W II edycji akcji „Bajeczni Adwokaci”, 1500 adwokatek i adwokatów, aplikantek i aplikantów adwokackich w szkołach i przedszkolach w całej Polsce, czytało dzieciom bajkę „Leśne sprawy misi Adwokatki, czyli guma do żucia w mrowisku, wysypisko pod hotelikiem i kradzież jeziora”.  Historię Misi Adwokatki tylko w czerwcu usłyszało ponad 110 tysięcy dzieci.

Misia Adwokatka prowadzi sprawy

Dzieci zaciekawione historią Misi Adwokatki i mieszkańców bajkowego lasu, dowiedziały się m.in:

  • jak rozwiązywać spory,
  • dlaczego ważne jest, żeby odpowiadać na oficjalne pisma,
  • jak wygląda rozprawa w sądzie i jakie role pełnią sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci i strażnicy leśni,
  • jakie szkody w środowisku może wyrządzić coś tak małego, jak wyrzucona guma do żucia i jak cenny jest dostęp do czystej wody,
  • jakie zagrożenia stanowią nielegalne wysypiska, oraz jak istotne jest wzajemne wspieranie się w trudnych sytuacjach.

 

Prezes Rosati: Unikanie zagrożeń w dorosłości

- Wielkim atutem naszego zawodu jest jego dostępność. Adwokatki i adwokaci prowadzą swoje kancelarie w całej Polsce. W akcji Bajeczni Adwokaci wykorzystujemy ten niezwykły potencjał, by wyrównywać szanse i dotrzeć z edukacją prawną do wszystkich dzieci, także tych w małych miejscowościach. Edukacja prawna jest bowiem kluczowa dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, kształtowania prawidłowych postaw i budowania szacunku do prawa. Jest filarem nowoczesnego społeczeństwa, świadomego swoich potrzeb i praw. To inwestycja, która zwraca się całemu społeczeństwu. Edukacja Prawna pozwala bowiem dzieciom na sprawne funkcjonowanie w dorosłym życiu i jest pomocna w unikaniu zagrożeń i problemów - podkreśla adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Migamy: „Miś Adwokat”

W Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie 13 czerwca br. odbyła się premiera tłumaczenia książki „Leśne sprawy Misia Adwokata” na polski język migowy. Razem z dziećmi w premierze wzięli udział specjalni goście: Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, jej społeczny zastępca Jan Gawroński, Martyna Wojciechowska, prezeska Fundacji UNAWEZA, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, Olgierd Kosiba, prezes Towarzystwa Tłumaczy i Nauczycieli Języka Migowego GEST, autorka książki Ewa Ruszkiewicz oraz przedstawiciele organizacji wspierających osoby głuche i słabosłyszące. 

Książka została przetłumaczona przez Panią Katarzynę Fediuk, Głuchą tłumaczkę, która jest natywnym użytkownikiem polskiego języka migowego (PJM), we współpracy ze słyszącą tłumaczką Panią Sandrą Ren.

 

Kim są „Bajeczni Adwokaci?”

- To adwokatki i adwokaci oraz aplikantki i aplikanci adwokaccy, czytający dzieciom bajkę – mówi adw. Dariusz Lipski, przewodniczący Komisji Wizerunku NRA, która odpowiada za koordynację akcji. – Co ważne, są to zawsze ochotnicy, którzy sami zgłaszają się do akcji, wskazując także przedszkola i szkoły, w których poprowadzą zajęcia. Z ramienia NRA za organizację i przebieg akcji odpowiadają koordynatorzy w każdej z 24 izb adwokackich. Tylko dzięki ich zaangażowaniu i bezinteresownej pracy możliwe jest przeprowadzenie akcji o ogólnopolskiej skali.

I edycja akcji "Bajecznych Adwokatów" miała miejsce w kwietniu 2023 r., druga - w czerwcu br.

- To nie jest koniec II edycji naszej akcji – mówi adw. Dariusz Lipski. – Część zajęć zaplanowano na wrzesień i dlatego dopiero jesienią poznamy skalę naszej akcji edukacyjnej. Adwokatki i adwokaci po raz kolejny wykonali imponująca pracę, pokazując, ile można osiągnąć wspierając działania swojego samorządu - dodaje.

Bilans dwóch edycji akcji, to już ponad 230 tysięcy dzieci, które wzięły udział w zajęciach, około 6 tysięcy placówek edukacyjnych i około 3 tysiące zaangażowanych w akcję adwokatek i adwokatów.