Przemysław Rosati wykonuje zawód od 2010 r. Prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie. Obecnie szefem NRA jest adwokat Jacek Trela. Według nieoficjalnych informacji również rozważa kandydowanie. 

 

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego, członek komisji ds. praktyki

Kandydat na prezesa NRA od 2016 r. jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest też sekretarzem Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych oraz przewodniczący Komisji ds. Informacji Publicznej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Od 25 czerwca 2016 r. do 25 listopada 2016 r. pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. Wcześniej - dd stycznia 2013 r. do kwietnia 2016 r. - zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

W latach 2012-2013 był też członkiem Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Czytaj: NRA rekomenduje: Zgromadzenia i krajowy zjazd jeśli sytuacja pozwoli>>