Podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do takiego ukształtowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów sądów powszechnych, które zapewni standard rzetelnego postępowania i prawa do obrony – domagają się sędziowie Sądów Apelacji Gdańskiej.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Od ponad dwóch miesięcy obowiązuje ustawa o komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii, a dotychczas do Sejmu i Senatu nie wpłynęły żadne kandydatury. Swoich przedstawicieli do komisji dotąd nie powołali też premier, prezydent i rzecznik praw dziecka.
Krzysztof Sobczak
07.12.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prokurator nie może się kierować osobistymi przekonaniami w przypadku, gdy występuje o zaprzeczenie ojcostwa - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. - Sąd zawsze musi badać, czy dobro dziecka w tym wypadku będzie zachowane, a także rozważyć, czy zaprzeczenie ojcostwa leży w jego interesie - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.12.2019
Prawo rodzinne Prokuratura

Olsztyn: Prezes nadal odmawia sędziom zebrania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki ponownie w piątek odrzucił wniosek o zwołanie zebrania sędziów. Miały być na nim przyjęte uchwały w sprawie przywrócenia do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna oraz o dymisję prezesa sądu. Sędziowie zamierzali też wyrazić uznanie dla dwojga zastępców prezesa, którzy we wtorek podali się do dymisji.
Krzysztof Sobczak
06.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik dyscyplinarny sędziów wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Annie B.-C., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie. Przedstawił jej zarzuty popełnienia pięciu przewinień dyscyplinarnych, w tym za odmowę orzekania z sędziami Radzikiem i Lasotą.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Po ogłoszonym w czwartek wyroku Sądu Najwyższego podważającym status Izby Dyscyplinarnej SA i Krajowej Rady Sądownictwa, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zasugerował, że rząd nie będzie go uznawał i zaczeka na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezależności KRS i statusu Izby Dyscyplinarnej.
Krzysztof Sobczak
06.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Podczas zaplanowanego na najbliższy wtorek spotkaniu unijnych ministrów ds. europejskich ma być omawiana sprawa ostatniego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie sądownictwa w Polsce oraz sytuacja w zakresie praworządności.
Krzysztof Sobczak
06.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Celem opiniowania projektu rozporządzenia jest zgłaszanie uwag do układu merytorycznego i graficznego formularzy uzasadnień, a nie wypowiadanie się na temat celowości ich wprowadzenia, bo to przesądziła już nowelizacja Kodeksu postępowania karnego - podkreśla MS odnosząc się do publikacji Prawo.pl. I dodaje, że na takie uwagi dotyczące korzystania z nowego rozwiązania czeka.
Patrycja Rojek-Socha
06.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Tobiasz Adam Kowalczyk, dyrektor Działu Prawnego Volkswagen Poznań sp. z o.o. został zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw, zorganizowanego po raz czwarty przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.
Krzysztof Sobczak
05.12.2019
Prawnicy
Sąd Najwyższy nie wydał zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Andrzeja Janowskiego ze Szczytna i przywrócił go do pełnienia czynności służbowych. Wobec sędziego toczy się postępowanie dyscyplinarne o nienależne pobieranie zwrotu kosztów dojazdu do pracy.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.12.2019
Prawnicy
Mimo, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego stwierdziła 5 grudnia br., że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego, to posiedzenia trwały bez przeszkód. Izba ta rozpatrywała istotne dla wymiaru sprawiedliwości kwestie: uchylenie immunitetu prokuratorów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.12.2019
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy

SN: Izba Dyscyplinarna nie jest legalnym sądem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego - stwierdził w ogłoszonym w czwartek orzeczeniu trzyosobowy skład sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Ich zdaniem także Krajowa Rada Sądownictwa nie jest niezależnym organem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Krzysztof Sobczak
05.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oceni, czy naruszenie w Islandii procedury powoływania sędziów prowadzi do łamania prawa do sądu. Do sprawy włącza się polski Rzecznik Praw Obywatelskich, bowiem uważa, że ta sprawa może mieć ogromny wpływ na kreowanie linii orzeczniczej kluczowej w kontekście praworządności w Polsce.
Krzysztof Sobczak
05.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jestem zaniepokojona 55 zarzutami dyscyplinarnymi wobec sędziego Markiewicza - napisała w środę wieczorem na Twitterze komisarz praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović. I podkreśliła, że postępowania dyscyplinarne nie mogą być wykorzystywane do uciszania krytyki lub ograniczania niezależności sądów. 
Krzysztof Sobczak
05.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Tłumaczymy się brakiem chęci, obawą przed kosztami i nieznajomością przepisów - w sumie co czwarty z badanych Polaków, przyznaje, że nie walczy o swoje prawa. Nie zdaje sobie przy tym sprawy, że to wiąże się ze stratami finansowymi, sięgającymi niejednokrotnie równowartości średniego krajowego wynagrodzenia.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2019
Prawnicy

Formularze uzasadnień już obowiązują - wątpliwości wiele

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Tabelka ma być lekiem na sążniste uzasadnienia wyroków. Jednak zmianie towarzyszą duże obawy ze strony sędziów - formularze mogą być niezrozumiałe dla stron, ale też sami sędziowie nie wiedzą, jak je wypełniać. Wątpliwości zdaje się mieć także sam resort sprawiedliwości, bo pytał prawników, czy nie powinno być wyjątków od tej zasady. A ci mówią wprost: będzie trudniej skutecznie się odwołać.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2019
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Dwoje wiceprezesów Sądu Rejonowego w Olsztynie - sędziowie Anna Szczepańska i Krzysztof Krygielski - złożyło w środę rezygnację z zajmowanych funkcji. Sędziowie nie podali powodów swojej decyzji. Zdaniem prezesa Macieja Nawackiego "nie chcą uczestniczyć w nagonce na niego". Prezes nie zgodził się w środę na zebranie sędziów.
Krzysztof Sobczak
04.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Koniec naszej kadencji przypada na czas, w którym ponadtrzydziestoletni dorobek Trybunału Konstytucyjnego w dużej mierze został zaprzepaszczony - stwierdzili we wspólnym oświadczeniu prof. Piotr Tuleja i prof. Marek Zubik, którzy właśnie zakończyli swoje kadencje sędziów TK.
Krzysztof Sobczak
04.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny przyjął skargę konstytucyjną dotyczącą brzmienia art. 203 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dotyczy ona przepisu o kosztach postępowania. Zdaniem Fundacji Praw Podatnika – autora skargi - pokazuje to jak bardzo niezauważane były przez lata podstawowe prawa obywatelskie podatników składających skargi do sądu.
Krzysztof Koślicki
04.12.2019
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych postawił sędziemu Krystianowi Markiewiczowi, prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" 55 zarzutów przewinień dyscyplinarnych. Chodzi m.in. o kwestionowanie statusu Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
04.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do warszawskiego zespołu kancelarii prawnej Wolf Theiss dołączył Konrad Kosicki, który będzie rozwijać nową praktykę Energetyki, oraz Maciej Olszewski, który wzmocni zespół Doradztwa Korporacyjnego oraz Fuzji i Przejęć. Obejmą w kancelarii stanowiska Counsel.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2019
Rynek i konsument
W Polsce może być nawet ponad 100 tys. dzieci osób skazanych. Wiele z nich to niemowlaki lub kilkulatki. Mają pełne prawo do tego, by widywać rodzica osadzonego w więzieniu. Problem w tym, że gros polskich zakładów karnych nadal nie jest na to w pełni przygotowanych, a prace nad ujednoliceniem zasad - np. dotyczących wnoszenia butelek z mlekiem czy pieluch - zostały zawieszone.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Nie można przerzucać odpowiedzialności za ewentualnie niesprawne prowadzenie sprawy najpierw przez prokuraturę, a potem przez sąd na strony. Ograniczanie im gwarancji procesowych w imię szybkości postępowania, prowadzi do anarchizacji prawa - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Izba Pracy i Spraw Socjalnych SN rozstrzygnie 5 grudnia br. czy Izba Dyscyplinarna tego sądu jest sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE podpowiedział: zbadajcie sami czy autonomia tej Izby w sprawach dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów spełnia kryteria praworządności. Ale czwartkowy wyrok może mieć szersze znaczenie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.12.2019
Wymiar sprawiedliwości

Państwa UE unowocześnią obieg dokumentów sądowych

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Modernizacja i dostosowanie do ułatwień dostępnych w XXI wieku systemu przeprowadzania dowodów oraz doręczania dokumentów sądowych - to cel porozumienia wypracowanego we wtorek przez unijnych ministrów sprawiedliwości. Zmiany mają spowodować, że wymiar sprawiedliwości będzie korzystał ze zdobyczy cyfryzacji.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli SN też oceni status KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego skierowała we wtorek do poszerzonego składu SN pytania prawne dotyczące niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Jej członkowie chcą ustalić, jakie są skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada br.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy, z wyspecjalizowanymi sędziami. Rada Ministrów przyjęła ponownie przygotowany w MS projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który zmierza w kierunku specjalizacji sądownictwa.
Patrycja Rojek-Socha
03.12.2019
Prawo cywilne
Państwo prawa to niezależne sądy. To niezawiśli sędziowie, którzy podlegają tylko ustawom i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - stwierdziła w przyjętym we wtorek stanowisku Rada Ministrów. I wyraziła zaniepokojenie postępowaniem tych sędziów, "którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Skutki listopadowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE nie wpływają na konieczność dokonywania zmian legislacyjnych w konkretnych ustawach, chyba że właściwy organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, orzekłby inaczej - stwierdził podczas posiedzenia senackiej komisji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kancelaria Sejmu skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o uchylenie postanowienia nakazującego jej przedstawienie zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Podstawą żądania ma być ewentualna odpowiedzialność administracyjna i cywilnoprawna z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych obywateli.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski