Organy podatkowe nie zawsze były przychylne uczącym się przedsiębiorcom. Przez długi czas skarbówka twierdziła, że przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków na edukację. Jej zdaniem był to wydatek osobisty. Najnowsze interpretacje na szczęście potwierdzają zmianę tego niekorzystnego dla podatników podejścia. Eksperci radzą jednak cały czas zachowywać ostrożność.

Tytułem przykładu przywołajmy interpretację nr IPPB1/415-575/13-2/AM. Rzecznik patentowy chciał rozpocząć studia doktoranckie. Jego zdaniem, stopień naukowy dodatkowo zwiększa również zaufanie klientów oraz obecnych potencjalnych kontrahentów. Przedsiębiorca argumentował, że uzyskanie tytułu pozwoli na zwiększenie ilości i zakresu świadczonych usług, a także na większą stabilizację zawodową na rynku usług prawniczych.

 

 

Organu podatkowego takie argumenty jednak nie przekonały. Fiskus uznał, że wydatki związane z uzyskaniem tytułu doktora prawa mają charakter osobisty i kosztem być nie mogą. Podobny problem dotyczył lekarki. Zapisała się na kurs językowy i chciała zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Nauka miała jej pomóc w świadczeniu usług medycznych dla cudzoziemców. Fiskus uznał jednak, że tego rodzaju wydatki nie są ponoszone w celu uzyskania przychodu. Zdaniem fiskusa, także mają charakter osobisty (interpretacja nr ITPB1/415-191/13/MW). Organy podatkowe dość często wyrzucały również z kosztów wydatki na studia, które nie miały związku z działalnością podatnika (interpretacja nr ILPB1/4511-1-1680/15-2/KF).

Czytaj też: Wydatki na badania marketingowe a koszty uzyskania przychodów >>>

Wydatki osobiste czy firmowe – ważny podział

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć te wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub pozwalają zachować dotychczasowe źródło przychodu. Istnieją jednak wyjątki, które nie mogą stanowić kosztu podatkowego. Zostały one wymienione w art. 23 ustawy o PIT. Co ważne, nie znajdziemy tam zapisu dotyczącego wydatków na edukację przedsiębiorcy. Przepis ten nie był zmieniany od wielu lat.  

Czytaj w LEX: Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>>

- W ostatnim czasie możemy dostrzec korzystną zmianę. Organy skarbowe coraz częściej pozwalają na uwzględnienie wydatków na naukę w kosztach podatnika. Stanowisko takie jak najbardziej zasługuje na aprobatę. Biorąc bowiem pod uwagę przepisy podatkowe, wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w kosztach uzyskania przychodów znalazły się wydatki na kursy i szkolenia przedsiębiorcy – mówił w rozmowie z Prawo.pl Grzegorz Grochowina, Deputy Director, Szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce. Ekspert zwracał uwagę, że jeżeli podjęte przez przedsiębiorcę kursy i szkolenia mają związek z prowadzoną działalnością i będą w przyszłości rzutowały na osiągane przychody lub pozwolą zachować dotychczasowe źródło przychodu, podatnik co do zasady ma prawo zaliczyć je do kosztów podatkowych.

Zobacz więcej: Przedsiębiorca może się uczyć – fiskus zaczyna zmieniać zdanie >>

Czytaj też: Wydatki na spotkania biznesowe w restauracjach w kosztach podatkowych >>>

Cały czas trzeba jednak mieć świadomość ewentualnego sporu z fiskusem. Granica między wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą a osobistymi, zwłaszcza w przypadku małych czy jednoosobowych przedsiębiorców, jest bardzo cienka. Dlatego bardzo ważna jest przygotowanie odpowiedniej argumentacji na wypadek, gdyby urzędnicy chcieli uznać dany wydatek za osobisty i odmówić możliwości zaliczenia go do kosztów.

- Przedsiębiorca będzie musiał więc wykazać, że poniesienie wydatku np. na kurs językowy pozostaje w związku z podnoszeniem  jego kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy oraz  umiejętności, które są niezbędne lub co najmniej przydatne w prowadzonej działalności gospodarczej. Takim dowodem może być chociażby to,  że prowadzi w danym języku korespondencję ze współpracownikami czy kontrahentami, nabywa lub wypożycza obcojęzyczną literaturę fachową – tłumaczy Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax, ekspert w Tax Alert.

Czytaj też: Imprezy integracyjne a koszty uzyskania przychodów >>>

 

Musi być związek z przychodem

Nasza rozmówczyni zwraca uwagę, że jednym z najważniejszych kryteriów zaliczenia wydatków na szkolenia do kosztów uzyskania przychodów jest związek z osiągnięciem przychodu lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Organy podatkowe uważają tu jednak, że taki związek może istnieć wyłącznie w odniesieniu do aktualnie wykonywanej działalności, a nie tej dopiero planowanej. Ekspertka podaje przykład interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB1/4511-1-1680/15-2/KF. Organ podatkowy doszedł w niej do wniosku, że skoro podatnik ponosi przedmiotowe wydatki przed rozszerzeniem profilu prowadzonej działalności gospodarczej, nie można uznać, że wydatki te pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskiwanymi obecnie przychodami, czy też ponoszone są w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (źródło przychodów pozostające w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z tymi wydatkami jeszcze nie istnieje.

Czytaj też: Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej - przypadek kradzieży >>>

 

 

Konieczna weryfikacja zasadności poniesienia wydatku

Tomasz Burchard, doradca podatkowy, ekspert Tax Alert, zauważa z kolei, że w przypadku zakupu szkoleń, przedsiębiorca musi przede wszystkim rozpoznać czy:

  • wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają z nią związek,
  • wydatki służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością, a więc co do zasady mają charakter osobisty.

Czyli za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki na kształcenie, które pozwolą przedsiębiorcy nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.