Marcin Szymański

Artykuły autora

Linia orzecznicza TSUE „płynie” jak nizinna rzeka, bez spektakularnych zwrotów

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Jeśli uwierzyć (nad)używanemu określeniu „przełomowy wyrok TSUE” przyjąć trzeba by, że orzecznictwo luksemburskiego Trybunału wije się i meandruje niczym rwąca rzeka przez pasmo górskie. Tymczasem linia orzecznicza TSUE  „płynie” raczej w prosty i przewidywalny sposób jak nizinna rzeka, bez spektakularnych zwrotów. Tak jest również w przypadku wyroku TSUE w sprawie C-28/22 Getin Noble Bank S.A z 14 grudnia 2023 r. - co nie umniejsza jego znaczenia dla konsumentów - piszą adwokaci: Anna Dombska i Marcin Szymański.

02.01.2024

Ostatni wyrok frankowy TSUE: Z dużej chmury mały deszcz

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Co nowego wniósł wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r.? W zasadzie nic, po prostu zawraca polskie sądy z błędnej drogi, którą wiele z nich przez ostatnie dwa lata podąża. Chodzi o brak związania konsumenta abuzywnym postanowieniem i bezskuteczność (nieważność) umowy, która bez tego postanowienia nie może obowiązywać od chwili jej zawarcia, a nie od późniejszego zdarzenia - piszą adwokaci: dr Anna Dombska oraz Marcin Szymański.

11.12.2023

Szymański: Roszczenie frankowicza o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nadal nieoczywiste

Banki Kredyty frankowe

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie przesądził w swojej ogłoszonej 16 lutego opinii o tym, że w przypadku nieważności umowy kredytu z powodu zamieszczonych w niej nieuczciwych postanowień, konsumentowi przysługuje roszczenie o zapłatę przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału - twierdzi adwokat Marcin Szymański.

23.02.2023

Szymański: TSUE nie zmienił swojego prokonsumenckiego stanowiska

Kredyty frankowe

W wyroku TSUE dotyczącym umowy kredytu najważniejsza wskazówka dotyczy podziału warunku umownego. Trybunał wykluczył możliwość dowolnego dzielenia klauzuli indeksacyjnej. Ale nie wypowiedział się w sprawie roszczeń za bezumowne korzystanie z kapitału. Powiedział wprost, że przez „skutek restytucyjny” rozumie obowiązek zwrotu przez strony otrzymanych bez podstawy prawnej kwot pieniężnych

06.05.2021

Marcin Szymański: To kodeks cywilny decyduje o ważności umowy

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Trudno zgodzić się ze stwierdzeniami niektórych prawników, że w każdym przypadku stwierdzenia niedozwolonego charakteru postanowień umowy zawartej z konsumentem, jedynie od decyzji konsumenta zależy, czy umowa ta może obowiązywać dalej czy też upada. Prawo cywilne stanowić musi bowiem spójny system - pisze adwokat Marcin Szymański,

12.04.2021
1  2