Oto nowy skłąd zarzadu:
    Prezes - Angelika Szufel,
    Sekretarz Generalny - Katarzyna Jessa,
    Skarbnik - Wojciech Michalak,
    Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich - Jacek Saffell,
    Wiceprezes ds. Działalności Naukowej - Magdalena Bednarczyk,
    Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji - Krzysztof Kumala,
    Wiceprezes ds. Marketingu - Ewa Owedyk.

Nowy zarząd zapowiada, że będzie kontynuował dotychczasową działalność stowarzyszenia i realizował jego wizję. Poinformował również, że podjął już działania zmierzające do organizacji nowych przedsięwzięć, których celem będzie dalsze umacnianie pozycji i prestiżu ELSA. Organizacja ta staje się coraz bardziej znana i doceniana przez środowiska studenckie i prawnicze.

Przy okazji organizacja informuje, że sędzia Stanisław Dąbrowski objął patronad nad organizacją.
Dołączył on do dotychczasowych patronów honorowych - prof. Ewy Łętowskiej, prof. Marka Safjana oraz Andrzeja Rzeplińskiego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

- Patronat honorowy osoby, która stoi na czele niezależnego, apolitycznego organu jest dla nas wielkim wyróżnieniem i zaszczytem - deklarują członkowie studenckiej organizacji.
Sąd Najwyższy jest instytucją, z którą ELSA Poland od wielu lat prowadzi stałą i bardzo owocną współpracę.
Dzięki jego pomocy organizowane przez stowarzyszenie wydarzenia miały uroczyste finały w siedzibie Sądu Najwyższego, a projekty otrzymywały liczne patronaty honorowe oraz wsparcie merytoryczne sędziów Sądu Najwyższego.
Zdaniem członków ELSA Poland - objęcie działalności organizacji patronatem honorowym tak znamienitych osobistości pozwoli jej z większą świadomością realizować wizję sprawiedliwego świata, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową.

Źródło: ELSA