Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się pracodawca, który pokrywa swoim pracownikom w 100 proc. koszty powierzenia im telefonu na czas ich absencji związanej z chorobą. Pracodawca zapytał fiskusa, czy będzie to stanowiło przychód pracownika.

Zdaniem pracodawcy, powierzenie pracownikowi telefonu na czas jego absencji związanej z chorobą, którego celem jest umożliwienie komunikacji z pracownikiem w sprawach wyłącznie biznesowych, nie stanowi przychodu pracownika.

Fiskus się zgodził. Odwołał się przy tym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym ten wskazał, że przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W przypadku udostępnienia telefonów tylko i wyłącznie do celów związanych z pracą i faktycznym wykorzystaniem tychże telefonów wyłącznie do celów służbowych nie sposób uznać, iż pracownicy uzyskują przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Jest to bowiem świadczenie realizowane w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Pracownicy ci uzyskiwaliby nieodpłatne świadczenia, które podlegałyby opodatkowaniu łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia w sytuacji, gdyby korzystali z telefonów dla celów prywatnych, natomiast pracodawca ponosiłby koszty takiego korzystania w całości lub w części.

Zobacz: TK: przepisy dot. PIT od nieodpłatnych świadczeń zgodne z Konstytucją >>

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4511-339/15/AD, LEX nr 278539

Dowiedz się więcej z książki
Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł