Prokurator Józef Gacek zajmował się cywilnym wątkiem związanym z organizacją lotu do Smoleńska, na uroczystości w Katyniu, w 2010 roku. Teraz Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niedopełnienia obowiązków w tym śledztwie.
Patrycja Rojek-Socha
25.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Sądy się "odmrażają", problem z jawnością rozpraw

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Prawie wszystkie z 369 sądów w Polsce ograniczyły możliwość udziału publiczności w jawnych postępowaniach sądowych. Ponad połowa z nich, a dokładnie 190 sądów, zezwala na udział publiczności w rozprawach i posiedzeniach, ale znaczna część wprowadziła konieczność wcześniejszego zgłoszenia się w celu uzyskania karty wstępu lub zezwolenia
Patrycja Rojek-Socha
25.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Osoby, które ukończyły 15 lat i są pokrzywdzone przestępstwami o charakterze seksualnym mają mieć takie same gwarancje w czasie przesłuchania jak dzieci pokrzywdzone przestępstwami z użyciem przemocy. Dlatego MS zmienia rozporządzenie dotyczące tych czynności i wprowadza do niego m.in. obowiązek pouczania przez sędziego osoby dorosłej, która im w trakcie towarzyszy.
Patrycja Rojek-Socha
25.07.2020
Wymiar sprawiedliwości
Źle pobrane wymazy, błędy w dokumentach, a czasem po prostu niemożność dodzwonienia się do sanepidu - to wszystko może sprawić, że osoba skierowana na kwarantannę posiedzi w domu dłużej, w skrajnych przypadkach nawet o kilka tygodni. Prawnicy nie mają wątpliwości - nawet epidemia nie usprawiedliwia tego rodzaju niedopatrzeń i osoba, której prawa zostaną tak naruszone, może domagać się odszkodowania.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
25.07.2020
Prawo cywilne Koronawirus a prawo
Dr hab. Błażej Kmieciak został w piątek wybrany na przewodniczącego państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Także w piątek ślubowanie przed Sejmem złożyło siedmiu członków tej komisji. Za jego kandydaturą głosowało 244 posłów, 173 było przeciw, a 34 wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
24.07.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Po pracownikach sądów przyszedł czas na kuratorów sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje podniesienie ich wynagrodzeń poprzez wzrost mnożników kwoty bazowej. Średnio podwyżka ma sięgnąć ok. 900 zł na etat. Choć jak przyznają zmiana nie jest szczytem marzeń, to środowisko mocno na nią czeka. Tym bardziej, że w sprawie ustawy o kuratorach nadal panuje cisza.
Patrycja Rojek-Socha
24.07.2020
Wymiar sprawiedliwości

W walce z homofobią stowarzyszenie niewiele może

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
O kwestię legitymacji procesowej rozbiły się decyzje w sprawie Stowarzyszenia Tolerado reprezentującego osoby LGBT+ przeciwko Fundacji Pro-prawo do życia. Chodziło o przeprosiny i zadośćuczynienie za homofobię na gdańskich ulicach, sąd skupił się jednak na tym, kto mógł wystąpić z pozwem. Sprawa obnaża większy problem - mówią prawnicy
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
24.07.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Obecna sytuacja w prokuraturze jest trudna, z roku na rok wzrasta liczba postępowań długotrwałych. Konieczne są więc zmiany. Punktem wyjścia powinno być całkowite uniezależnienie Prokuratora Generalnego od władzy wykonawczej, konieczne jest też odciążanie prokuratorów i spłaszczenie struktury prokuratury – mówi Katarzyna Kwiatkowska,
Patrycja Rojek-Socha
24.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Pozytywna ocena porozumienia przywódców UE w sprawie funduszu odbudowy, oczekiwanie dalszych negocjacji z krajami Unii nad ostatecznym kształtem nowego budżetu oraz ubolewanie z powodu "znacznego osłabienia wysiłków KE i Parlamentu Europejskiego na rzecz przestrzegania praworządności, praw podstawowych i demokracji.
Krzysztof Sobczak
23.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polski rząd ma zapłacić po 34 tys. euro każdemu z Czeczenów, którym Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wnieśli oni na Polskę skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i wygrali.
Krzysztof Sobczak
23.07.2020
Administracja publiczna
Izba Dyscyplinarna wydała interesujący wyrok - pozbawionego stanu spoczynku prokuratora ukarała za wykłady, które wygłaszał 6 lat temu bez pozwolenia przełożonego. A ponadto do tego czynu zastosowała ustawę Prawo o prokuraturze obecnie obowiązującą, a do opóźnienia w złożeniu zeznania o stanie majątkowym - ustawę z 2005 roku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2020
Prawnicy

Będą pieniądze dla Polski, ale Unia spyta o praworządność

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polski rząd świętuje zwycięstwo na unijnym szczycie - będą duże pieniądze dla naszego kraju, nie będzie natomiast żadnego ich warunkowania oceną praworządności. Zgoła inny obraz przedstawiają szefowie unijnych instytucji i polscy eksperci. Ich zdaniem nie będzie pieniędzy bez przestrzegania unijnych standardów demokracji i praworządności.
Krzysztof Sobczak
23.07.2020
Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Epidemia koronawirusa nie miała wpływu na bieg terminu do rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Sprawy te zostały zakwalifikowane przez ustawodawcę jako pilne, więc nie można było zastosować przepisów o zawieszeniu ich biegu. Tym samym skoro prokurator nie udostępnił w terminie wnioskowanej informacji publicznej, to dopuścił się bezczynności.
Dorian Lesner
23.07.2020
Administracja publiczna Prokuratura
Darowizna nie miała na celu pokrzywdzenia wierzyciela, czyli Urzędu Skarbowego - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zdaniem SN, skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego okazała się zasadna, gdyż nakłady poczynione przez obdarowanego przekraczały należności wierzyciela wobec Skarbu Państwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2020
Prawo cywilne
Do połowy lipca Naczelna Rada Adwokacka zbierała opinie o projekcie nowego kodeksu etyki adwokackiej. Temat ma wrócić już we wrześniu, ale adwokaci nie ukrywają, że są rozczarowani i zaproponowanymi rozwiązaniami i trybem pracy nad zmianami. Jeden z problemów to choćby kwestia reklamy, które według nich - mimo zapowiedzi - nadal nie został jednoznacznie rozwiązany.
Patrycja Rojek-Socha
23.07.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Odniesienie do praworządności w tekście ze szczytu Unii Europejskiej jest jasne i czytelne - stwierdził w środę unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders. I dodał, że Komisja Europejska przeanalizuje teraz różne opcje umożliwiające wznowienie prac legislacyjnych nad warunkowością między Radą a PE w celu ochrony budżetu UE i funduszu odbudowy.
Krzysztof Sobczak
22.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
14 sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych nie wskazało w pisemnych oświadczeniach, że są członkami Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów. Sędzia Przemysław W. Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych postawił im zarzuty dyscyplinarne. Dotyczą m.in. uchybienia godności urzędu.
Patrycja Rojek-Socha
22.07.2020
Wymiar sprawiedliwości
Terapia została wstrzymana po przeniesieniu osadzonej do innego zakładu karnego. Jak uzasadniano - do momentu konsultacji endokrynologicznej. Problem jednak w tym, że jej termin nie został wyznaczony. Osadzona przyjmuje hormony żeńskie na stałe i do tej pory - w pozostałych jednostkach było to respektowane.
Patrycja Rojek-Socha
22.07.2020
Wymiar sprawiedliwości
Minister zdrowia polecił konsultantom wojewódzkim poszukiwanie placówek gotowych do włączenia się do programu terapii zaburzeń preferencji seksualnych. To próba zaradzenia sytuacji, gdy tylko trzy placówki w kraju, do tego wszystkie na południu, prowadzą dziś terapię zaburzeń preferencji seksualnych, dostępną dla osób objętych nadzorem prewencyjnym.
Krzysztof Sobczak
22.07.2020
Prawo karne Finansowanie zdrowia
Zasługi dla prokuratury obwinionego prokuratora w stanie spoczynku nie mają znaczenia, skoro popełnił on przestępstwo umyślne - stwierdził sędzia Ryszard Witkowski. - Obwiniony nie może z powodu tych zasług pozostać bezkarny - dodał sąd i pominął kwestię, że obwiniony poddał się dobrowolnie karze. Został pozbawiony stanu spoczynku przez Izbę Dyscyplinarną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.07.2020
Prawnicy Prokuratura

Kozłowski: Pieniądze za praworządność - jeszcze nie było w UE tak twardych reguł

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Opowieść o niedopuszczeniu podczas tworzenia unijnego porozumienia w sprawie nowego budżetu i funduszu odbudowy do wiązania funduszy z praworządnością, nie ma uzasadnienia. Nie znam nigdzie w prawie wspólnotowym tak prostego i bezpośredniego wyrażenia reguły „kto płaci, ten wymaga” – mówi Wojciech Kozłowski, radca prawny, partner w Dentons.
Krzysztof Sobczak
22.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Coraz mocniej brzmią głosy za wypowiedzeniem przez Polskę Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej własną, uwzględniającą tradycję. Podpisy pod inicjatywą zbiera m.in. Ordo Iuris, a rząd przyznaje, że to analizuje. Prawnicy zajmujący się prawami kobiet wieszczą polską wersję "Opowieści podręcznej" i podkreślają, że zaprzepaszczone mogą zostać lata przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
22.07.2020
Wymiar sprawiedliwości
W postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów od wyroku sądu korporacyjnego drugiej instancji przysługuje kasacja Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego. To ważne orzeczenie, gdyż interpretuje zakaz kasacji zawarty w ustawie Prawo o prokuraturze. Leży ono w interesie poszkodowanych i stanowi zabezpieczenie konstytucyjnego prawa do sądu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.07.2020
Prawnicy Prokuratura
Zapis o praworządności warunkujący dostęp do funduszy znalazł się w porozumieniu ze szczytu UE w wersji łagodniejszej niż w projekcie, ale i tak jest on ważny, ponieważ po raz pierwszy Rada Europejska tak wyraźnie zaakcentowała, że poszanowanie dla rządów prawa w państwach członkowskich jest istotnym elementem ochrony interesów finansowych UE - twierdzi dr Tomasz Zalasiński,
Tomasz Zalasiński
21.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Kancelaria Clifford Chance doradzała konsorcjum banków w składzie: EBOiR, ING Bank Śląski, mBank i Santander Bank Polska w związku z kredytem terminowym i odnawialnym w łącznej wysokości 480 mln zł udzielonym spółce celowej Polenergii. Celem było finansowanie kosztów budowy i podatku VAT w związku z planowanym uruchomieniem farmy wiatrowej o mocy 121 MW w Dębsku.
Patrycja Rojek-Socha
21.07.2020
Rynek
Mężczyzna za znieważenie został skazany na kary jednostkowe po 4 miesiące więzienia. Ponieważ miał też na swoim koncie naruszenie nietykalności cielesnej i znęcanie się, groźbę karalną są skazał go na rok pozbawienia wolności. RPO składa jednak kasację, wskazując, że kara orzeczona za znieważenie nie jest przewidziana w Kodeksie karnym.
Patrycja Rojek-Socha
21.07.2020
Wymiar sprawiedliwości
Trwający w Brukseli od piątku szczyt UE zakończył się we wtorek nad ranem porozumieniem w sprawie przyjęcia nowego budżetu Unii i utworzenia funduszu odbudowy po skutkach pandemii. Wypłaty środków z funduszu odbudowy oraz budżetu będą warunkowane przestrzeganiem standardów praworządności w państwach członkowskich, ale zasady tej kontroli mają dopiero powstać.
Krzysztof Sobczak
21.07.2020
Prawo unijne Koronawirus a prawo
Od 2 600 zł do 13 400 zł będą mogły kształtować się wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratur. Rozporządzenie wprowadzające zmiany - w przypadku maksymalnych stawek o 1000 zł, w przypadku minimalnych o 350 zł - już obowiązuje. Sam resort uzasadniał je wzrostem wzrostem płacy minimalnej i porozumieniem podpisanym ze związkami 4 lipca 2019 r.
Patrycja Rojek-Socha
21.07.2020
Wymiar sprawiedliwości

Sędzia jak robot - kara surowa, wyrok bez "luzu orzeczniczego"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Tarcza Antykryzysowa 4
Każda kolejna nowelizacja Kodeksu karnego to mniej władzy dyskrecjonalnej sędziego. Choć sądu nie zastąpi na razie tabela w excelu, to jak tak dalej pójdzie, nie będzie musiała to być jakaś szczególnie zaawansowana sztuczna inteligencja. Przepisy są coraz mniej elastyczne, a zmiany to przede wszystkim zaostrzanie kar.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
21.07.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Tarcza Antykryzysowa 4
Marcin M. - legnicki raper - został skazany na 25 lat więzienia w systemie terapeutycznym za zabójstwo z zamiarem bezpośrednim i posiadanie narkotyków i utrzymał to sąd odwoławczy. Odpowiadał za brutalne zabójstwo 66-letniego niepełnosprawnego mężczyzny. Prokurator Generalny uważa, że kara była zbyt niska, a w tym przypadku zasadne byłoby dożywocie.
Patrycja Rojek-Socha
21.07.2020
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski