Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 4 lipca br. odroczył rozpatrzenie sprawy i przekazał ją składowi siedmiu sędziów. Trzyosobowy skład SN miał wątpliwość, czy w sytuacji gdy sprawa była już przedmiotem kasacji, sąd jest właściwie obsadzony i czy sprawę nie powinno rozpatrzyć pięciu sędziów i dwóch ławników.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2019
Prawo karne Prokuratura
Mężczyzna przebywający w Krajowym Ośrodku Przeciwdziałania Zachowaniom Dyssocjalnym domaga się zadośćuczynienia za utrudnianie kontaktu z rodziną, brak odpowiedniej opieki zdrowotnej i przeludnioną salę. Na ok. 27 mkw. - jak podnosi - mieszka z nim, w zależności od okresu, od 6 do 8 osób.
Patrycja Rojek-Socha
04.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Czyn przypisany radcy prawnemu istotnie godzi w podstawy zawodu zaufania publicznego, a skala naruszeń jest niewyobrażalna. Podjął się prowadzenia sprawy klienta, a okłamywał go co do podpisania ugody - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej. Ale uchylił wyrok sądu II instancji, który wydalił obwinionego z zawodu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2019
Prawo karne Prawnicy
W Polsce konieczne są zmiany w zakresie dostępu do pomocy prawnej. Adwokaci i radcowie prawni dają gwarancję należytego zabezpieczenia interesów obywateli i nie powinno się tego traktować, jako próby zamknięcia lub monopolizowania rynku - mówi w wywiadzie dla Prawo.pl adwokat Przemysław Rosati
Patrycja Rojek-Socha
04.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeśli Trybunał Konstytucyjny podzieli wątpliwości pana Kamila Zaradkiewicza co do nominacji sędziowskich z lat 2011 - 2017, to podważone mogą być wyroki wydawane przez połowę polskich sędziów, a skutki tego mogą odczuć miliony obywateli - twierdzi sędzia Waldemar Żurek, były członek Krajowej Rady Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
04.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Skarżąca wniosła o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, ponieważ jednak sąd nie podjął w tym zakresie czynności, wystąpiła ze skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Sąd okręgowy powołał się jednak na przepis zgodnie z którym skargę na przewlekłość postępowania można wnieść jedynie w jego toku.
Patrycja Rojek-Socha
03.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Czy regulacje uniemożliwiające wnoszenie do NSA odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego są zgodne z prawem Unii Europejskiej? - takie pytanie skierował Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
03.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Punktem spornym jest mnożnikowy system wynagradzania pracowników prokuratur i sądów. Wprowadzić ma go ustawa, której projekt analizował już raz Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - i go nie zaakceptował. Oponował resort finansów. W czwartek przeanalizuje regulacje ponownie - po przeliczeniach.
Patrycja Rojek-Socha
03.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Pojęcie kłamstwa nie podlega ocenie, można mówić jedynie o trafności lub nietrafności wniosków sądu. W pismach procesowych nie wolno używać słów obraźliwych - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej. - Wolność wypowiedzi radcy prawnego to nie ta sama wolność, którą opisuje Konstytucja RP - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.07.2019
Prawo karne Prawnicy

Będzie łatwiej skierować niesfornego nastolatka do pracy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Sąd rodzinny może zastosować w przypadku trudnego nastolatka prace społecznie użyteczne. Jednak przepis jest martwy, bo niedoregulowany. Nowa ustawa o nieletnich ma to zmienić wprowadzając m.in. zapis, że wydatki związane z ubezpieczeniem na czas takich prac ponosi państwo. To wyczekiwane rozwiązanie - twierdzą eksperci.
Patrycja Rojek-Socha
03.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Jeśli ktoś miał nadzieję, że wybór inny niż Fransa Timmermansa osłabi determinację UE, aby rządy prawa były regułą obowiązującą w całej Europie, to jest w błędzie. Jest dokładnie odwrotnie, te nasze decyzje są także decyzjami na rzecz rządów prawa w Europie i każdym kraju członkowskim - powiedział Donald Tusk
Krzysztof Sobczak
02.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Jest porozumienie Rady Europejskiej w sprawie stanowisk. Obok kandydatury niemieckiej minister obrony na szefową Komisji Europejskiej, premier Belgii Charles Michel został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej - poinformował o tym na Twitterze szef RE Donald Tusk.
Patrycja Rojek-Socha
02.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Wielokrotnym recydywistom grozić mają kary od podwójnej wysokości dolnego zagrożenia do górnej granicy powiększonej o połowę - wynika z autopoprawki resortu sprawiedliwości do nowelizacji Kodeksu karnego, którą właśnie przyjął rząd. Zaostrzone mają być też kary dla sprawców przestępstw seksualnych, którzy w ciągu pięciu lat ponownie popełnili przestępstwo.
Patrycja Rojek-Socha
02.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawne dotyczące statusu sędziów powołanych na podstawie uchwał KRS w latach 2011 - 2017 w kontekście wyroku TK kwestionującego z kolei legalność KRS w tamtym okresie.
Krzysztof Sobczak
02.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ataków władz i mediów publicznych na Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara, w związku z jego interwencją dotyczącą ochrony godności podczas zatrzymania człowieka podejrzanego o dokonanie zbrodni w Mrowinach
Krzysztof Sobczak
02.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Adwokaci i radcowie prawni chętnie pozbyliby się z rynku kancelarii odszkodowawczych, bo przez zakazy zawarte w swoich kodeksach nie mogą z nimi skutecznie konkurować. O konieczności zmian mówią od dawna - konkretów jednak brak. A same samorządy nie do końca są przekonane, czy walczyć na tym froncie wspólnie czy oddzielnie.
Patrycja Rojek-Socha
02.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sprzeczne zeznania świadków doprowadziły do uniewinnienia radcy prawnego. Zdaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego był to błąd, polegający na niewłaściwym zrozumieniu instytucji domniemania niewinności. Sprawa wraca zatem do sądu drugiej instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na 5 lipca przesunięto spotkanie wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Ci ostatni liczą m.in. na wprowadzenie mnożnikowego systemu wynagradzania. Według nieoficjalnych informacji Prawo.pl zagrożone może być jednak zabezpieczenie funduszy na ten cel
Patrycja Rojek-Socha
02.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Państwo musi znaleźć pieniądze, by finansować poradnictwo świadczone przez organizacje pozarządowe - stwierdził w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. A wicepremier Piotr Gliński zadeklarował zabiegi, by funduszami na ten cel dysponował Narodowy Instytut Wolności.
Krzysztof Sobczak
01.07.2019
Prawo karne Prawo cywilne
Uczestniczący w trwającym w Brukseli szczycie Unii Europejskiej przywódcy państw nie osiągnęli w poniedziałek porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk. Powód - opór Polski i państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Włoch przeciwko kandydaturze Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
01.07.2019
Wymiar sprawiedliwości

Problematyczne koszty dla radców prawnych przed NSA

Prawnicy Ordynacja Administracja publiczna
Postulat, aby odebrać radcom prawnym reprezentującym organy administracji publicznej prawo do wynagrodzenia w postępowaniach przez Naczelnym Sądem Administracyjnym, jest pomysłem absurdalnym i oderwanym od realiów. Argument, że czynności te radcowie prawni wykonują w ramach stosunku pracy jest błędny – tłumaczy radca prawny Joanna Botiuk.
Joanna Botiuk
01.07.2019
Prawnicy Ordynacja Administracja publiczna
Dopuszcza się zmianę charakteru posiadania rzeczy z zależnego na samoistne. Aby jednak uznać, że takie przekształcenie nastąpiło należy stwierdzić, czy posiadacz zamanifestował to na zewnątrz - orzekł Sąd Najwyższy. Różnice między posiadaniem samoistnym a zależnym wyjaśnia adwokat i mediator Piotr Ruszkiewicz.
Aleksandra Partyk
30.06.2019
Prawo cywilne
Na wtorek przedstawiciele związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości zostali zaproszeni na spotkanie do ministerstwa. Liczą na rozstrzygnięcia w sprawie swoich uwag do projektu ustawy, który ich dotyczy oraz ewentualnych podwyżek. Propozycja budzi ogromne kontrowersje
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Właściciel idzie na zakupy, zostawia czworonoga w samochodzie zaparkowanym na nasłonecznionym parkingu. Z lekko uchylonymi lub szczelnie zamkniętymi szybami - to nadal, mimo kampanii społecznych, dość częsty w Polsce obrazek. Adwokat Karolina Kuszlewicz nie ma wątpliwości - gdy życia lub zdrowie psa jest zagrożone, można wybić szybę
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2019
Prawo karne Prawo cywilne
Uchwalona w maju nowelizacja Kodeksu karnego trafi do Trybunału Konstytucyjnego - zdecydował w piątek prezydent. Według Andrzeja Dudy tryb postępowania z ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego.
Krzysztof Sobczak
28.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Adwokat Marina Skarbek-Kozietulska i adwokat Marek Ostrowski dołączają do grona wspólników w kancelarii prawnej Rö. Nowi wspólnicy zaangażują się w dalsze rozwijanie praktyki w obszarze sporów korporacyjnych oraz postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Patrycja Rojek-Socha
28.06.2019
Rynek
Poprawa skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości nie może być prowadzona kosztem niezawisłości sędziowskiej - stwierdziła w opublikowanym w piątek przez Dunję Mijatović, komisarz Rady Europy ds. praw człowieka raporcie dotyczącym m.in. sądownictwa w Polsce. - Reforma systemu prawa w Polsce "fundamentalnie narusza" wszystkie jego elementy - dodała.
Krzysztof Sobczak
28.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa skieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o ponowne otworzenie ustnego etapu postępowania, bo opublikowana w czwartek opinia rzecznika generalnego TSUE nie spełnia - według Rady - standardów opinii prawnej oraz zawiera wewnętrzne sprzeczności.
Krzysztof Sobczak
28.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Informacja zawarta w załącznikach, czyli nazwiska sędziów popierających kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa mają być jawne. Szef Kancelarii Sejmu powinien je udostępnić wnioskodawczyni, czyli poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz nawet dzisiaj, gdyż wyrok jest prawomocny - taki jest sens orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.06.2019
Prawnicy
Kieszonkowcy podobnie jak i urlopowicze, w okresie letnim przenoszą się do popularnych miejscowości turystycznych. Celem jest jednak łatwy zarobek. Kuszą ich tłumy ludzi i wakacyjne rozprężenie. Cennym łupem są nie tylko pieniądze, ale dane osób. Szacuje się, że rocznie może dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy takich prób
Patrycja Rojek-Socha
28.06.2019
Prawo karne Policja