Komornik wyegzekwuje też wyrok arbitrażowy

Wymiar sprawiedliwości

Przedsiębiorcy nadal częściej idą do sądu niż decydują się na arbitraż. Tymczasem - jak podkreślają eksperci z elektronicznego sądu polubownego Ultima Ratio,rozwiązanie to jest skuteczne także w sytuacjach gdy kontrahenci nie wywiązują się z płatności. Wyrok sądu arbitrażowego - zgodnie z procedurą cywilną - ma moc wyroku sądu państwowego po nadaniu klauzuli wykonalności.

22.08.2020

Bezkarność za działania przy COVID-19? Prawnicy mówią o zagrożonych prawach obywateli

Wymiar sprawiedliwości Tarcza Antykryzysowa

Projekt zmian, które co do zasady mają gwarantować bezkarność urzędników w sytuacji przeciwdziałania COVID-19, podejmowanych w interesie społecznym, może stać się wytrychem legalizującym także pospolite przestępstwa, wymierzone w obywateli - alarmują prawnicy. Wskazują, że zaproponowane rozwiązanie jest tak szerokie, że może usprawiedliwić niemal każde bezprawie.

22.08.2020

Adwokatura: Zatrzymani aktywiści LGBT nie mogli skorzystać z pomocy prawników

Prawo karne Prawnicy

Policja nie zapewniła zatrzymanym 7 sierpnia uczestnikom zgromadzeń efektywnego prawa do obrony - stwierdza Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie i prosi o interwencję w tej sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. I przypomina, że Polska wciąż nie wprowadziła europejskich zasad w tej dziedzinie.

21.08.2020

Izba Dyscyplinarna nadal orzeka - RPO czeka na odpowiedź w jej sprawie

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się wyjaśnień rządu w sprawie - jak wskazuje - naruszania postanowień TSUE przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Chodzi o rozpatrywane przez nią sprawy o uchylenie immunitetu sędziów. Konsekwencjami - dodaje - mogą być kary finansowe i dalsze podważenie zaufania do polskiego sądownictwa. 

21.08.2020

Sędziowie widzą nadaktywność rzeczników dyscyplinarnych, ale bardziej tych z centrali, niż z sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie nie mają wątpliwości, że po wyborach prezydenckich rzecznicy dyscyplinarni stają się coraz aktywniejsi i to w stosunku do coraz większych grup spośród nich. Mówią wręcz o presji i zastraszaniu. Sami rzecznicy podkreślają, że sprawy są jednostkowe i wynikają z nadaktywności politycznej sędziów. Jest też pewien wyłom - ich lokalni zastępcy zdecydowanie mniej chętnie podejmują działania.

21.08.2020

Samorządy prawnicze "w kropce" z wyborami - MS nie wyklucza wsparcia

Prawnicy Koronawirus

U adwokatów i radców prawnych trwają dyskusje i analizy nad tym jak - mimo pandemii - zorganizować jesienne krajowe zjazdy. Jedna z konkluzji jest taka, że potrzebne są zmiany w prawie. Nieco inaczej na to patrzy ministerstwo. Przypomina, że samorządy były pytane o swoje potrzeby już na etapie prac nad "tarczami".

20.08.2020

Ciąg dalszy afery z KSSiP? Sędziowie i kuratorzy dostają groźby

Wymiar sprawiedliwości

Od piątku na prywatne maile sędziów i kuratorów sądowych w całym kraju napływały anonimowe groźby. Łączą oni to z lutowym wyciekiem danych z poprzedniej bazy szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Placówka w specjalnym oświadczeniu informuje, że powiadomiła o tym prokuraturę, dodaje jednak, że sama nie może potwierdzić czy jest związek.

19.08.2020

Kuratorzy też mają oczekiwania wobec przyszłorocznego budżetu

Wymiar sprawiedliwości

Zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie odpowiednich środków zapewniających ustawową waloryzację wynagrodzeń, możliwość wypłacania dodatków specjalnych dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich oraz awanse zawodowe - postuluje Krajowa Rada Kuratorów. To kolejna grupa zawodowa związana z wymiarem sprawiedliwości, zaniepokojona przyszłorocznym budżetem.

19.08.2020

Krajowe zjazdy adwokatów i radców pod znakiem zapytania

Prawnicy Koronawirus

Nie tylko adwokaci, ale też radcy prawni mają coraz to większe obawy związane z organizacją jesiennych zjazdów. Choć oficjalnie z NRA i KRRP płyną zapewnienia, że podejmowane będą wszelkie działania by się odbyły, nieoficjalnie członkowie samorządów mówią wprost: nic na siłę i dodają, że konieczne są m.in. zmiany w prawie, a to zależy od Ministerstwa Sprawiedliwości.

19.08.2020

Senat chce poprawić tarczę 4 - zmienia przepis stosowany przy błędach medycznych

Wymiar sprawiedliwości

To jedna z budzących największe wątpliwości zmian tarczy antykryzysowej 4. Chodzi o art. 37a Kodeksu karnego, który umożliwiał sądowi orzekanie ograniczenia wolności lub grzywny np. w przypadku błędów medycznych. Wprowadzone jednak warunki jego stosowania, a teraz Senat przyjął projekt przywracający jego wcześniejsze brzmienie.

18.08.2020

Bez zwrotu wydatków na obrońcę - RPO wnosi kasację

Prawnicy

Sąd pierwszej instancji warunkowo umorzył sprawę dotyczącą udziału w bójce, a prokuratura to zaskarżyła, bo uznała że wyrok jest zbyt łagodny. W drugiej instancji zaskarżenie zostało oddalone, sąd nie zwrócił jednak kosztów obrony poniesionych przez oskarżonych. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi kasację.

18.08.2020

Adwokatura głowi się, jak podołać samorządowym wyborom

Prawnicy Koronawirus

Dyskusja nad tym, jak przeprowadzić zgromadzenia w poszczególnych izbach oraz Krajowy Zjazd Adwokatury - będzie tematem wtorkowego posiedzenie prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, z udziałem wszystkich dziekanów. Transmisja online nie oznacza bowiem udziału w obradach online. Prawo.pl ustaliło, że trwają też rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości

18.08.2020

Związkowcy prokuratury przeciw zamrożeniu wynagrodzeń

Prokuratura

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z najwyższym zaniepokojeniem przyjmuje zgłaszane przez władzę wykonawczą Radzie Dialogu Społecznego propozycje zamrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2021 r. W swoim stanowisku wskazuje, że nastąpić to ma mimo zapowiadanego wzrostu gospodarczego i inflacji kształtującej się na poziomie 1.8 proc.

17.08.2020

Paralizatory w więzieniach zostaną - także po COVID-19

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

To jedna z budzących duże kontrowersje zmian wprowadzonych tarczą antykryzysową z 31 marca br. Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też prawnicy alarmowali, że taka broń w rękach nieprzeszkolonej Służby Więziennej może prowadzić do tragedii. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa jednak, że jest za wcześnie na doszukiwanie się negatywnych skutków regulacji i nie zamierza jej zmieniać.

17.08.2020

Dwie izby SN rozstrzygają dyscyplinarki prawników - będą wznowienia

Prawnicy

Izba Karna Sądu Najwyższego orzeka w sprawach prawników i nie uznaje wyroków Izby Dyscyplinarnej, a ta zaś uważa się za jedyną właściwą i powołuje się na własne siódemkowe uchwały. Konsekwencją takiej sytuacji dla prawników, których orzeczenia dotyczą, mogą być wznowienia postępowań, gdyż adwokaci nie traktują Izby Dyscyplinarnej jako sądu, podobnie jak niektórzy radcowie prawni, choć nie ich rzecznicy.

17.08.2020

Będzie więcej żołnierzy USA i z poszanowaniem polskiego prawa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W przypadkach uznanych za ważne amerykańscy żołnierze będą podlegać polskiej jurysdykcji karnej z wyjątkiem czynów popełnionych na służbie, a obiekty zajmowane przez jednostki USA nie będą miały eksterytorialnego charakteru. Takie m.in. zasady znalazły się w podpisanej w sobotę umowie o współpracy obronnej z USA.

15.08.2020

Dobre wyniki prawniczych egzaminów zawodowych

Prawnicy

Egzamin adwokacki zdało niespełna 85 proc. kandydatów na adwokatów, a egzamin radcowski - niemal 80 proc. kandydatów. Ministerstwo Sprawiedliwości podało wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 23–26 czerwca 2020 r. U adwokatów najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa karnego, a u radców z prawa gospodarczego

15.08.2020