Na stronie Prokuratury Regionalnej w Warszawie 18 listopada br. pojawił się komunikat rzecznika prasowego zawierający następujący fragment: "Niestabilne i chaotyczne orzecznictwo w tej sprawie zasługuje na skrajnie negatywną ocenę. Uniemożliwienie rozpoznania na sali sądowej sprawy osoby podejrzanej o gigantyczne oszustwa to działanie typowe dla adwokata, a nie niezawisłego sądu". 

- Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi dyskredytujących adwokatów oraz wskazuję, że wypowiedź ta jest niedopuszczalna, zwłaszcza ze strony prawnika, prokuratora, dodatkowo piastującego funkcję rzecznika prasowego w Prokuraturze. Jest ona przejawem języka arogancji, lekceważenia, dzielenia i obrażania innych ludzi oraz deprecjonowania zawodu adwokata - odpowiada prezes NRA. 

Czytaj: Specjalizacja, wiedza, technologia - kluczem do sukcesu prawnika>>
 

 

Prokurator też prawnik a uderza w zawody prawnicze

Rosati wskazuje, że jego sprzeciw budzi sposób, w jaki przedstawiciel Prokuratury odnosi się do innych zawodów prawniczych.

- Słowa prokuratora Marcina Sadusia są przejawem braku elementarnej wiedzy na temat roli adwokatury i adwokatów w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, roli, jaką adwokatura i adwokaci odgrywają dziś oraz jaką odegrali w historii Polski. Należy zatem zwrócić uwagę i przypomnieć, że zawód adwokata, tak jak między innymi zawód sędziego i prokuratora, jest zawodem zaufania publicznego - dodaje. 

Zobacz procedurę w LEX: Wnoszenie pisma przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego >

Wskazuje, że zawód adwokata jest zawodem, który funkcjonuje w oparciu o normę konstytucyjną, to jest o przepis art. 17 ust. 1 Konstytucji RP.

- Przypominam, że bycie adwokatem jest powodem do dumy. Istotą zawodu adwokata jest przyczynianie się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz budowanie i umacnianie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy prokurator w demokratycznym państwie prawnym powinien to rozumieć oraz szanować. Każdego dnia adwokaci i aplikanci adwokaccy realizują swoje obowiązki w tym zakresie w sposób sumienny, zgodny z przepisami prawa, realizując oczekiwania i interesy obywateli, również te, które są naruszane przez władze publiczne - dodaje.