Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało nowelizację ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych generalnie podnosząca opłaty.
Zastrzeżenia do idei rezygnacji z obowiązkowego pisania uzasadnień zgłaszali adwokaci i radcowie prawni.  Podnoszono, że strona nieobecna na rozprawie w ogóle nie pozna argumentów sądu.
- Dzięki wdrażanemu obecnie w sądach powszechnych protokołowi elektronicznemu strona będzie miała możliwość zapoznania się z rozstrzygnięciem w elektronicznej czytelni akt albo będzie miała prawo żądać wydania jej nośnika danych, na którym nagrano – wyjaśnia sędzia Zbigniew Woźniak, główny specjalista Departamentu Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Sędzia dodaje ponadto, że zasadniczą funkcja pisemnego uzasadnienia jest tworzenie podstaw do kontroli instancyjnej. Resort zaproponował, by opłata za wydanie pisemnego uzasadnienia była zaliczana na poczet opłaty od środka zaskarżenia.
Podniesienie wysokości opłat wynika ze zmiany sytuacji gospodarczej w ciągu ostatnich sześciu lat, gdy ostatni raz regulowano opłaty – przyznaje przedstawiciel MS.
Sędzia Woźniak podkreślił, że średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło, ale też poszły w górę rachunki za elektryczność, ceny rozmów telefonicznych i przesyłek.

Źródło; Dziennik Gazeta Prawna