Wszystkie koszty związane z budową autostrady czy drogi ekspresowej zostaną wzięte pod uwagę przy...
Krzysztof Sobczak
27.04.2011
Pracownik może się domagać zawarcia umowy o pracę, nawet jeśli firma twierdzi, że jest on...
Krzysztof Sobczak
27.04.2011
Sąd wznowi postępowanie, gdy oskarżony nie uzyska informacji o wyznaczonym terminie i miejscu...
Krzysztof Sobczak
27.04.2011
Senat na swoim dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzy poprawki do ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.04.2011
Korzystniejsze zasady przyznawania pomocy i dodatkowe świadczenia dla cudzoziemców ubiegających się...
Krzysztof Sobczak
27.04.2011
Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt założeń ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości...
Wojciech Kowalski
27.04.2011
Budowa dróg leży w interesie publicznym. Jednak wobec ograniczenia środków na ten cel (w drodze...
Anna Stańczuk
27.04.2011
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i...
Krzysztof Sobczak
27.04.2011
Uzyskanie pozwolenia środowiskowego na poszukiwanie i produkcję gazu naturalnego może być trudne...
Jan Lis /KW
27.04.2011
Komisja Europejska zapowiedziała we wtorek zmiany w kodeksie dotyczącym układu z Schengen, które...
Lex/Lex
27.04.2011
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" rozwiązało swój Zespół Poprawy Funkcjonowania...
Krzysztof Sobczak
27.04.2011
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i...
Emilia Zakrzewska/KW
27.04.2011
Decyzja wydana na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz....
Anna Dudrewicz
27.04.2011
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał spółkę Virtual Line, zajmującą się świadczeniem...
Krzysztof Sobczak
27.04.2011
Każde, nawet nieumyślne naruszenie prawa konkurencji grozi surowymi konsekwencjami: nieważność...
Jan Lis /KW
27.04.2011
Wszyscy, którzy jeszcze nie złożyli zeznania podatkowego za 2010 r., mogą skorzystać z ułatwień...
Krzysztof Sobczak
27.04.2011
Dr Beata Gessel-Klinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający warszawskiej Kancelarii GESSEL oraz...
Jan Lis /KW
27.04.2011
Aby uzyskać odszkodowanie za skutki błędu adwokata czy radcy w sprawie sądowej, trzeba jeszcze...
Krzysztof Sobczak
26.04.2011
Rynek
Dr Beata Gessel-Klinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający warszawskiej Kancelarii GESSEL wzięła...
Jan Lis
26.04.2011
Augsburgska grupa wydawnicza Weltbild z końcem marca rozszerzyła portfolio swoich polskich...
Magdalena Czajka
26.04.2011
Rynek
Prestiżowy brytyjski magazyn Corporate INTL wskazał zwycięzców wśród kancelarii prawnych za rok...
Jan Lis
26.04.2011
Prawnicy
Radca prawny musi przede wszystkim rozwiązywać problemy prawne klienta, Nie wystarczy powiedzieć,...
Krzysztof Sobczak
26.04.2011
Prawnicy
W ubiegłym roku Polacy skorzystali z posiadanych polis ochrony prawnej zaledwie 3,5 tys. razy....
Krzysztof Sobczak
26.04.2011
Rynek
Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Bronisław Komorowski podpisał ustawę upoważniającą go do...
Lex/Lex
26.04.2011
Radca prawny musi przede wszystkim rozwiązywać problemy prawne klienta, co oznacza, że powinien...
Krzysztof Sobczak
26.04.2011
Rynek
Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowej ustawy powodziowej....
Lex/Lex
26.04.2011
Podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...
Anna Dudrewicz
26.04.2011
Przepis o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Anna Dudrewicz
26.04.2011
Premier Donald Tusk spotka się we wtorek o godz. 18 z prezesami ogólnopolskich organizacji...
Lex/Lex
26.04.2011