Katarzyna Dobkowska zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawno-pracowniczych sporów sądowych.  Pani radca jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantką w Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowego prawa pracy.

Źródło: Kancelaria Raczkowski i Wspólnicy