Trwa protest pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości
Od poniedziałku trwa protest pracowników sądów, którzy domagają się podwyżek. Związki zawodowe nie wykluczają włączenia się do akcji. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości uważa, że to nie jest sposób na rozwiązanie problemu płacowego.
Jolanta Ojczyk
11.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Fakt, że strona wygrywająca sprawę nie uzyska zwrotu wszystkich poniesionych kosztów, nie ogranicza prawa do sądu - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Skarżący domagał się zwrotu wszystkich kosztów przejazdów, sądy jednak zdecydowały się oddalić zażalenie. Według TK zaskarżone przepisy regulujące tę materię nie naruszają ustawy zasadniczej i nie naruszają zasady równości.
Monika Sewastianowicz
11.12.2018
Na największej sali Sądu Najwyższego zapadł wyrok skazujący Wilka za połknięcie babci i Czerwonego Kapturka - 10 lat ograniczenia wolności, dozór elektroniczny, zakaz opuszczania lasu i dozór kuratora. Była to rozprawa edukacyjna z udziałem znanych prawników w reżyserii Michała Zadary. W określeniu wymiaru kary uczestniczyły też przebywające na sali dzieci.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2018
Prawo karne Szkoła i uczeń
Nadmierne obciążenie pracą sędziego - to nie jest jeszcze podstawa do uniewinnienia. Strony nie mogą czekać 1,5 roku na uzasadnienia, a wierzyciele pół roku na klauzulę wykonalności - stwierdził Sąd Najwyższy i utrzymał karę nagany w mocy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wzrośnie opłata za egzamin komorniczy

Strefa aplikanta Dla studenta
Jest już rozporządzenie podwyższające opłatę za egzamin komorniczy. Resort sprawiedliwości wyszedł z założenia, że im bardziej skomplikowany egzamin, tym wyższe jego koszty. Zmiany będą obowiązywać już od 1 lipca 2019 r.
Monika Sewastianowicz
11.12.2018
Strefa aplikanta Dla studenta
Podczas wysłuchania Polski w ramach procedury art. 7 traktatu o UE wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans nie zapowie wycofania się Komisji ze złożonej do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi przeciwko Polsce w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym.
Krzysztof Sobczak
11.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Sprawa ekstradycji Polaka ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania skierowana została do Sądu Najwyższego Irlandii. Ma on rozstrzygnąć, czy reforma systemu sprawiedliwości w Polsce może zagrażać jego prawu do uczciwego procesu.
Krzysztof Sobczak
11.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Prezesi izb Cywilnej i Karnej Sądu Najwyższego nadal nie wyznaczają nowych sędziów do składów orzekających. I Prezes SN Małgorzata Gersdorf przyznaje, że nie wiadomo jak długo mogą to robić, tym bardziej, że dwie nowe izby SN, składające się też z nowych sędziów już pracują.
Patrycja Rojek-Socha
11.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Problem nierespektowania przez polskie rządy, lub respektowania połowicznego wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest już systemowy. Władza jest niechętna zmianom, które poszerzają sferę wolności i praw obywateli - mówi w rozmowie z Prawo.pl dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Mikołaj Pietrzak.
Patrycja Rojek-Socha
11.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Gdy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wejdzie w życie, nie będzie materialnej podstawy do utrzymywania skargi w Trybunale Sprawiedliwości UE przeciw Polsce - stwierdził w poniedziałek minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
Krzysztof Sobczak
10.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Minister sprawiedliwości żądał dla sędziego w stanie spoczynku kary eliminacyjnej - emerytury z ZUS i pozbawienia stanu spoczynku. Sąd Najwyższy w nowej Izbie Dyscyplinarnej łagodniej potraktował obwinionego za jadę po spożyciu alkoholu - obniżył mu uposażenie o połowę na dwa lata.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.12.2018
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W poniedziałek rozpoczął się protest pracowników sądów. Domagają się podwyżek płac, a swoje niezadowolenie będą manifestować m.in. przez korzystanie ze zwolnień lekarskich. Akcja ma potrwać dwa tygodnie.
Krzysztof Sobczak
10.12.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że kara porządkowa 14 dni pozbawienia wolności dla Adama Słomki za naruszenie powagi sądu, które nastąpiło w chwili ogłoszenia wyroku w sprawie członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, stanowiła naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii.
Katarzyna Warecka
10.12.2018
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do prokuratory o informacje dotyczące okoliczności zatrzymania Wojciecha Kwaśniaka, a konkretnie czy doszło do użycia wobec niego środków przymusu bezpośredniego, a jeśli tak to jakich. Pyta, czy b. zastępca przewodniczącego KNF złożył zażalenie.
Patrycja Rojek-Socha
10.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski sugeruje, że Andrzej Duda podpisze najnowszą nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, "bo jest zgodna z duchem ustawy, którą w ubiegłym roku wniósł prezydent". I zapowiada, że nastąpi to przed 17 grudnia, bo wtedy mija 21-dniowy termin na decyzję.
Krzysztof Sobczak
10.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Prezes KRRP Maciej Bobrowicz skierował do prawnej analizy proponowany przez osiem izb okręgowych projekt dotyczący zmian w wyborach do władz samorządu. Punktem spornym jest m.in. propozycja ograniczenia liczby delegatów na Krajowy Zjazd.
Patrycja Rojek-Socha
10.12.2018
Prawnicy
Kolejne apelacje - Białostocka i Łódzka - postanowiły wstrzymać się z opiniowaniem kandydatów na sędziów do czasu odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości UE na pytania dotyczące legalności powołania Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej takie uchwały podjęły zgromadzenia sędziów m.in. w Gdańsku, Gorzowie, Krakowie, Rzeszowie, Suwałkach.
Krzysztof Sobczak
09.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Cywilna Sądu Najwyższego jest właściwa do rozpoznania odwołania od wytyku uchybienia sądowi pierwszej instancji - orzekł SN. - Chodzi o naruszenie w postaci oczywistej obrazy przepisów przy rozpoznawaniu sprawy cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Podejrzanych ws. niedopełnienia obowiązków ws. SKOK Wołomin zatrzymano, by właściwie ich przesłuchać - powiedział w sobotę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem, gdyby wezwano ich listownie, to wiązałoby się to z ryzykiem, że ustalą wspólną wersję.
Krzysztof Sobczak
09.12.2018
Prokuratura
Poprawa jakości pracy zarówno adwokatów jak i sędziów, wzajemny szacunek i współpraca także w przyszłości - to w ocenie prawników sposoby na zapewnienie praworządności i niezależności polskich sądów. Prezes SN Stanisław Zabłocki uważa, że sądownictwo powinno się też bardziej otworzyć nie tylko na adwokatów, ale też radców prawnych i notariuszy.
Patrycja Rojek-Socha
08.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Kancelarie, które swoich klientów informują i doradzają im alternatywne metody rozwiązywania sporów, a także ułatwiają korzystanie z usług adwokata-mediatora, będą otrzymywać znak "Kancelaria Przyjazna Mediacji". W ten sposób Naczelna Rada Adwokacka chce promować prawników zaangażowanych w promowanie tej metody.
Patrycja Rojek-Socha
08.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Prokuratura postanowiła widowiskowo zatrzymać byłego szefa i kilku urzędników KNF, następnie ogłosiła wobec nich poważne zarzuty, ale nie występuje do sądu o ich tymczasowe aresztowanie. Wobec b. przewodniczącego KNF Andrzeja J. i jego współpracowników zastosowano poręczenia majątkowe i dozory policyjne.
Krzysztof Sobczak
07.12.2018
Prawo i Sprawiedliwość oraz nasi sojusznicy są gwarancją tego, że w Polsce praworządność będzie przestrzegana i że wszelkie reformy, także reforma sądownictwa są właśnie po to, żeby praworządność była przestrzegana - powiedział w piątek prezes partii Jarosław Kaczyński.
Krzysztof Sobczak
07.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Wstrzymujemy się z opiniowaniem kandydatów do objęcia urzędu sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych m.in. przez Sąd Najwyższy, przez sądy powszechne oraz przez NSA - oświadczyli sędziowie apelacji krakowskiej. I domówili zaopiniowania kandydatów do SA.
Krzysztof Sobczak
07.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolejne zarzuty dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dopuszczanie się prania brudnych pieniędzy poprzez zawieranie nieprawdziwych umów cywilnoprawnych z firmami, które przywłaszczały pieniądze Sądu Apelacyjnego w Krakowie - usłyszała kolejna grupa pracowników tego sądu.
Krzysztof Sobczak
07.12.2018
Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Stwierdzenie Krajowej Rady Sądownictwa, że w procesie nominacyjnym sędziów do sądów powszechnych nie potrzebuje opinii zgromadzeń, uderza w samorządność sędziów - ocenia I prezes SN Małgorzata Gersdorf. W jej ocenie Rada, nawet jeśli zgodnie z przepisami nie jest związana takimi opiniami, powinna na nie poczekać.
Patrycja Rojek-Socha
07.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Pięknie się stało, że środowiska sędziowskie i adwokackie razem ze sobą współdziałają w obronie Konstytucji i praworządności - podkreśliła I prezes SN Małgorzata Gersdorf, otwierając konferencję "Sędziowie i Adwokaci w służbie Niepodległej". Z kolei prezes NRA Jacek Trela zapewnił, że adwokaci będą zawsze pomagać sędziom odpowiadającym dyscyplinarnie za działania propaństwowe i prospołeczne.
Patrycja Rojek-Socha
07.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Przyjęcie przez ministra sprawiedliwości oświadczenia sędziego o chęci dalszego orzekania nie wymaga jego zgody, bo nie ma on prawa do decyzji - uważa adwokat Michał Jabłoński, występujący przed NSA w imieniu sędziego odesłanego w stan spoczynku. Sądy administracyjne powinny merytorycznie ocenić stan prawny - dodał. Naczelny Sąd Administracyjny rozważa tę tezę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Instytucja zawezwania strony sporu do próby ugodowej częściej służy przerywaniu biegu terminu przedawnienia, niż szybszemu zakończeniu sprawy i odciążeniu sądu - twierdzi adwokat Michał Grodziewicz.
Michał Grodziewicz
07.12.2018
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Łatwe zrezygnowanie przez Krajową Radę Sądownictwa z zasięgania rad i opinii środowiska w sprawie kandydatów na sędziów jest przejawem nonszalancji wobec ustalonych reguł, jasnych kryteriów lub choćby zasady kolegialności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości