Ministerstwo Finansów opublikowało w poniedziałek projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach UE. Ma to dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. do końca 2025 r. 

Chodzi o osoby oddelegowane do pracy w instytucjach UE przez polski rząd (proces ten koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), których koszty pobytu pokrywa instytucja delegująca. Podczas całego okresu oddelegowania ekspert pozostaje w stosunku pracy lub stosunku służbowym ze swoją instytucją macierzystą, co oznacza, że wypłaca ona ekspertowi wynagrodzenie oraz inne świadczenia. Dochody ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, otrzymywane podczas okresu oddelegowania eksperta podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

MF wyjaśnia, że obecnie sytuacja podatkowa ekspertów jest zróżnicowana w zależności od tego, czy środki należne mu z tytułu oddelegowania są wypłacane przez instytucję przyjmującą (wyłączone z opodatkowania na gruncie przepisów UE), czy przez instytucję delegującą (podlegają opodatkowaniu).

Zobacz również: Samorząd odpowie, czy doradczyni podatkowa nie narusza zasady etyki

Czytaj też w LEX: Oddelegowanie pracowników za granicę – zasady podlegania ubezpieczeniom >

Zgodnie z projektem zaniechanie poboru podatku ma dotyczyć:

  1. świadczeń otrzymanych w związku z pobytem eksperta narodowego w miejscu oddelegowania oraz
  2. zwrotu kosztów przejazdu do i z miejsca oddelegowania związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w instytucji Unii Europejskiej – jeżeli zostały sfinansowane przez instytucję delegującą eksperta narodowego.

- Przy założeniu, że przychody eksperta narodowego z tytułu jego oddelegowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej, otrzymywane od jego instytucji macierzystej w latach 2023-2025, nie przekroczą limitu zaniechania poboru podatku dochodowego, to po wejściu w życie rozporządzenia płatnik (instytucja macierzysta delegująca eksperta) nie będzie od nich pobierał i odprowadzał zaliczek na podatek do urzędu skarbowego, a także wykazywał tych przychodów w informacji PIT-11. Ekspert narodowy również nie będzie wykazywał tych przychodów w zeznaniach podatkowych PIT-37 albo PIT36 składanych za ten okres - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. 

Według danych MF, na koniec 2022 r. było 88 ekspertów narodowych. Kwota diety eksperta narodowego wynosi według danych z lipca 2023 r. 5555,29 euro miesięcznie. 

Czytaj też w LEX: Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych na przykładach >