Naczelny Sąd Administracyjny kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań prejudycjalnych, dotyczących konkursów do nowych izb Sądu Najwyższego - Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej. Chce wiedzieć, czy konkursy do tych izb były zgodne z prawem unijnym i wnosi o zastosowanie w tej sprawie trybu przyspieszonego.
Krzysztof Sobczak
22.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Skarga powinna być przez Komisję Europejską wycofana z Trybunału Sprawiedliwości, bo "nie ma przedmiotu sporu" - stwierdził wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Wiele wskazuje na to, że to będzie główna linia przekazu polskich władz po uchwaleniu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. KE na razie nie składa żadnych deklaracji.
Krzysztof Sobczak
22.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
KRS wybrała czterech kandydatów na sędziów Sądu Okręgowego w Słupsku. Wcześniej uznała za bezpodstawne lub bezprzedmiotowe wnioski ośmiu z 14 sędziów ubiegających się o te stanowiska o wyłączenie większości składu Rady z oceny kandydatur. Mieli oni obawy co do ich bezstronności.
Patrycja Rojek-Socha
22.11.2018
Wymiar sprawiedliwości

Wiceszef KE: Naruszanie praworządności szkodzi gospodarce

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Jestem zaniepokojony sytuacją w kilku krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, pod względem praworządności. Sytuacja zatruwa środowisko inwestycyjne, a to szkodzi zatrudnieniu i wzrostowi gospodarczemu - stwierdził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.
Krzysztof Sobczak
22.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Tegoroczna 9. edycja Dnia Otwartego Notariatu, jest poświęcona kwestiom związanym z majątkiem - umowom dotyczącym kupna, sprzedaży nieruchomości, dziedziczeniu. Informacji prawnych udzielać będzie niemal 200 notariuszy, w 19 miastach Polski, w godzinach od 10 do 16.
Patrycja Rojek-Socha
22.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Prace społeczne powinny być częściej stosowane w przypadku nastolatków sprawiających problemy wychowawcze - uważa Rzecznik Praw Dziecka i proponuje resortowi sprawiedliwości urealnienie przepisów w tym zakresie. Wraca też do opracowanych przez siebie standardów pracy w ośrodkach kuratorskich, zmiany - jak ocenia - ułatwiłyby pracę i z dzieckiem, i z jego rodziną.
Patrycja Rojek-Socha
22.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Sejm w ciągu paru godzin uchwalił w środę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Przewiduje ona powrót do orzekania sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia. W środę wieczorem ustawa wpłynęła do Senatu.
Krzysztof Sobczak
21.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Sejm rozpoczął w środę prace nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która stworzy podstawę do powrotu do SN tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku. Ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku też mają mieć taką możliwość. Ustawa ma też uznać status prezesów SN. Prace nad projektem Sejm rozpocznie już w środę i być może zakończy jeszcze na tym posiedzeniu.
Krzysztof Sobczak
21.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że wyrok skazujący za wypowiedź, w której skarżąca sugerowała pedofilne skłonności u islamskiego proroka Mahometa, nie stanowił naruszenia prawa do wolności wyrażania opinii skarżącej.
Katarzyna Warecka
21.11.2018
Prawo karne
O wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym w Słupsku ubiega się 14 osób. Osiem z nich złożyło wnioski o wyłączenie większości składu Krajowej Rady Sądownictwa z oceny kandydatur. Mają obawy co do ich bezstronności. KRS ma zajmować się tymi kandydaturami podczas trwającego obecnie (do piątku 23 listopada) posiedzenia.
Krzysztof Sobczak
21.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pod długich targach z organami UE i kolejnych zwrotach akcji, rządząca partia wycofuje się ze zmian, których celem miała być czystka kadrowa w Sądzie Najwyższym. Nie oznacza to rezygnacji ze wszystkich zmian, ale te najbardziej niekonstytucyjne zostaną cofnięte.
Krzysztof Sobczak
21.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Sprawa dotyczy adoptowanej dziewczynki, która ma odziedziczyć długi po biologicznym ojcu - ustaliło Prawo.pl. W ocenie RPO to efekt błędu sądu rejonowego, który jako bezprzedmiotowy oddalił wniosek matki adopcyjnej o odrzucenie spadku. Rzecznik wniósł skargę - bo jak uzasadnił - to jedyna szansa, by uchronić dziecko przed komornikiem.
Patrycja Rojek-Socha
21.11.2018
Prawo cywilne
Przewodniczący Globalnego Działu Prawa Technologii, Mediów i Telekomunikacji (TMT) w kancelarii Dentons, otrzymał nagrodę specjalną z rąk Liu Zhenmina, Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ ds. gospodarczych i społecznych. Wyróżnienie to zostało przyznane w uznaniu osobistych zasług Ostrowskiego na rzecz jednej z agend ONZ, Forum Internet Governance (IGF).
Patrycja Rojek-Socha
21.11.2018
Rynek
Widzę potrzebę doregulowania przepisów krajowych do potrzeb RODO. Szczególnie, jeśli chodzi o pracę kuratorów. Dziś mają oni problemy z uzyskaniem informacji od instytucji zobowiązanych do współpracy z nimi – mówi sędzia Jacek Saramaga prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu.
Robert Horbaczewski
21.11.2018
Wymiar sprawiedliwości RODO
Przygotowana przez przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lista czasopism prawniczych punktowanych dla potrzeb systemu ewaluacji działalności naukowej nie zawiera żadnego polskiego czasopisma prawniczego. Zdaniem dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych przyjęty przez resort system oceny czasopism naukowych jest całkowicie nieadekwatny do specyfiki badań w naukach prawnych.
Krzysztof Sobczak
21.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Ustalane przez ministra sprawiedliwości stawki za czynności adwokackie i radcowskie są zbyt niskie, niesprawiedliwe i przyczyniają się do postępującej pauperyzacji zawodu - podnoszą prawnicy. Resort jednak nie widzi w tym momencie konieczności zmian. W ocenie wiceministra Łukasza Piebiaka, obecnie obowiązujący system całkowicie zabezpiecza obie grupy zawodowe.
Patrycja Rojek-Socha
21.11.2018
Prawnicy
Żadna z obaw Komisji nie została rozwiązana przez stronę Polską, systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce nadal istnieje – oświadczył we wtorek wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Wtórowała mu duża część eurodeputowanych
Krzysztof Sobczak
20.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Według wiceszefa KE Fransa Timmermansa polski rząd oświadczył, że aby zrealizować postanowienie unijnego trybunału musi przeprowadzić zmiany legislacyjne. Tymczasem z nieoficjalnych wypowiedzi polskich dyplomatów wynika, że rząd gotów jest uznać stan faktyczny w Sądzie Najwyższym i m.in. nie powoływać do niego nowych sędziów.
Krzysztof Sobczak
20.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Do kancelarii NGL Legal dołączyli partnerzy Jarosław Witek, radca prawny i Paulina Bednarczyk.
Patrycja Rojek-Socha
20.11.2018
Rynek
We wtorek 20 listopada Sąd Najwyższy zainaugurował pracę nowej Izby Dyscyplinarnej trzema niejawnymi posiedzeniami. Dotyczyły one spraw proceduralnych w sprawie dwóch radców prawnych i jednego adwokata. W grudniu - odbędą się rozprawy jawne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.11.2018
Prawo karne
Gdy w trakcie postępowania upadłościowego wytoczonego przez upadłego przystępuje do niego syndyk, to może domagać się zasądzenia świadczenia na swoją rzecz - orzekł Sąd Najwyższy. Upadły nie jest stroną, bo nie zarządza swoim majątkiem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.11.2018
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Prawnicy, którzy zignorują rewolucję technologiczną, za kilka lat nie będą w stanie świadczyć usług na poziomie wymaganym przez rynek. Nadążenie za nią wiąże się jednak z dużymi inwestycjami, a także zmianami struktury zatrudnienia. Takie wnioski płyną z raportu o sztucznej inteligencji w praktyce prawniczej.
Jolanta Ojczyk
20.11.2018
Prawnicy LegalTech
Nie ma bardziej atrakcyjnej dziedziny prawa niż prawo autorskie, które daje możliwość obcowania także ze sztuką i z twórcami - mówi prof. Ryszard Markiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I dodaje, że specyfiką tego prawa jest ciągłe poszukiwanie równowagi z przemianami społecznymi, kulturowymi i technologicznymi.
Krzysztof Sobczak
20.11.2018
Prawo cywilne
Jeszcze w grudniu Ministerstwo Sprawiedliwości chce skierować do konsultacji publicznych i międzyresortowych projekt zmian dotyczących kuratorów sądowych. Regulacja ma rozwiązać problemy związane z obsługą biurową, różnicą w etatach i uregulować kwestie dotyczące delegowania.
Patrycja Rojek-Socha
20.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
W razie cofnięcia wniosku o zatwierdzenie tabel przez Komisję Prawa Autorskiego przysługuje zażalenie na odmowę zwrotu opłaty - taki jest sens uchwały trzech sędziów Sądu Najwyższego. Stronie zwraca się całą uiszczoną opłatę od cofniętego pisma.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.11.2018
Prawo cywilne
Gotowi jesteśmy "uznać stan faktyczny" dotyczący sytuacji w Sądzie Najwyższym i nie podejmować działań, takich jak np. powoływanie nowych sędziów w miejsce tych odesłanych na emeryturę - wynika z nieoficjalnych przekazów o treści przekazanych w poniedziałek wieczorem do Komisji Europejskiej informacji ws. realizacji środków tymczasowych TSUE dotyczących SN.
Krzysztof Sobczak
19.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Na drugą połowę stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie zaplanował wysłuchanie w procesie cywilnym ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i sędzi Beaty Morawiec. Chodzi o proces, który sędzia wytoczyła ministrowi, po tym, jak zwolnił ją ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.
Patrycja Rojek-Socha
19.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Polska powinna uwzględniać zalecenia i postanowienia organów Unii Europejskiej dotyczące reformy sądownictwa - uważa, według sondażu CBOS 53 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 31 proc. uczestników badania, a 16 proc. nie ma zdania na ten temat.
Krzysztof Sobczak
19.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Polska skorzysta z prawa do przedstawienia informacji w sprawie tego, jak rozumie postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE dot. Sądu Najwyższego. Taką zapowiedź przedstawił w poniedziałek w południe wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Poinformował też, że w poniedziałek przekazana zostanie odpowiedź w sprawie tego postanowienia.
Krzysztof Sobczak
19.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Utworzenie Izby Dyscyplinarnej w ramach struktury organizacyjnej Sądu Najwyższego spowodowało zwiększenie zainteresowania opinii publicznej odpowiedzialnością prawną osób wykonujących zawody zaufania publicznego.
Mateusz Woiński
19.11.2018