje, że sąd może wydać wyrok niekorzystny dla jego klienta. Analiza przepisów, akt sprawy i doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw mogą stwarzać u niego przeświadczenie, że wygrana w sądzie może być nieosiągalna. Nie oznacza to jednak, że tak na pewno się stanie.

02.10.2021

Prezes NRA do Rzecznika Praw Dziecka: dzieci imigrantów potrzebują pomocy

Wymiar sprawiedliwości

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielenia ochrony, wsparcia i pomocy humanitarnej dzieciom przebywającym w strefie przygranicznej.

02.10.2021

Prof. Majchrowski donosi na sędziów SN do prokuratury

Prawnicy

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i sędzia Izby Dyscyplinarnej Jan Majchrowski zawiadomił Prokuraturę Krajową o możliwości przekroczenia uprawnień przez sędziego Józefa Iwulskiego, oraz przez sędziów Sądu Najwyższego, którzy z nim orzekali: Bohdanowi Bieńkowi, Katarzynie Gonerze i Dawidowi Miąsikowi.

01.10.2021

Przemoc ekonomiczna to też przemoc domowa - jest projekt zmiany ustawy

Wymiar sprawiedliwości

Pojęcie przemocy w rodzinie zostanie zastąpione przemocą domową, bo ta jest problemem także w nieformalnych związkach czy wśród byłych małżonków, którzy rodziną nie są. Przemoc domowa obejmie nie tylko tę fizyczną, psychiczną i seksualną, ale też zachowania mające na celu uzyskanie kontroli nad zasobami ekonomicznymi - to zmiany proponowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

01.10.2021

Pracownicy sądów i prokuratur łączą siły z protestującymi pracownikami ochrony zdrowia

Wymiar sprawiedliwości

"Białe miasteczko 2.0" zmieniło od czwartku, 29 października, barwę na biało-czerwoną. Do pracowników ochrony zdrowia dołączyli bowiem pracownicy sądów i prokuratury. Domagają się podwyższenia wynagrodzeń o co najmniej 12 proc. dla wszystkich grup pracowniczych zatrudnionych w sądach w tym także specjalistów OZSS, sędziów i asesorów sądowych oraz przeciwdziałania mobbingowi. I nie wykluczają zaostrzenia protestu.

01.10.2021

W proteście przeciwko Izbie Dyscyplinarnej - zerwano Kolegium Sądu Najwyższego

Prawnicy

Ośmiu członków Kolegium Sądu Najwyższego: z Izby Karnej, Izby Pracy oraz dwóch reprezentantów Izby Cywilnej opuściło obrady i uniemożliwiło podejmowanie uchwał przez ten organ samorządu sędziowskiego. Jest to protest przeciwko działalności Izby Dyscyplinarnej. Kolegium na 30 września br. zwołała Pierwsza Prezes SN prof. Małgorzata Manowska.

30.09.2021

Wniosek do TK i pięć zawiadomień - efekt kontroli NIK ws. Funduszu Sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Prezes NIK skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności zapisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości ws. Funduszu Sprawiedliwości. Do prokuratury trafiło też pięć zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, bo w ocenie kontrolerów NIK wydatkowano z niego niezgodnie z przepisami, niecelowo, niegospodarnie lub nierzetelnie ponad... 280 mln złotych.

30.09.2021

Prof. Misztal-Konecka nowym prezesem Izby Cywilnej SN

Prawo cywilne Prawnicy

Prezydent Andrzej Duda 30 września 2021 r. powołał Sędzię SN Joannę Misztal-Konecką na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej. Zastąpiła ona prezesa Dariusza...

30.09.2021

Brał udział w wypadku, potem go komentował - jest dyscyplinarka dla adwokata

Wymiar sprawiedliwości

Wypowiedź adwokata z Łodzi, który najpierw uczestniczył w wypadku, w którym zginęły dwie osoby a potem komentował, że była "to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach", wywołała prawdziwą burzę medialną. Do zdarzenia doszło, gdy wracał z wesela. Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Łodzi wszczął już postępowanie dyscyplinarne w jego sprawie.

30.09.2021

Prokuratorzy odczują w portfelu i Polski Ład, i zamrożenie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości

O ok. 500 zł - w przypadku prokuratur rejonowych i po ok. 1200 zł - w przypadku prokuratur regionalnych, zmniejszy się miesięczne wynagrodzenie prokuratorów, po uwzględnieniu planów budżetowych na 2022 rok i założeń Polskiego Ładu. Rocznie to nawet ponad 14 tys. złotych. Szacunki przygotował Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, a tabele z konkretnymi wyliczeniami trafiły również do Prokuratora Krajowego.

30.09.2021

Państwo szuka bata na ideologie - nie precyzuje jaką i dlaczego

Prawo karne

W kodeksie karnym ma pojawić się nowy przepis - zakazane będzie propagowanie ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne i społeczne. Grozić mają za to nawet trzy lata pozbawienia wolności. Zapis jest mało precyzyjny, a w uzasadnieniu próżno szukać, o jakie ideologie chodzi, co budzi spore wątpliwości konstytucyjne.

30.09.2021

Odpowiedź 11 sędziów SO: Nie rezygnujemy, ale odmawiamy orzekania z neo-sędziami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jedenastu sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którzy odmówiło orzekania z neo-sędziami odpowiada prezes tego sądu, że nie zrezygnuje ze swego stanowiska. Zapowiadają przy tym wykorzystanie środków prawnych, w celu zapobiegania wydawaniu orzeczeń w nieprawidłowo utworzonych składach. Dlatego, że wyrok Trybunału w Strasburgu idzie dalej niż uchwała trzech Izb SN - Krajowa Rada Sądownictwa nie ma w ogóle zdolności awansowania sędziów.

29.09.2021

Nie tylko COVID - kuratorzy skarżą się na wykluczenie ze szczepień na grypę

Wymiar sprawiedliwości

Z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Zdrowia wynika, że prawo do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mają też ci, którzy w swojej pracy stykają się z wieloma osobami. Wśród wymienionych grup zawodowych zabrakło jednak kuratorów sądowych. Ci nie kryją rozgoryczenia i apelują o pilną zmianę.

29.09.2021

Zrozumieć prawo… i prawnika - trudny język sądowej komunikacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Współuczestnictwo…, oskarżyciel subsydiarny…, wymagalność - to przykłady słów nie zawsze zrozumiałych dla osób nie mających na co dzień kontaktu z prawem. Tego rodzaju sformułowania często można spotkać w pismach z sądów, prokuratury, czy w kontaktach z prawnikami. Aby wyjaśnianie zawiłości prawa i tłumaczenie zasad proceduralnych było owocne, warto, aby prawnicy zadbali o właściwą atmosferę - także na sali sądowej.

29.09.2021

Otwarta droga do podważania wyroków frankowych

Kredyty frankowe

Brak uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, mającej rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące spraw kredytów zaciągniętych w CHF, jest najmniejszym zmartwieniem frankowiczów. Grozi im unieważnienie wyroków wydanych w nieprawidłowym składzie - w tzw. wydziale frankowym Sądu Okręgowego większość sędziów jest z nadania nowej KRS. W efekcie tacy kredytobiorcy stali się ofiarami wojny o niezawisłe sądy.

29.09.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski