Sprawa usunięcia z zawodu sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Ryszarda W., który ukradł kilka pendrivów z supermarketu, nie jest przesądzona. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła rozpatrywanie odwołania obrońców do 23 kwietnia br. w celu weryfikacji opinii psychologów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pełnomocnikami stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym – w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych – oprócz rzeczników patentowych – mogą być już adwokaci i radcowie prawni. Młode firmy mogą zaś starać się o zwolnienie z opłat. Taką zmianę przewiduje wchodząca w życie nowelizacja prawa własności przemysłowej.
Jolanta Ojczyk
27.02.2020
Prawnicy Prawo gospodarcze
Z jednej strony wydatki na organizację systemów należytej staranności i monitorowania kontrahentów wzrosną o 50 proc. Z drugiej aż 50 proc. przedsiębiorców nie zdefiniowało swojego ryzyka prawnego. Może im w tym pomóc automatyzacja systemów zarządzania w departamentach prawnych.
Jolanta Ojczyk
27.02.2020
Prawnicy LegalTech
Stworzenie jednolitych kryteriów oceny zamożności, przeniesienie do postępowania administracyjnego decyzji o pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniach sądowych oraz zwolnieniu z kosztów sądowych i stworzenie jednego systemu wraz z nieodpłatną pomocą prawną - to część postulatów adwokatów jak i radców prawnych.
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Resort sprawiedliwości chce zmian w kognicji sądów powszechnych i rozważa przeniesienie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych do postępowania sądowo-administracyjnego. Swoje propozycje mają też samorządy prawnicze - m.in. by w tej procedurze wydawane były decyzje dotyczące pełnomocnika z urzędu.
Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak
27.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Niezależność sądownictwa jest podstawowym zabezpieczeniem przed korupcją i środkiem zapobiegającym niewłaściwej ingerencji w sądownictwo, jest kamieniem węgielnym demokracji i państwa prawa - napisał do polskiego ministra sprawiedliwości prezes Grupy Państw przeciwko Korupcji (GRECO).
Krzysztof Sobczak
26.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności m.in. z konstytucją i prawem Unii Europejskiej uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia br. pozwalającej na podważanie kompetencji sędziów powołanych z udziałem nowej KRS do orzekania oraz na kwestionowanie ważności wyroków wydanych z ich udziałem.
Krzysztof Sobczak
26.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Fundacja Helsińska: Trudno w Polsce udowodnić przemoc ze strony policji

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Oceniając w ubiegłym roku sprawę dotyczącą zarzutu pobicia przez policjantów, Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że postępowanie to w Polsce zostało przeprowadzone nierzetelnie. M.in. dlatego, że bezkrytycznie przyjęto zeznania policjantów, a zeznania świadków zdarzenia uznano za niespójne. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka to systemowy problem. 
Krzysztof Sobczak
26.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja

TK tym razem zajmie się stawkami adwokackimi

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny nadał dalszy bieg wnioskowi Naczelnej Rady Adwokackiej o zbadanie zgodności z Konstytucją nowelizacji rozporządzenia ministra w sprawie stawek adwokackich - ustaliło Prawo.pl. Decyzję wydała sędzia Krystyna Pawłowicz. Poprzednim wnioskiem Trybunał się nie zajął, z powodów formalnych.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W połowie marca ma zostać opublikowane zaproszenie do konsultacji w sprawie przeglądu praworządności we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Raport, który ma być podstawą do wiązania unijnych funduszy z praworządnością, ma być gotowy we wrześniu. Polski rząd podchodzi do tego planu z rezerwą.
Krzysztof Sobczak
25.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Zagwarantowanie pewności prawa, także w sytuacji kryzysu praworządności, zmiany w ustawie o KRS i powołanie nowej, większy nacisk na wykonywanie przez Polskę europejskich wyroków i zmiany w nadzorze na sądownictwem - to główne punkty w planie naprawy wymiaru sprawiedliwości zaprezentowanym podczas konferencji w Fundacji Batorego.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Ostateczny kształt reformy wymiaru sprawiedliwości nie jest jeszcze przesądzony, ale trwające prace dotyczą m.in. spłaszczenia struktury sądownictwa i ujednolicenia statusu sędziego. A także rozwiązań, które pozwoliłyby na ograniczenie kognicji sądów powszechnych, a w ślad za tym - przesunięcia sędziów do spraw, w których powstają największe zaległości - mówi serwisowi Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości rusza z kolejnym etapem reformy sądownictwa. Chce spłaszczyć jego strukturę, ujednolicić status sędziego i wyprowadzić z sądów powszechnych m.in. wykroczenia. Tu mieli pomóc sędziowie pokoju, ale... to wymaga zmian w Konstytucji. Nie tędy droga - oceniają prawnicy i dodają - tak fundamentalna zmiana powinna być przedyskutowana choćby z sędziami.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
W planie marcowego posiedzenia ministrów do spraw europejskich państw UE ma znaleźć się punkt dotyczący praworządności w Polsce i na Węgrzech. To skutek nacisku największych frakcji w Parlamencie Europejskim na chorwacką prezydencję, która dotychczas unikała debaty na ten temat.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Samorządy adwokatów i radców prawnych widzą korzyści w angażowaniu się prawników w działania pro bono. Problem w tym, że o ile łatwo zachęcić ich do większych projektów, np. wsparcia prawnego Polaków po brexicie w Londynie czy wspierania sędziów w postępowaniach dyscyplinarnych, o tyle trudniej do współpracy z organizacjami zajmującymi się sprawami zwykłych obywateli.
Patrycja Rojek-Socha
24.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Obecnie w sprawach cywilnych strony mogą nagrać dla swoich potrzeb przebieg rozprawy i innych czynności sądu. Wystarczy, że przed rozpoczęciem nagrywania uprzedzą o tym sąd, który tylko wyjątkowo może sprzeciwić się prywatnej rejestracji. Prywatne nagrania mają ułatwić stronom dowodzenie swoich racji w procesie. Mogą być jednak wykorzystywane do nadużyć.
Aleksandra Partyk
24.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Rekordowe odszkodowanie dla pacjenta - szpital szuka pieniędzy

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Placówki medyczne, które zostają zobowiązane do wypłaty rekordowych rekompensat za błąd medyczny popełniony przez ich pracowników, muszą sobie radzić same. Nie wystarcza im pieniędzy z polisy OC, bo zwykle są ubezpieczone na zbyt niskie kwoty. Niektóre występują więc z regresem finansowym do winnych zaniedbań lekarzy.
Katarzyna Nowosielska
24.02.2020
Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Działanie prezesa sądu okręgowego wydającego decyzję w postępowaniu dotyczącym zwolnienia z funkcji biegłego jest działalnością administracyjną sądów. Nadzór w tym zakresie sprawuje Minister Sprawiedliwości, a nie prezes sądu apelacyjnego. Tak orzekł WSA w Rzeszowie.
Dorian Lesner
24.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nowoczesne technologie na rynku prawniczym, rola i ochrona sygnalistów, sposoby zarządzania kancelariami prawniczymi, a kwestie mobbingu i przeciwdziałania mu w firmie - to tematy zbliżającego 10 Forum Corporate Legal Counsel.
Patrycja Rojek-Socha
23.02.2020
Prawnicy

Uniewinniony strażnik więzienny nie może wrócić do służby

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Oskarżony o przestępstwo funkcjonariusz Służby Więziennej spędził w areszcie 8 miesięcy, a następnie został uniewinniony. Jednak podczas postępowania zwolniono go z pracy i teraz, mimo oczyszczenia z zarzutów, nie może do niej wrócić. Nie pozwalają na to przepisy ustawy o Służbie Więziennej.
Krzysztof Sobczak
23.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Europejska sieć zamierza wyrzucić polską KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) rozważa usunięcie Krajowej Rady Sądownictwa ze swoich szeregów. Kolejnym etapem tych działań jest ultimatum skierowane do przewodniczącego Leszka Mazura, w którym prezes ENCJ Kees Sterk pyta m.in. o to, kto rekomendował kandydatów do Rady i czy sędzia Nawacki miał wymaganą liczbę podpisów.
Krzysztof Sobczak
22.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dziś dzień ofiar przestępstw

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
W sobotę 22 lutego jest obchodzony Dzień Ofiar Przestępstw, który rozpoczyna trwający do przyszłej soboty Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W prokuraturach na terenie całego kraju w tym czasie są pełnione dyżury, podczas których udzielana jest bezpłatna pomoc prawna. 
Krzysztof Sobczak
22.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Być może sędziowie powinni w sprawach dotyczących alienacji rodzicielskiej częściej rozważać dokonanie zmiany miejsca zamieszkania dziecka i przekazania go pod opiekę rodzica, od którego jest izolowane. Bo utrudnianie kontaktów uderza przede wszystkim w dziecko, powodując traumę często na całe życie - mówi radca prawny Aleksandra Ejsmont
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Polski system prawny nadal nie zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem szans na realne wyrównanie krzywd. Problemem są choćby pouczenia o przysługujących im prawach - zbyt skomplikowane i nieczytelne. Brakuje dostępu do profesjonalnych pełnomocników, a zmiany wprowadzane pod hasłem usprawniania postępowań, zamiast pomóc - uderzają w ich prawa.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2020
Wymiar sprawiedliwości

UE: Spór o budżet z sankcjami za łamanie praworządności w tle

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Unijni przywódcy zakończyli w piątek bez porozumienia posiedzenie Rady Europejskiej w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Spory wciąż dotyczą jego wysokości i wpłat poszczególnych państw, ale źródłem nieporozumień jest także projektowany mechanizm sankcji za łamanie praworządności.
Krzysztof Sobczak
21.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Dwie trzecie badanych uważa, że urzędy lub instytucje państwowe nie powinny mieć możliwości wywierania wpływu na wyroki sądowe, w sprawach, które ich dotyczą - wynika z sondażu zleconego przez Stowarzyszenie "Iustitia". W tym zakresie podobnie wypowiada się większość respondentów - wyborców Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej.
Patrycja Rojek-Socha
21.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Od 2 600 zł do 13 400 zł będą mogły kształtować się wynagrodzenie pracowników sądów i prokuratur - projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości trafił właśnie do opiniowania. Zmiany - w przypadku maksymalnych stawek o 1000 zł, resort uzasadnia wzrostem płacy minimalnej i porozumieniem podpisanym ze związkami 4 lipca 2019 r.
Patrycja Rojek-Socha
21.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ewentualnymi zmianami zasad umieszczania osób w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Powołano specjalny zespół roboczy, który analizuje m.in. rozwiązania dotyczące tymczasowego izolowania w placówce, jeszcze przed prawomocnym decyzją.
Patrycja Rojek-Socha
21.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił swemu zastępcy Krzysztofowi Sierakowi objęcie nadzorem postępowania przygotowawczego w sprawie napaści na sędzię w Rybniku. Prokuratura zapowiada żądanie najsurowszych konsekwencji wobec sprawcy. Chce też jego aresztowania.
Krzysztof Sobczak
20.02.2020
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jako wspólnota chrześcijańska stanowczo potępiamy wszelkie przejawy znęcania się nad dziećmi i wyrządzania im jakiejkolwiek krzywdy, ale całkowity zakaz stosowania karcenia cielesnego uważamy za błąd - podkreśla w swoim stanowisku Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, odnosząc się do książki "Pasterz serca dziecka", w której znalazły się porady jak rozmawiać z dzieckiem, by "wiedziało, za co dostaje lanie”.
Patrycja Rojek-Socha
20.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski