NSA: Obrót kryptowalutami w internecie to usługa pośrednictwa

PIT Doradca podatkowy

Obrót kryptowalutami za pośrednictwem internetu jest klasyfikowany jako pozostałe pośrednictwo pieniężne, co wyłącza te usługi z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie ma znaczenia dla ustalenia charakteru usług fakt, że wynagrodzenie za takie świadczenie nie przybiera formy zapłaty prowizji lub innych opłat.

04.08.2022

Bogaty Fundusz Solidarnościowy wspiera nie tylko niepełnosprawnych

Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy

W 2021 roku 41,5 tysiąca osób fizycznych wpłaciło 2,6 mld zł daniny solidarnościowej, a w okresie od stycznia do maja 2022 r. - 38,5 tysiąca osób uiściło 2,5 mld zł. Według pierwotnych założeń pieniądze te miały być wykorzystywane na wsparcie niepełnosprawnych, ale są też wydawane np. na 14 emerytury. Do tego częściowo dublują się z wydatkami Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

04.08.2022

Na interpretację podatkową można czekać nawet rok

CIT PIT Doradca podatkowy Finanse Polski Ład

Procedura uzyskiwania interpretacji podatkowych zaczyna przypominać błędne koło. Skarbówka, zanim udzieli odpowiedzi, najpierw każe zdobyć w Głównym Urzędzie Statystycznym potwierdzenie kodu PKWiU. Doradcy podatkowi alarmują jednak, że wnioski, które złożyli w lutym, ciągle są nierozpatrzone. Po doliczeniu czasu wydania samej interpretacji, za chwilę okaże się, że na potwierdzenie poprawności rozliczeń trzeba czekać rok.

03.08.2022

Obowiązki płatników podatku u źródła będą złagodzone

CIT PIT Podatki międzynarodowe

Firmy i osoby rozliczające podatek u źródła należny od ich zagranicznych partnerów dostaną dodatkowy czas na złożenie ważnych dokumentów. Chodzi o możliwość wyłączenia uciążliwego mechanizmu "pay&refund". Minister Finansów ma wydać rozporządzenie w tej sprawie. Trwałe złagodzenie tych obowiązków ma nastąpić od 2023 roku.

02.08.2022

MF: Nie zniesiemy podatku Belki

PIT Finanse

Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie zamierza likwidować podatku od zysków kapitałowych. W odpowiedzi na apel Rzecznika Praw Obywatelskich wiceminister Artur Soboń zauważył, że odejście od tego podatku spowodowałoby niekorzystne zjawiska, w tym napływ do Polski kapitału spekulacyjnego.

01.08.2022

Po odwołaniu darowizny nieruchomości licznik pięciu lat bije od nowa

Domowe finanse PIT Rachunkowość

Jeśli darczyńca odwoła darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, a następnie zwróconą nieruchomość sprzeda przed upływem pięciu lat od jej zwrotu, musi zapłacić podatek dochodowy. Moment zwrotu nieruchomości staje się momentem jej ponownego nabycia przez darczyńcę. Tak uznała skarbówka w interpretacji indywidualnej. Eksperci wskazują na pierwsze korzystne jaskółki zmian w orzecznictwie administracyjnym.

30.07.2022

Nagrody pieniężne dla powstańców warszawskich bez podatku dochodowego

Samorząd terytorialny PIT

Minister Finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród dla powstańców warszawskich, przyznawanych przez stołeczny samorząd. W tej sprawie będzie wydane rozporządzenie, podobne jak w latach ubiegłych. MF przyznaje, że obciążanie nagród podatkiem byłoby nadmiernym fiskalizmem.

29.07.2022

Ulga prorodzinna przysługuje temu rodzicowi, który faktycznie opiekuje się dzieckiem

Prawo rodzinne Domowe finanse PIT

Ulga prorodzinna w PIT przysługuje obojgu rodzicom, nawet gdy się rozstali, ale oboje opiekują się dzieckiem. Gdy jedno z rodziców przestaje taką opiekę sprawować, ulgę może w całości wykorzystać drugi rodzic - potwierdza fiskus. Nowe przepisy regulują kwestię podziału ulgi między rodziców za lata podatkowe 2021 i 2022.

29.07.2022

TK: Obrót gruntami to nie zawsze działalność gospodarcza

Ordynacja PIT

Sprzedaż gruntów może być biznesem, ale to zależy od konkretnych okoliczności - wskazuje Trybunał Konstytucyjny w wyroku. Sugeruje też, by przepisy o podatkowych skutkach takiej działalności interpretować na korzyść podatnika, gdy nie są jasne. Definicję działalności gospodarczej z ustawy o PIT sędziowie uznali za zgodną z Konstytucją.

28.07.2022

Zasiłek chorobowy wyklucza koszty uzyskania przychodów

PIT Rachunkowość

W przypadku gdy w danym miesiącu jedynym przychodem pracownika był zasiłek chorobowy, to koszty uzyskania przychodów za ten miesiąc nie przysługują również w rozliczeniu rocznym. Warunkiem zastosowania kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie przychodów ze stosunku pracy.

27.07.2022

NSA: Zachowek i zapis testamentowy pomniejszają przychód ze sprzedaży nieruchomości

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Przychód ze sprzedaży nieruchomości uzyskanej w spadku można pomniejszyć o wydatki poniesione na wykonanie zapisu testamentowego oraz wypłatę zachowku. Ciężary spadkowe można uznać za koszt podatkowy także w stanie prawnym obowiązującym przed 2019 r. Tak korzystnie orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

26.07.2022

Ulga rehabilitacyjna z ograniczeniami dochodów niepełnosprawnego dziecka

Domowe finanse PIT

Rodzic nie ma możliwości dokonania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeśli dochody pełnoletniego dziecka niepełnosprawnego, będącego na jego utrzymaniu, przekroczyły dwunastokrotność kwoty renty socjalnej. Tylko część dochodów nie wchodzi w ten limit. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

23.07.2022

Nie będzie zwolnienia emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej z podatku i składki zdrowotnej

Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych domaga się zwolnienia emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych od podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na takie rozwiązania nie zgadza się Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Finansów także nie planuje dodatkowych rozwiązań dla tej grupy osób na gruncie podatkowym.

23.07.2022

MZ: Przedsiębiorcy na ryczałcie i podatku liniowym nie mogą odliczać składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej należnej od przedsiębiorcy opłacającego podatek w formie zryczałtowanej nie może być pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne – twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Dochód zaś obliczany od przedsiębiorcy opłacającego PIT w formie podatku liniowego może być pomniejszony o zapłacone składki jedynie wtedy, gdy będzie ona zaliczona do KUP.

22.07.2022

Ugody frankowe - nie tylko jeden kredyt zwolniony z podatku

Domowe finanse PIT Finanse Kredyty frankowe

W nieprzewidywalnych obecnie realiach makroekonomicznych i z niepokojem obserwowaną przez wszystkich sytuacją za naszą wschodnią granicą, słabnąca złotówka powoduje, że brak systemowego rozwiązania sporów o tzw. „kredyty frankowe” staje się szczególnie problematyczny. W ostatnich miesiącach kwestia ta coraz częściej jednak znajduje swój ugodowy finał – pisze Tomasz Niewiadomski, radca prawny.

21.07.2022

Prezes ZUS o korzyściach z kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład

Teraz opłaca się dłużej pracować, bo im później zaczynamy pobierać emeryturę, tym jest ona przyznawana w wyższej wysokości. Dodatkowo, po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie musimy płacić podatku od przychodów z pracy zarobkowej – przypomina Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

20.07.2022

Węglowe świadczenie ma być wolne od podatku dochodowego

Środowisko Domowe finanse PIT

Kwota wypłacanego dodatku węglowego, proponowanego w projekcie ustawy, nad którym pracuje właśnie Sejm, ma być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. W ten sposób wsparcie dla gospodarstw domowych ogrzewanych węglem wyniesie pełne 3 tys. zł i nie będzie pomniejszane. To reguły identyczne jak dla dodatku osłonowego dla najuboższych.

20.07.2022

Dokumentacja cen transferowych na 2021 rok – terminy i możliwe zmiany

CIT PIT Doradca podatkowy

Pomimo że połowa 2022 roku jest już za nami, ciągle pojawiają się pytania, jaki będzie zakres obowiązku dokumentacyjnego za miniony rok. Ostatnia nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych z 8 czerwca 2022 r. formalnie potwierdziła terminy obowiązków dokumentacyjnych. Nadal występują jednak natomiast wątpliwości odnośnie do dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych.

19.07.2022