Jak poinformowano w środę, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur działający w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przygotował broszurę informacyjną skierowaną do funkcjonariuszy Policji, która opisuje najważniejsze zasady prowadzenia interwencji wobec osób, które ze względu na swój stan wyłączający lub ograniczający świadomość, wymagają szczególnych oddziaływań ze strony funkcjonariuszy policji.

Wiedza funkcjonariuszy niezadowalająca

Autorzy dokumentu stwierdzają, że ujawniane w ostatnim czasie w mediach przypadki zgonów obywateli w trakcie interwencji policyjnych, wskazują jednoznacznie, że wiedza funkcjonariuszy na temat szczególnie wrażliwej natury takich interwencji, nadal pozostaje niewystarczająca.

 


Jak przypominają eksperci RPO, po śmierci Igora Stachowiaka policja zapewniała, że funkcjonariusze są i będą szkoleni w zakresie prowadzenia interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Już w 2015 r. na wniosek Komendanta Głównego Policji opracowany został raport dotyczący optymalizacji procedur szkoleniowych związanych ze sposobem prowadzenia przez funkcjonariuszy taktyk i technik interwencji wobec osób, których zachowanie wskazuje na możliwość zażycia środków odurzających lub występowania zaburzeń psychicznych.

Czytaj: Kajdanki, gaz, kolczatka - co i kiedy może zastosować policjant?>>

- Pomimo zapewnień o właściwym przygotowaniu funkcjonariuszy do podejmowania tego typu interwencji, w dalszym ciągu dochodzi jednakże do sytuacji, w których obywatele ponoszą śmierć na skutek niewłaściwie przeprowadzonych interwencji policyjnych - czytamy w informacji o broszurze. Jej autorzy przypominają, że tylko w 2021 r. doszło aż do trzech zgonów w trakcie takich działań: Dmytro Nikiforenko – Wrocław 30 lipca 2021 r., Łukasz Łągiewka – Wrocław, 2 sierpnia 2021 r., Bartosz Sokołowski – Lubin, 6 sierpnia 2021 r. W tym samym roku, podczas policyjnej interwencji w Poznaniu do mężczyzny leczącego się psychiatrycznie, który dodatkowo był po użyciu środków odurzających, interweniujący funkcjonariusze oddali kilkanaście strzałów z broni palnej. Zatrzymany przeżył, ale środki przymusu służące jego obezwładnieniu, zastosowane zostały z naruszeniem podstawowych zasad ich użycia.

Rady wybitnych specjalistów 

Stworzona przez KMPT broszura ma być praktycznym i przystępnie sformułowanym źródłem najważniejszych informacji ułatwiających funkcjonariuszom policji właściwe rozpoznanie stanu osoby zatrzymanej i wdrożenie odpowiedniej procedury służącej zwiększeniu ochrony jej zdrowia i życia w trakcie prowadzonej interwencji. Została opracowana na podstawie ekspertyzy przygotowanej dla Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przez specjalistów z zakresu psychiatrii i medycyny sądowej: prof. dr hab. n. med. Jarosława Berenta, prof. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego, dr hab. Rafała Kubiaka oraz dr n. med. Annę Smędrę.

W ekspertyzie szczegółowej analizie poddano charakterystyczne objawy mogące świadczyć o zakłóceniu czynności psychicznych u osoby oraz reakcje fizjologiczne organizmu, w przypadku wystąpienia których, konieczne jest natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej. Osobny rozdział ekspertyzy poświęcono omówieniu zjawiska excited delirium syndrome.

Więcej: KMPT broszura osoby z zaburzeniami psychicznymi.pdf>>