Darowizny - inflacyjna waloryzacja kwoty wolnej od podatku

Domowe finanse PIT

W przypadku darowizny od jednego darczyńcy kwota wolna od podatku wzrośnie do 10 tys. 434 zł, w przypadku darowizny od wielu darczyńców do 20 tys. 868 zł łącznie. Taką zmianę wprowadzi nowelizacja rozporządzenia, którego projekt został opublikowany w poniedziałek przez Rządowe Centrum Legislacji.

29.08.2022

Ulga prorodzinna możliwa, gdy małoletnie dziecko osiąga dochód

Domowe finanse PIT

Osiągnięcie przez małoletnie dziecko dochodu nie spowoduje utraty prawa do ulgi prorodzinnej jego rodziców. Tylko w przypadku dzieci pełnoletnich, na prawo do skorzystania z ulgi ma wpływ wysokość zarobków dziecka. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa w wydanej interpretacji.

27.08.2022

Opodatkowanie najmu - w gąszczu zmian i wyjątków można się pogubić

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Do tej pory podatek należny za grudzień należało zapłacić do upływu terminu na złożenie zeznania, a zatem do końca lutego następnego roku. I tutaj należy uważać, gdyż ustawodawca zdecydował się na całkowite rozdzielenie terminów płatności podatku za ostatni miesiąc i terminu na złożenie deklaracji PIT-28. A dodatkowo dla 2022 roku wprowadził wyjątek w tym zakresie.

25.08.2022

Niektórzy Ukraińcy pracujący w Polsce mogą zapłacić podwójny podatek dochodowy

PIT Doradca podatkowy Ukraina

Po 183 dniach wojny - ten ważny moment to czwartek 25 sierpnia - wielu ukraińskich uchodźców może mieć problem z podwójnym opodatkowaniem. Będą bowiem musieli zacząć rozliczać się z polskim fiskusem. Teoretycznie wciąż obowiązuje międzynarodowa umowa o unikaniu takich podwójnych obciążeń, ale nie przewidziano w niej masowej ucieczki Ukraińców do Polski.

25.08.2022

Kto musi dokumentować pośrednie transakcje rajowe? Fiskus rozwiewa wątpliwości

CIT PIT Podatki międzynarodowe

Spółka świadcząca usługi na rzecz niepowiązanego kontrahenta, którego rzeczywistym beneficjentem jest tzw. podmiot rajowy, nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych, skoro to ona jest rzeczywistym właścicielem należności wypłacanych jej przez kontrahenta. Potwierdza to interpretacja podatkowa dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB1-1.4010.237.2022.1.AW).

18.08.2022

Ustalanie rezydencji podatkowej osób fizycznych w relacjach Polska-Ukraina nie takie oczywiste

PIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Ukraina

Rozpoczęta 24 lutego br. inwazja Rosji na Ukrainę trwa już prawie 183 dni. Zdarza się, że w tym okresie obywatel Ukrainy nie może opuścić Polski, a miejsce stałego pobytu członków jego rodziny pozostaje poza RP. Powstaje wtedy problem ustalenia jego rezydencji podatkowej. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, które szkodzą bezpieczeństwu rozliczeń podatkowych osób fizycznych.

18.08.2022

Ze zmianą formy opodatkowania nie warto czekać do przyszłego roku

PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Najpóźniej w najbliższy poniedziałek, 22 sierpnia, część przedsiębiorców może zmienić formę opodatkowania. Można też z tym poczekać do rozliczania rocznego PIT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że decyzji nie warto odkładać. Przestrzegają też, że zamykanie biznesu na kilka dni, by wybrać korzystniejsze zasady, może być ryzykowne.

18.08.2022

Najem okazjonalny trzeba zgłosić do urzędu w określonym terminie

PIT

Zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu, nie jest więc istotna data podpisania umowy czy pobrania pieniędzy tytułem zadatku czy zaliczki, a dochody (przychody) z tego najmu można opodatkować zarówno na zasadach ogólnych, jak i ryczałtem.

17.08.2022

NSA: Podanie numeru rachunku bankowego z opóźnieniem skutkuje definitywną utratą 1 proc. PIT

PIT Rachunkowość

Argument, że numer rachunku bankowego fundacji był znany organowi podatkowemu, gdyż został wskazany w rejestrze organizacji pożytku publicznego, to za mało. Bez znaczenia jest także fakt, że fundacja z tego rachunku realizowała zobowiązania podatkowe na rzecz urzędu skarbowego. Urząd skarbowy ma prawo odmówić przekazania 1 proc. podatku, jeśli organizacja nie poda w obowiązującym terminie numeru rachunku bankowego.

17.08.2022

Ulga na zabytki nawet dla paneli solarnych na starym młynie

PIT Budownictwo Polski Ład

Fiskus interpretuje nową ulgę na zabytki dość korzystnie dla podatników. Pozwala nawet na znaczne unowocześnienia starych budynków, o ile tylko zgadza się na to konserwator zabytków. Z wydanych ostatnio interpretacji można nawet wyczytać, że ulga ta nie zniknie w ciągu najbliższych lat. Jednak nie ma co liczyć na jej stosowanie do nieruchomości zakupionych przed 2022 rokiem.

16.08.2022

Cel mieszkaniowy z ulgą w PIT zrealizujemy także w Hiszpanii

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Cel mieszkaniowy możemy zrealizować w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Szwajcarii. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja tego celu. Do zastosowania zwolnienia z PIT nie jest przeszkodą czasowe wynajęcie lokalu i zamieszkiwanie w nim tylko przez część roku.

13.08.2022

Pracownicy korzystający z kosztów autorskich tracą na Polskim Ładzie

PIT Nowe technologie Polski Ład

Niektóre osoby zatrudnione na umowę o pracę i korzystające z praw autorskich stracą na tegorocznych zmianach w ustawie o PIT. Stanie się tak, mimo że przepisy o 50-procentowych kosztach autorskich nie zmieniły się. Dotyczy to pracowników zarabiających w przedziale ok. 7-16 tys. zł oraz powyżej 16,5 tys. zł miesięcznie. Decyduje o tym zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku.

11.08.2022

NSA: Małżonkowie, notariusz i syndyk nie mogą się umówić co do rozliczania kosztów nieruchomości

Prawnicy PIT

Na gruncie prawa podatkowego nieistotna jest umowa między małżonkami – notariuszem i syndykiem, że nieruchomością będącą przedmiotem najmu zarządzał będzie mąż i rozliczał koszty z tego tytułu. Jeśli notariusz nie ma prawa uzyskiwać przychodów z najmu i rozliczać kosztów z nim związanych, mąż prowadzący działalność syndyka może rozliczyć koszty tylko proporcjonalnie do swojego udziału w wartości nieruchomości.

09.08.2022

MF: Nowa wersja Polskiego Ładu nie zwiększa obciążeń podatkowych

PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Zmiany podatkowe w ramach "Polskiego Ładu" i "Niskich Podatków nie prowadzą do wzrostu obciążeń fiskalnych, a teza o podwójnym opodatkowaniu jest nieuzasadniona - tak Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO wskazywał, że zmiana stawki PIT z 17 na 12 proc. nie jest realną obniżką podatku.

09.08.2022

Eksperci: Majstrowanie przy podatku Belki może skomplikować system

PIT

Czy zniesienie "podatku Belki" byłoby dobrą metodą przeciwdziałania inflacji i trudnej sytuacji gospodarczej? Ministerstwo Finansów nie wyklucza dyskusji o zmianach, choć nie przewiduje całkowitego zniesienia tej daniny. Eksperci wskazują: ewentualna reforma inflacji raczej nie zahamuje, a może niepotrzebnie skomplikować system podatkowy.

08.08.2022

Podatnik musi udowodnić, skąd miał pieniądze - tłumaczenia o śwince-skarbonce nie pomogą

Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu. Tłumaczenia, że przez lata gromadził on oszczędności w gotówce, mimo posiadania rachunków bankowych, to za mało. Fiskus może uznać, że środki te pochodzą ze źródeł nieujawnionych i wymierzyć 75-proc. podatek – wynika z wyroku NSA. Taką tezę potwierdza także Trybunał Konstytucyjny.

07.08.2022

Wynajem domków letniskowych z korzystną stawką PIT

Domowe finanse PIT

Wynajem domków letniskowych, po spełnieniu pewnych warunków, można potraktować jako prywatny najem. Można więc opodatkować go 8,5-proc. stawką ryczałtu. Potwierdza to skarbówka w interpretacji. Eksperci zauważają, że istotny jest stan faktyczny w danej sprawie i prawidłowo napisany wniosek o interpretację.

06.08.2022

NSA: Obrót kryptowalutami w internecie to usługa pośrednictwa

PIT Doradca podatkowy

Obrót kryptowalutami za pośrednictwem internetu jest klasyfikowany jako pozostałe pośrednictwo pieniężne, co wyłącza te usługi z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie ma znaczenia dla ustalenia charakteru usług fakt, że wynagrodzenie za takie świadczenie nie przybiera formy zapłaty prowizji lub innych opłat.

04.08.2022

Bogaty Fundusz Solidarnościowy wspiera nie tylko niepełnosprawnych

Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy

W 2021 roku 41,5 tysiąca osób fizycznych wpłaciło 2,6 mld zł daniny solidarnościowej, a w okresie od stycznia do maja 2022 r. - 38,5 tysiąca osób uiściło 2,5 mld zł. Według pierwotnych założeń pieniądze te miały być wykorzystywane na wsparcie niepełnosprawnych, ale są też wydawane np. na 14 emerytury. Do tego częściowo dublują się z wydatkami Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

04.08.2022

Na interpretację podatkową można czekać nawet rok

CIT PIT Doradca podatkowy Finanse Polski Ład

Procedura uzyskiwania interpretacji podatkowych zaczyna przypominać błędne koło. Skarbówka, zanim udzieli odpowiedzi, najpierw każe zdobyć w Głównym Urzędzie Statystycznym potwierdzenie kodu PKWiU. Doradcy podatkowi alarmują jednak, że wnioski, które złożyli w lutym, ciągle są nierozpatrzone. Po doliczeniu czasu wydania samej interpretacji, za chwilę okaże się, że na potwierdzenie poprawności rozliczeń trzeba czekać rok.

03.08.2022