Procedura związana z naruszaniem traktatów unijnych daje sędziemu, również w państwie niepraworządnym, bardzo mocną broń - twierdzi prof. Jan Barcz. - Próby ograniczania sędziom możliwości zadawania pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości UE nie mają żadnych szans, gdyż jest to autonomiczne uprawnienie sędziego - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Przygotowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego propozycja listy punktowanych czasopism naukowych dla potrzeb systemu ewaluacji działalności naukowej nie zawiera żadnego polskiego czasopisma prawniczego, a przyjęty przez resort system oceny czasopism naukowych jest całkowicie nieadekwatny do specyfiki badań w naukach prawnych - twierdzi prof. Jerzy Pisuliński
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Konstytucyjna autolustracja KRS

Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa, czy jak twierdzi znaczna część środowiska prawniczego, organ pełniący...
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy dotyczące powoływania członków Rady i możliwości odwołania do uchwał KRS. - Nasza skarga zmierza do tego, żeby uzyskać wypowiedź TK, która będzie stanowić odpowiedź na zarzuty i wzmocni pozycję KRS-u - powiedział jej przewodniczący.
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Prof. Jan Majchrowski prezes Izby Dyscyplinarnej SN wysłał list do prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prof. Koena Lenaerdsa. Informuje w nim, że postępowania w sprawie sędziów, w których zostały zadane pytania prejudycjalne są nieważne, gdyż sprawy te powinna rozpatrywać Izba Dyscyplinarna SN, a nie Izba Pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.11.2018
Prawnicy
Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny niedopuszczalności pytań polskich sądów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach sądownictwa byłoby nie do pogodzenia z art. 9 Konstytucji stanowiącym, że Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i wnioskuje umorzenie sprawy.
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Wyrażamy swój sprzeciw wobec podejmowanych od 2015 r. działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażających standardom demokratycznego państwa prawnego - pisze w uchwale Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po jej podjęciu do dymisji podał się dziekan prof. dr hab. Jakub Stelina.
Monika Sewastianowicz
27.11.2018
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada br. uznał, że skazanie za znieważenie funkcjonariuszy policji osobę, która porównała działania operacyjne policjantów w czasie publicznego protestu do tortur, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii.
Katarzyna Warecka
27.11.2018
Prawo karne Administracja publiczna
Wymiana niemal całej kadry kierowniczej i obsadzanie kluczowych stanowisk członkami związanego z partią rządzącą stowarzyszenia, a także ogromna władza prokuratora generalnego w zakresie zmian personalnych oraz innych form nagradzania i karania prokuratorów, to zasadnicze cechy systemu tworzonego w prokuraturze od 2016 r. - uważają eksperci FOR. I stwierdzają, że jest to bardzo niebezpieczne dla praworządności.
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Prawo karne Prawnicy Prokuratura
Procedury konkursowe i nominacje dotyczące wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych powinny być wstrzymane do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne dotyczące legalności Krajowej Rady Sądownictwa - uważa Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W ostatnich 25 latach Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał ponad tysiąc wyroków dotyczących Polski, a w ponad 900 stwierdził naruszenie Konwencji Praw Człowieka - wynika z raportu HFPC. Polska nie ma problemów w płaceniu zadośćuczynień - robi to w terminie, zdecydowanie gorzej jest z kwestiami legislacyjnymi, zmiany wprowadza często latami - dodają autorzy opracowania.
Patrycja Rojek-Socha
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
W sytuacji rozwodu nie ma trwalszego i lepiej funkcjonującego rozwiązania niż wypracowane wspólnie porozumienie. Sprzyjający temu proces mediacji można rozpocząć w dowolnym momencie i nigdy nie jest on stratą czasu - twierdzi Katarzyna Stryjek, z Zespołu Mediatorów w Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni.
Prawo.pl
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego zdecydowało o wstrzymaniu się od opiniowania kandydatów na stanowiska sędziego sądów rejonowych do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie pytań prejudycjalnych, skierowanych przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne oraz NSA.
Krzysztof Sobczak
26.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Operator TVN uczestniczył w przygotowaniu reportażu o obchodzeniu w Polsce rocznicy urodzin Hitlera. Do jego domu wkroczyła ABW, został wezwany do prokuratury gdzie miał usłyszeć zarzut dotyczący propagowania nazizmu. Ostatecznie śledczy poinformowali, że jest to przedwczesne - w ocenie RPO takie działania mogą mieć jednak efekt mrożący i zniechęcający.
Patrycja Rojek-Socha
26.11.2018
Prokuratura
Zwracamy się, aby w obliczu sporu wokół wymiaru sprawiedliwości opanować emocje i nie spychać sądów i sędziów na ścieżkę wyniszczającego konfliktu - napisali w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
26.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawy gospodarcze piętą achillesową sądów

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Tylko 61,5 proc. wyroków wydanych w ubiegłym roku przez sądy powszechne utrzymało się po odwołaniu. Najczęściej uchylane są wyroki w sprawach gospodarczych – w 2017 r. utrzymało się zaledwie 54,3 proc. z nich. Dla wielu przedsiębiorstw to prawdziwy gwóźdź do trumny, bo uchylenie wyroku po latach procesu oznacza dodatkowe koszty związane z ponownym postępowaniem oraz kolejne lata niepewności w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie.
Andrzej Mazurowski
26.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Kuratorzy sądowi obawiają się, że projektowane zmiany mogą pozbawić ich możliwości decydowania o metodzie pracy - takie docierają do nich sygnały. Niepokój pogłębia dymisja naczelnika Wydziału Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości Henryka Pawlaczyka, który miał gwarantować, że resort wsłucha się w ich potrzeby. Projekt ma w grudniu trafić do konsultacji publicznych.
Patrycja Rojek-Socha
26.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Długotrwały proces przed sądem rodzinnym może naruszać dobro osobiste – więź ojca z synem. Żądając zadośćuczynienia trzeba jednak wykazać, że działania lub zaniechania sądów albo ich opieszałość była bezprawna - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Marek Sondej
26.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Zmiany, które ostatnio przeprowadziliśmy w wymiarze sprawiedliwości są bardzo pozytywnie postrzegane w Komisji Europejskiej - powiedział w niedzielę w Brukseli premier Mateusz Morawiecki o rozmowie, na marginesie odbywającego się w Brukseli szczytu UE, z szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claude'm Junckerem.
Krzysztof Sobczak
25.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Sąd rodzinny ma możliwość skierowania nieletniego, który sprawia problemy do wykonywania prac na rzecz społeczności lokalnej. Przepis - choć jak mówią specjaliści istotny z punktu wychowawczego - jest jednak praktycznie martwy. Nie uregulowano bowiem ani tego jak takie świadczenie pracy miałoby wyglądać, ani kwestii ubezpieczenia.
Patrycja Rojek-Socha
25.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Do Rzecznika Praw Obywatelskich i prokuratur wpłynęło już blisko 4,5 tys. wniosków o skargę nadzwyczajną. Są też pierwsze oddalenia - RPO z blisko 500 przeanalizowanych wniosków odrzucił ponad 200 - uznając, że są bezpodstawne. Osoby, które je analizują mówią wprost - odsetek tych, które trafią do Sądu Najwyższego nie będzie duży, bo i błędów popełnianych przez polskie sądy jest coraz mniej.
Patrycja Rojek-Socha
24.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Nadal krytycznie oceniam instytucję skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki sądów, ale przyznaję, że w niektórych sytuacjach ona może być pomocna w naprawieniu jakiejś starej krzywdy - mówi rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar. Ale podkreśla, że korzysta z tego instrumentu oszczędnie.
Krzysztof Sobczak
24.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Obecność aż trzech reprezentantów firm w pierwszej dziesiątce konkursu dla młodych ambitnych prawników to dowód na umacnianie się pozycji i atrakcyjności zawodu prawnika przedsiębiorstw - uważa Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.
Krzysztof Sobczak
24.11.2018
Prawnicy Prawo gospodarcze
Senat przyjął w piątek późnym wieczorem bez poprawek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczącą powrotu do pełnienia urzędu sędziów SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia. Nowela trafi teraz do prezydenta.
Krzysztof Sobczak
23.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zawiera trwałe rozwiązania, które eliminują najpoważniejsze zastrzeżenia pod adresem dotychczasowych przepisów - ocenia I prezes SN Małgorzata Gersdorf. Jednak jej zdaniem nowelizacja może mieć znaczenie "taktyczne". - Takie to robi wrażenie, że to jest na dziś, na teraz, bo jest potrzebne w rozmowach z Komisją Europejską" - powiedziała.
Krzysztof Sobczak
23.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Nieprawdą jest, że jest projekt legislacyjny obniżający do lat 10 wiek karania dzieci. Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje jakichkolwiek zmian w tym zakresie – poinformował w piątek rzecznik resortu Jan Kanthak. To reakcja na wystąpienie rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, który skierował w tej sprawie pismo do szefa resortu Zbigniewa Ziobry.
Krzysztof Sobczak
23.11.2018
Prawo karne
Wojewódzki Sąd Administracyjny po raz piąty orzekł, że szef Kancelarii Sejmu nie może odmówić udostępniania listy sędziów, którzy poparli kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Tajne są tylko listy poparcia obywateli.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2018
Odmawiamy udziału w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości UE o zgodności z prawem Unii Europejskiej procedury realizowanej w Krajowej Radzie Sądownictwa - stwierdza w uchwale Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej.
Krzysztof Sobczak
23.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o odroczeniu siedmiu kolejnych odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa wskazujących kandydatów do powołania na sędziów Sądu Najwyższego. Zdaniem NSA trzeba z tym poczekać na odpowiedzi na pytania skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Sobczak
23.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Ze stosowania tzw. dyrektywy policyjnej wyłączono prokuraturę, sądy i służby specjalne.
Jolanta Ojczyk
23.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura