Strasburg: Trybunał zajmie się szykanami wobec sędziego Tulei

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzy skargę złożoną przez sędziego warszawskiego Sądu Okręgowego Igora Tuleyę w związku z wszczętymi przeciwko niemu postępowaniami dyscyplinarnymi. Przedmiotem oceny Trybunału ma być naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego.

21.09.2020

We wtorek TSUE rozpatrzy pytania o powołanie sędziów SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dwie kolejne sprawy dotyczące sędziów z Polski rozpatrzone zostaną 22 września przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytania prawne dotyczą Moniki Frąckowiak i Waldemara Żurka, a chodzi w nich o to, czy powołane w politycznej procedurze do Sądu Najwyższego osoby mogą być uznawane za niezawisłych sędziów i czy polski sąd może oceniać status takich osób.

21.09.2020

Wybory dzielą adwokaturę - jedni czekają, inni szykują się na formułę hybrydową

Prawnicy

Koronawirus postawił izby adwokackie przed nie lada wyzwaniem. Jesienią miały się odbyć przesunięte zgromadzenia, istotny punkt procedury wyborczej. Część izb - ze względu na epidemię - na razie ich nie organizuje i czeka na ruch Ministerstwa Sprawiedliwości, które obiecało wsparcie legislacyjne. Są też takie - jak izby w Krakowie czy Wrocławiu - które przygotowują się na wersję hybrydową.

21.09.2020

Przemysław Czarnek może zostać nowym ministrem sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Poseł PiS Przemysław Czarnek, prawnik konstytucjonalista z KUL, może w poniedziałek zastąpić Zbigniewa Ziobrę na stanowisku ministra sprawiedliwości. Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas posiedzenia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości - wynika z nieoficjalnych informacji.

20.09.2020

Przez dwa lata działalności Izba Dyscyplinarna SN rozstrzygnęła 474 sprawy

Wymiar sprawiedliwości

W ciągu dwóch lat od powstania Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zakończyła 474 sprawy prawników, wydając łącznie 606 orzeczeń. Łącznie wpłynęło do niej 647 spraw. Najwięcej z nich, bo 259 dotyczyło prokuratorów i sędziów sądów powszechnych - 183 sprawy.

19.09.2020

W dobie COVID-19 trudny dostęp do sądowych akt - RPO ponownie interweniuje

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

W związku z koniecznością zaskarżenia wcześniejszej decyzji obywatel chciał zapoznać się z dokumentami w sądzie. Usłyszał, że ma przyjść 2 października – tymczasem termin na zaskarżenie mija już zaraz. RPO w piśmie do sądu apeluje o ustalanie priorytetów w dostępie do akt sądowych.

19.09.2020

Kontakty z rodzicem - luki w przepisach uderzają w dzieci i... kuratorów

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Koronawirus spotęgował problem utrudniania kontaktów rodzica z dzieckiem. Sposobem na najtrudniejsze sytuacje ma być udział w kontaktach kuratora, ale problem w tym, że przepisy są niedoskonałe, a wyjątkowe narzędzie w wielu sprawach staje się wieloletnią normą. Kuratorzy sądowi mówią o potrzebnych zmianach standardów, ale także prawa.

19.09.2020

Posłowie PiS poprzez TK chcą zakończyć kadencję RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Grupa posłów PiS wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem dotyczącym zgodności z konstytucyją ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewybrania następcy. Zgodnie z ustawą dotychczasowy RPO pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. TK ma zająć się sprawą 20 października.

18.09.2020

MS: Jest dobrze, nie trzeba lepszego dostępu zatrzymanego do obrońcy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiany w zakresie dostępu zatrzymanego do adwokata czy radcy prawnego są od dłuższego czasu postulowane przez samorządy prawnicze i obrońców praw człowieka. Wskazują oni, że polskie realia odbiegają od międzynarodowych standardów. Ministerstwo - w odpowiedzi przesłanej NRA - informuje, że obecnie nie planuje takich prac legislacyjnych, a obowiązujące przepisy są wystarczające.

18.09.2020

Pisemne zeznania coraz bardziej popularne w sądach, chociaż prawnicy mają wątpliwości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Sądy, w związku z koronawirusowymi obostrzeniami, zaczęły niemal masowo sięgać po zeznania świadków na piśmie i to mimo że wcześniej podchodziły do tej zmiany raczej ostrożnie. A pełnomocnicy skarżą się, że procedura jest nadużywana i wieszczą liczne apelacje. Sędziowie uspokajają, że praktyka się dopiero kształtuje,

18.09.2020

Adam Bodnar odznaczony Orderem Legii Honorowej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podczas czwartkowej uroczystości w rezydencji ambasadora kończący kadencję Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar otrzymał insygnia kawalera Orderu Legii Honorowej. - Jest pan prawdziwym strażnikiem praw obywatelskich i wartości, pana głos jest ważny, liczą się z nim zarówno pana rodacy, jak i cała Europa - powiedział ambasador Francji Frederic Billet.

17.09.2020

Co z wypowiedzeniem konwencji stambulskiej? W MRPiPS nie toczą się prace

Wymiar sprawiedliwości

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie toczą się żadne prace związane z wypowiedzeniem konwencji stambulskiej – wynika z wypowiedzi wiceminister Iwony Michałek. Zapowiedziała jednak nowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a projekt ma być gotowy do końca września.

17.09.2020

Coraz bliżej końca "pracy na zmianę" w prokuraturze

Wymiar sprawiedliwości

O ile sytuacja epidemiologiczna kraju nie ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, w dniu 28 września zapadnie decyzja o odstąpieniu od systemu zmianowego w prokuraturze - poinformował Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Nie wiadomo kiedy to nastąpi, brane są pod uwagę trzy daty - z dniem 1, 15 lub 31 października.

17.09.2020

PE: Zdecydowane poparcie dla krytyki naruszania praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Przyjętą w czwartek rezolucję w sprawie praworządności w Polsce poparło w Parlamencie Europejskim 513 europosłów, przeciw było 148, a wstrzymało się od głosu 33. Według jej autorów w Polsce dochodzi do ciągłego pogarszania się stanu praworządności. PE apeluje do KE oraz Rady UE o wykorzystanie dostępnych narzędzi, by wyeliminować ryzyko naruszania wartości unijnych.

17.09.2020

MS wraca do ustawy o nieletnich - projekt czeka na wpis do rządowego planu

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Projekt był już gotowy wiosną ubiegłego roku, ale prace opóźniły się m.in. w związku z międzyresortowymi ustaleniami. Miano do niego wrócić po wyborach. Teraz - jak informuje Prawo.pl resort sprawiedliwości - nowa ustawy o nieletnich czeka na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

17.09.2020

Aplikacja nadal traci na popularności - ale mniej niż w latach ubiegłych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pod specjalnym, związanym z koronawirusem rygorem, 26 września młodzi prawnicy będą zdawać egzamin na aplikacje. Podobnie jak w minionych latach, więcej jest chętnych na aplikację radcowską - złożonych zostało ponad 3050 wniosków, mniej na adwokacką - ponad 2300. To jednak mniej, niż przy poprzednich naborach.

17.09.2020

Wyższe kary, w tym finansowe - policjanci mają być lepiej chronieni

Policja

Do końca września ma być gotowy projekt zaostrzający kary za naruszanie nietykalności policjantów, czynną napaść na nich i ich znieważanie. Regulacja ma również wprowadzić obligatoryjne orzeczenia przez sąd dodatkowej kary finansowej przy tego typu przestępstwach.

16.09.2020

Prokuratura chce oskarżyć prezes stowarzyszenia Themis

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej chce zgody SN na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec. Prokuratura zamierza postawić jej zarzuty m.in. przywłaszczenia środków publicznych i przyjęcia korzyści majątkowej. - Nie mam sobie nic do zarzucenia i uważam, że te ataki są elementem gry politycznej – skomentowała to sędzia.

16.09.2020

Aresztów coraz więcej - co rok to kolejny rekord

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

We wrześniu w aresztach osadzone było 9232 osoby - wynika z najnowszych danych Służby Więziennej. To o ok. 800 więcej niż rok temu i to mimo epidemii, w czasie której środek ten, ze względu na obostrzenia miał być rzadziej stosowany. Co ważne, polskim problemem nadal są areszty długotrwałe - RPO przystąpił właśnie do jednej z takich spraw.

16.09.2020