Osoba, która nie zaliczy kolokwium, może ukończyć aplikację i uzyskać uprawnienia zawodowe. To...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Prawnicy
Naczelna Rada Adwokacka zabiega o wyjaśnienie, czy bezpłatną pomoc prawną należy rejestrować w...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Tylko radca prawny i adwokat może sporządzić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Prawnicy
Samorząd adwokacki na 4 czerwca zaplanował swój kolejny Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych. Naczelna...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Jeszcze nigdy dostęp do informacji prawnej nie był tak łatwy. Serwis Lex.pl ma swoją bezpłatną...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Rynek
Likwidację odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych przewiduje przyjęty we wtorek przez Radę...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Nie będziemy straszyć wykonawców zmienioną ustawą o zamówieniach publicznych powiedział w środę w...
Lex/Lex
18.05.2011
Trybunał Konstytucyjny wznowił w środę badanie wniosku SLD w sprawie konstytucyjności byłej Komisji...
Lex/Lex
18.05.2011
Osoby tworzące programy umożliwiające dostęp do cudzych systemów komputerowych mogą być posądzone o...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego musi rozpatrzyć wniosek Fundacji Helsińskiej w sprawie...
Lex/Lex
18.05.2011
Do 8 czerwca Trybunał Konstytucyjny odroczył badanie wniosku posłów SLD o uznanie...
Lex/Lex
18.05.2011
W sytuacji, kiedy organ nie wykonał obowiązku nałożonego art. 9 ustawy o gospodarce...
Anna Dudrewicz
18.05.2011
MSWiA będzie zachęcać przedstawicieli kościołów różnych wyznań, by kwestie związane ze zwrotem...
Lex/Lex
18.05.2011
Od kilkunastu miesięcy wprowadzane są już zmiany w prawie wywołane analizą sprawy porwania i...
Lex/Lex
18.05.2011
Podstawą odmowy wpisu prawa własności nabywcy udziału w nieruchomości może być stwierdzona w...
Wojciech Kowalski
18.05.2011
Przedstawiciele sędziów, doradców podatkowych i środowiska akademickiego podpisali w środę w...
Lex/Lex
18.05.2011
Minister Michał Boni rozpoczął prace nad ustawą mającą poprawić efektywność i bezpieczeństwo...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Rzeczniczka Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła się do Jacka Włodarskiego, Dyrektora...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.05.2011
Polska Prezydencja w Radzie UE będzie okazją do podniesienia poziomu ochrony praw człowieka w Unii...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Fundacja Panoptykon i cztery inne organizacje skierowały do Prezydenta list dotyczący uchwalonej...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, gdy grunt został oddany w to użytkowanie do...
Jolanta Mazur
18.05.2011
Wielkość wydatków z Funduszu Pracy muszą uzasadniać potrzeby społeczne, a nie krótkowzroczne...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Obecnie jedynie niecałe 2% dzieci w wieku do 3 lat jest objętych instytucjonalną opieką. Główną...
Emilia Zakrzewska/KW
18.05.2011
Rozpatrywanie pytania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest powodem zawieszenia...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011
Z pozwami o odszkodowanie od lotniska w Balicach wystąpiły do krakowskiego sądu osoby mieszkające w...
Lex/Lex
18.05.2011
Zapłata odsetek przez gwaranta nie jest zapłatą dokonaną przez podatnika w rozumieniu art. 16 ust....
Michał Malinowski
18.05.2011
Premier Donald Tusk zwrócił się w środę do organizacji pozarządowych o pomoc w wypracowaniu...
Lex/Lex
18.05.2011
MSWiA skierowało do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt specustawy dot. Euro 2012....
Lex/Lex
18.05.2011
Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna powiedział w środę dziennikarzom, że jego zdaniem zgłoszony przez...
Lex/Lex
18.05.2011
Dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych przewiduje przyjęty we wtorek przez Radę...
Krzysztof Sobczak
18.05.2011