Pierwsza Prezes SN nie chce udostępniać umów podpisanych z pracownikami funkcyjnymi z powodu ochrony prywatności tych osób. Uważa też, że skargi obywateli w tym zakresie powinny być rozpatrywane przez sądy powszechne nie administracyjne. Ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie 13 marca br.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.03.2019
Prawo cywilne Prawnicy Prawo pracy
Projekt ustawy o postępowaniu wobec nieletnich przewiduje tworzenie ośrodków kuratorskich. Eksperci i sami kuratorzy podkreślają, że częstsze korzystanie z nich, w przypadku trudnej młodzieży jest wskazane i przynosi efekty. I nie mają wątpliwości, że jest to szansa, by dzieci, pozostając w swoim środowisku, wśród swoich bliskich, przeszły terapię i m.in. ukończyły szkołę.
Patrycja Rojek-Socha
02.03.2019
Wymiar sprawiedliwości

Rodzic, który zmienia płeć, dzieci pozywać nie musi

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Pozew o ustalenie płci metrykalnej osoby transseksualnej powinien być wytoczony przeciw rodzicom powoda. Nie można zatem oddalić powództwa z tej przyczyny, że powód odmawia podania danych osobowych jego dzieci. Płeć rodzica nie wpływa na zakres władzy rodzicielskiej - przyjął Sąd Najwyższy. Wyrok SN komentują eksperci.
Aleksandra Partyk
02.03.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Prawnicy warszawskiego biura Dentons, na prośbę Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zaangażowali się w sprawę rodziny z Tadżykistanu. Zrobili to w ramach wspierania pro bono spraw z zakresu praw człowieka - Program Litygacji Strategicznej.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2019
Rynek
Zgodnie z przepisem z 2014 r. po 10 latach od zdania egzaminu adwokackiego wygasa prawo złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów. Rzecznik Praw Obywatelskich ocenia, że to ogranicza konstytucyjne prawo dostępu do zawodu oraz zasadę demokratycznego państwa prawnego. Wcześniej prawo pozwalało na taki wpis bezterminowo.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2019
Prawnicy
Sąd w Płocku zdecydował w październiku, że mężczyzna, który odbył wcześniej karę za nadużycia seksualne wobec nieletnich, może opuścić Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, ale musi kontynuować terapię. Teraz - jak ustaliło Prawo.pl - sąd drugiej instancji oddalił apelację prokuratury.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Pytanie o powody skreślenia z listy adwokatów okazało się najtrudniejsze na egzaminach na aplikację radcowską i adwokacką. Najlepiej kandydaci na aplikantów adwokackich odpowiadali na pytania z kodeksu karnego, a kandydaci na aplikantów radcowskich z kodeksu rodzinnego
Monika Sewastianowicz
01.03.2019
Prawnicy Strefa aplikanta
W Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przebywa obecnie - jak ustaliło nieoficjalnie Prawo.pl - 65 osób. Obrońcy praw człowieka od dawna alarmują, że i placówka i przepisy na mocy, których byli skazani są tam kierowani, wymagają zmian. W ocenie RPO powinien powstać międzyresortowy zespół, który przeprowadzi kompleksową nowelizację ustawy o Gostyninie.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do zespołu z początkiem marca, na stanowisko Counsel, dołącza adwokat dr Anne-Marie Weber-Elżanowska. Odpowiedzialna będzie za prowadzenie German Desk oraz wsparcie rozwoju praktyki rynków kapitałowych.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2019
Rynek
Dość słabo wypadła Polska w najnowszym raporcie dotyczącym praworządności, opracowanym przez World Justice Project. Ze wskaźnikiem 0,66 jest to 18 miejsce w regionie i 27 w świecie, ale dość daleko za krajami o ugruntowanej demokracji. Zarówno pod względem wysokości wskaźnika jak i miejsca w rankingu pozycja Polski w tym roku obniżyła się.
Krzysztof Sobczak
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Służba Ochrony Państwa powstała 1 lutego 2018 roku zastępując Biuro Ochrony Rządu. Jej głównym celem jest ochrona najważniejszych osób w państwie. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli rozpocznie się 20 czerwca i obejmie wszystkie służby podległe MSWiA.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2019
Policja
Prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego senacką poprawkę do Ustawy 2.0, gwarantującą sędziom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dożywotne zatrudnienie na uczelniach. Zdaniem prezydenta przepis ten narusza autonomię uczelni.
Krzysztof Sobczak
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Liczba spraw skierowanych przez sądy do mediacji wzrosła z 17 811 w 2015 roku do 26 809 w 2018. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, powodzeniem zakończyło się w ubiegłym roku 7090 mediacji – i był to o 2762 przypadki lepszy wynik niż w 2015 r. Jednak tą metodą rozstrzygniętych zostało zaledwie ok. 0,6 promilla spraw trafiających do sądów.
Krzysztof Sobczak
28.02.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

WSA: Tylko nagła choroba uzasadnia przywrócenie terminu

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Jeśli strona choruje przewlekle, to nie ma podstaw do przyjęcia, że sam stan jej zdrowia uzasadnia przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Inaczej jest, gdy strona niespodziewanie się rozchoruje i nie ma możliwości złożenia pisma za pośrednictwem innej osoby - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Aleksandra Partyk
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Wprowadzenie mnożnikowego systemu wynagrodzeń, uregulowanie kwestii związanych z oceną pracowników, określenie procedur rekrutacji oraz warunków jakie musi spełnić kandydat - to główne założenia ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, które opublikowała NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
W 2008 r. panu Lucjanowi zarzucono kradzież roweru o wartości 400 zł. Był niepoczytalny więc prokuratura wniosła o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym. Sąd się zgodził i mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego na 10 lat. Teraz Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO w tej sprawie.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Doradcami spółki byli partner Dariusz Tokarczuk oraz radca prawny Paweł Wasiel. Chodzi o finansowanie udzielone KGHM Polska Miedź S.A. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w kwocie 450 mln zł.
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2019
Rynek
W 2018 r. w życie weszło 14,6 tys. stron nowych aktów prawnych, czyli aż o 46 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z raportu Grant Thornton. Jest mniej, ale jakość stanowionego prawa nadal pozostawia wiele do życzenia, a to za sprawą braku merytorycznej pracy w parlamencie i ekspresowego tempa uchwalania.
Jolanta Ojczyk
27.02.2019
Prawnicy Prawo gospodarcze
Przyspieszenie postępowań sądowych jest głównym celem zmian proponowanych w rządowym projekcie zmian kodeksu postępowania karnego. - Idea generalnie słuszna, ale czy ceną za przyspieszenie postępowań nie będzie naruszanie praw człowieka - zastanawiają się eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
27.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Gersdorf nie są znane przypadki poniżania sędziów nowych izb SN - oświadczył rzecznik tego sądu sędzia Michał Laskowski. I zaapelował do prezydenta o ujawnienie faktów dotyczących rzekomego poniżania sędziów w Sądzie Najwyższym, o których mówił podczas nominacji nowych prezesów SN.
Krzysztof Sobczak
27.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawie 5 tys. zł kary ma zapłacić adwokat, który zatrudnił się w przedsiębiorstwie na umowę o pracę. Przy czym nie zawiesił swojej aktywności jako adwokat i nie zamknął prowadzonej dotychczas kancelarii, co było złamaniem zakazu wynikającego z ustawy - Prawo o adwokaturze - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.02.2019
Prawnicy
Projekt został wpisany już do wykazu prac legislacyjnych rządu i ma wkrótce trafić do konsultacji. W czasie prac zmieniono m.in. nazwę ośrodków readaptacyjnych na wychowawczo - adaptacyjne. Sąd będzie mógł skierować tam nie tylko nastolatka, który popełnił czyn karalny, ale też wykroczenie, jeśli zostało popełnione np. pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Podlegające udostępnieniu dane publiczne to nie tylko treść i postać dokumentów urzędowych, ale również stanowiska w innych sprawach publicznych, które mogą przybierać formę dokumentów wewnętrznych. Skoro zatem prokuratura dysponuje informacją zbiorczą o działalności orzeczniczej sądów, które również są podmiotami zobligowanymi do udostępnienia informacji w tym zakresie, to dane takie są informacją publiczną
Marek Sondej
27.02.2019
Prokuratura
Dla usprawnienia i przyspieszenia postępowań karnych ważniejsze jest dobre wyposażenie i zorganizowanie sądów niż nawet dobra reforma procedury - uważa dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chwali on niektóre z propozycji w najnowszym projekcie, ale nie spodziewa się po nich radykalnych zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
27.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pytania prejudycjalne mogą być skutecznie wykorzystywane do ochrony praw człowieka - uważają eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest to procedura szybsza i mniej wymagająca. Ich zdaniem sędziowie powinni częściej z niej korzystać, a pełnomocnicy o to zabiegać.
Monika Sewastianowicz
26.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ale także dodatkowe obowiązki mogące wydłużyć i utrudnić postępowania rozwodowe - takie m.in. zmiany przewiduje zaakceptowany we wtorek przez rząd projekt dużej reformy prawa rodzinnego.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Prawo rodzinne
Zmiany w postępowaniu wykonawczym dotyczącym spraw opiekuńczych, wzmocnienie roli wychowawczej i resocjalizacyjnej kuratorów, poprawa ich bezpieczeństwa oraz rozwój ośrodków kuratorskich - to główne rekomendacje III Kongresu Kuratorskiego, odbywającego się w Poznaniu.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Joanna Lemańska została prezesem Sądu Najwyższego kierującym Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a Tomasz Przesławski prezesem kierującym Izbą Dyscyplinarną. We wtorek prezydent Andrzej Duda wręczył im nominacje.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Bartosz Głowacki z zespołu podatków międzynarodowych awansował na stanowisko partnera w MDDP. Grono partnerów MDDP powiększyło się do 15 osób.
Krzysztof Koślicki
26.02.2019
Doradca podatkowy
Sprzeciw wobec działań sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz apel do ministra o odwołanie z delegowania do ich sądu zastępców rzecznika - taką uchwałę przyjęli w poniedziałek sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie. Ich zdaniem, działania rzeczników służą zastraszaniu środowiska sędziów.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości