Liczba spraw skierowanych przez sądy do mediacji wzrosła z 17 811 w 2015 roku do 26 809 w 2018. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, powodzeniem zakończyło się w ubiegłym roku 7090 mediacji – i był to o 2762 przypadki lepszy wynik niż w 2015 r. Jednak tą metodą rozstrzygniętych zostało zaledwie ok. 0,6 promilla spraw trafiających do sądów.
Krzysztof Sobczak
28.02.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

WSA: Tylko nagła choroba uzasadnia przywrócenie terminu

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Jeśli strona choruje przewlekle, to nie ma podstaw do przyjęcia, że sam stan jej zdrowia uzasadnia przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Inaczej jest, gdy strona niespodziewanie się rozchoruje i nie ma możliwości złożenia pisma za pośrednictwem innej osoby - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Aleksandra Partyk
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Wprowadzenie mnożnikowego systemu wynagrodzeń, uregulowanie kwestii związanych z oceną pracowników, określenie procedur rekrutacji oraz warunków jakie musi spełnić kandydat - to główne założenia ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, które opublikowała NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
W 2008 r. panu Lucjanowi zarzucono kradzież roweru o wartości 400 zł. Był niepoczytalny więc prokuratura wniosła o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym. Sąd się zgodził i mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego na 10 lat. Teraz Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO w tej sprawie.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Doradcami spółki byli partner Dariusz Tokarczuk oraz radca prawny Paweł Wasiel. Chodzi o finansowanie udzielone KGHM Polska Miedź S.A. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w kwocie 450 mln zł.
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2019
Rynek
W 2018 r. w życie weszło 14,6 tys. stron nowych aktów prawnych, czyli aż o 46 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z raportu Grant Thornton. Jest mniej, ale jakość stanowionego prawa nadal pozostawia wiele do życzenia, a to za sprawą braku merytorycznej pracy w parlamencie i ekspresowego tempa uchwalania.
Jolanta Ojczyk
27.02.2019
Prawnicy Prawo gospodarcze
Przyspieszenie postępowań sądowych jest głównym celem zmian proponowanych w rządowym projekcie zmian kodeksu postępowania karnego. - Idea generalnie słuszna, ale czy ceną za przyspieszenie postępowań nie będzie naruszanie praw człowieka - zastanawiają się eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
27.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Gersdorf nie są znane przypadki poniżania sędziów nowych izb SN - oświadczył rzecznik tego sądu sędzia Michał Laskowski. I zaapelował do prezydenta o ujawnienie faktów dotyczących rzekomego poniżania sędziów w Sądzie Najwyższym, o których mówił podczas nominacji nowych prezesów SN.
Krzysztof Sobczak
27.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawie 5 tys. zł kary ma zapłacić adwokat, który zatrudnił się w przedsiębiorstwie na umowę o pracę. Przy czym nie zawiesił swojej aktywności jako adwokat i nie zamknął prowadzonej dotychczas kancelarii, co było złamaniem zakazu wynikającego z ustawy - Prawo o adwokaturze - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.02.2019
Prawnicy
Projekt został wpisany już do wykazu prac legislacyjnych rządu i ma wkrótce trafić do konsultacji. W czasie prac zmieniono m.in. nazwę ośrodków readaptacyjnych na wychowawczo - adaptacyjne. Sąd będzie mógł skierować tam nie tylko nastolatka, który popełnił czyn karalny, ale też wykroczenie, jeśli zostało popełnione np. pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Podlegające udostępnieniu dane publiczne to nie tylko treść i postać dokumentów urzędowych, ale również stanowiska w innych sprawach publicznych, które mogą przybierać formę dokumentów wewnętrznych. Skoro zatem prokuratura dysponuje informacją zbiorczą o działalności orzeczniczej sądów, które również są podmiotami zobligowanymi do udostępnienia informacji w tym zakresie, to dane takie są informacją publiczną
Marek Sondej
27.02.2019
Prokuratura
Dla usprawnienia i przyspieszenia postępowań karnych ważniejsze jest dobre wyposażenie i zorganizowanie sądów niż nawet dobra reforma procedury - uważa dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chwali on niektóre z propozycji w najnowszym projekcie, ale nie spodziewa się po nich radykalnych zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
27.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pytania prejudycjalne mogą być skutecznie wykorzystywane do ochrony praw człowieka - uważają eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest to procedura szybsza i mniej wymagająca. Ich zdaniem sędziowie powinni częściej z niej korzystać, a pełnomocnicy o to zabiegać.
Monika Sewastianowicz
26.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ale także dodatkowe obowiązki mogące wydłużyć i utrudnić postępowania rozwodowe - takie m.in. zmiany przewiduje zaakceptowany we wtorek przez rząd projekt dużej reformy prawa rodzinnego.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Prawo rodzinne
Zmiany w postępowaniu wykonawczym dotyczącym spraw opiekuńczych, wzmocnienie roli wychowawczej i resocjalizacyjnej kuratorów, poprawa ich bezpieczeństwa oraz rozwój ośrodków kuratorskich - to główne rekomendacje III Kongresu Kuratorskiego, odbywającego się w Poznaniu.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Joanna Lemańska została prezesem Sądu Najwyższego kierującym Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a Tomasz Przesławski prezesem kierującym Izbą Dyscyplinarną. We wtorek prezydent Andrzej Duda wręczył im nominacje.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Bartosz Głowacki z zespołu podatków międzynarodowych awansował na stanowisko partnera w MDDP. Grono partnerów MDDP powiększyło się do 15 osób.
Krzysztof Koślicki
26.02.2019
Doradca podatkowy
Sprzeciw wobec działań sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz apel do ministra o odwołanie z delegowania do ich sądu zastępców rzecznika - taką uchwałę przyjęli w poniedziałek sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie. Ich zdaniem, działania rzeczników służą zastraszaniu środowiska sędziów.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Będzie mało czasopism prawniczych, w których możliwe będzie publikowanie punktowanych artykułów. Według ministra Jarosława Gowina za taki stan rzeczy odpowiada m.in. brak współpracy ze strony środowisk prawniczych. Jego zdaniem pozytywnym przykładem są informatycy, którzy przekazali resortowi swoją listę czasopism.
Monika Sewastianowicz
26.02.2019
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Projekt powinien być gotowy w marcu - zapowiada w rozmowie z Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Resort zamierza też - jak dodaje - uwzględnić część propozycji samych kuratorów sądowych, m.in. dotyczących pracy kuratorów rodzinnych.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Wina radcy prawnego jest bezsporna, jeśli nie składa on wniosku o interpretację podatkową na życzenie klienta. Nie sprawdza też pracownika, który usługę tę miał wykonać - orzekł Sąd Najwyższy, stwierdzając naruszenie zasad etyki zawodu. I utrzymał karę finansową 5 tys. zł oraz zakaz patronatu na dwa lata.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.02.2019
Prawo karne Prawnicy

Warto chronić państwo prawa i jego instytucje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Warto chronić państwo prawa, w tym szczególnie Konstytucję i Trybunał Konstytucyjny, jako strażnika...
Łukasz Bojarski
26.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
O godzinie 16. w poniedziałek 25 lutego br. upłynął termin zgłaszania kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do Kancelarii Senatu w tym terminie dotarło 28 zgłoszeń. Jest to wybór uzupełniający, który Senat przeprowadzi na wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Programiści nie znają potrzeb branży, a prawnicy możliwości jakie dają nowe technologie. Gdy pomagamy im się spotkać, w efekcie dostajemy świetne pomysły. W tym roku aż 17. To naprawdę dużo – mówi Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska
Jolanta Ojczyk
25.02.2019
Prawnicy LegalTech
We wtorek Prezydent Andrzej Duda ma powołać prezesów kierujących dwoma izbami Sądu Najwyższego - Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej. Według medialnych spekulacji, największe szanse na te stanowiska mają Joanna Lemańska i Tomasz Przesławski.
Krzysztof Sobczak
25.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy powrócili do pełnienia urzędu zwrócili w wyznaczonym terminie pobrane odprawy i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy - poinformował w poniedziałek zespół prasowy SN.
Krzysztof Sobczak
25.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Strasburg: 50 tys. euro za zniesławienie sędziego to za dużo

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 12 lutego stwierdził, iż zasądzenie od adwokata zadośćuczynienia w wysokości 50 tys. euro za zniesławienie sędziego w związku z postępowaniem sądowym stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii.
Katarzyna Warecka
25.02.2019
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W pierwszej połowie marca do prezesów sądów mają trafić środki na awanse kuratorów sądowych - zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Prawie 5 mln 700 tys. zł ma wspomóc rozwiązanie jednego z najbardziej palących problemów tej grupy zawodowej. W niektórych okręgach kolejka do awansu obejmuje obecnie nawet kilkaset osób.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Liczę, że samorząd rozpocznie współpracę przy kolejnej edycji Global Legal Hackathon. Pozwoli to poszerzyć wiedzę programistów o zasadach wykonywania zawodu przez radców prawnych i adwokatów – mówi Włodzimierz Chróścik, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Jolanta Ojczyk
25.02.2019
Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Praca i wyzwania stojące przed kuratorami sądowymi, ich bezpieczeństwo i zagrożenia z którymi się na co dzień stykają, zmiany m.in. w prawie, których potrzebują - to główne tematy rozpoczynającego się w poniedziałek w Poznaniu III Kongresu Kuratorskiego. Data jest szczególna - w lutym minęło 100-lecie kurateli sądowej.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2019
Wymiar sprawiedliwości