CIT: naprawy pogwarancyjne nie są kosztem reprezentacji

Nie można mówić o kreowaniu pozytywnego wizerunku spółki poprzez ponoszenie przez nią kosztów napraw w ramach procedury goodwill, jeżeli na spółce ciąży jednocześnie obowiązek ponoszenia tych kosztów...

15.05.2015

Fiskusa można zapytać także o prawo pracy

Omówienie pochodzi z programu Lex Administracja SkarbowaFiskus nie może odmówić wydania interpretacji w sprawie, w której zainteresowany pyta o przepisy prawa pracy, od których zależy zastosowanie...

11.05.2015

PIT: opodatkowanie według skali nie wyklucza ryczałtu

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może opodatkować przychody uzyskiwane w ramach spółki cywilnej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tak wskazał...

06.05.2015

VAT: paletę trzeba wliczyć do podstawy opodatkowania

Sprzedaż wyrobów wraz z paletami, służącymi transportowi produktów, winna być opodatkowana według stawki właściwej dla konkretnych wyrobów. Tak wskazał WSA w Rzeszowie w wyroku z 26 marca 2015 r....

27.04.2015

Spłata kredytu przez rodziców to nie darowizna

Spłata kredytu przez rodziców, którzy są współkredytobiorcami, solidarnie zobowiązanymi z tytułu umowy kredytowej do spłaty zadłużenia, nie spowoduje powstania u córki obowiązku podatkowego w podatku...

24.04.2015