Sprawa dotyczyła możliwości zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu w stosunku do wynagrodzenia uzyskanego za pracę naukowo-badawczą w Republice Islandii.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik pracujący na islandzkim uniwersytecie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na czas określony od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. Zgodnie z warunkami zatrudnienia, 80% jego obowiązków służbowych stanowi prowadzenie badań naukowych. Wyniki tych badań formułuje w postaci artykułów naukowych. W zeznaniu PIT-36 za 2014 r. podatnik nie zastosował 50 proc. kosztów uzyskania przychodów od 80 proc. przychodów związanych z prowadzeniem badań naukowych i formułowaniem ich wyników w pracach oryginalnych. Zapytał jednak fiskusa, czy takie 50 proc. koszty uzyskania przychodów może stosować.

Umowa o pracę nie przewidywała zróżnicowania wynagrodzenia należnego na część związaną z korzystaniem z praw autorskich w związku z pracą twórczą i część związaną z wykonywaniem innych obowiązków pracowniczych.

Sam uważa, że może. Fiskus się zgodził i wskazał, że 50 proc. koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT mogą być zastosowane przez podatnika do przychodów uzyskiwanych w ramach umowy o pracę zawartej z islandzkim uniwersytetem. Koszty te będą miały zastosowanie do tej części wynagrodzenia, która przysługuje podatnikowi za pracę twórczą wykonywaną przez niego w ramach obowiązków pracowniczych, skoro istotnie wykonywana praca jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, jej efekt spełnia przesłanki utworu, określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Fiskus zaznaczył jednak, że w ewentualnym postępowaniu podatkowym, to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że istotnie przychody, do których zastosuje 50 proc. koszty uzyskania przychodu, są przychodami z tytułu praw autorskich.

Natomiast do pozostałych składników wynagrodzenia ze stosunku pracy należy zastosować zryczałtowane koszty, wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Są to bowiem składniki wynagrodzenia ze stosunku pracy niepozostające w uchwytnym związku przyczynowo-skutkowym z działaniami twórczymi kreującymi utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 listopada 2015 r., IPTPB2/4511-432/15-4/AC

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł