1 lipca 2015 r. wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą w zakresie sprawowania opieki nad osobami starszymi wg kodu PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, a według klasyfikacji PKWiU 88.10.11.0 – Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczone osobom w podeszłym wieku. Wnioskodawczyni jest podwykonawcą świadczonych usług opieki nad starszymi osobami. Firma zlecająca ww. usługi wyszukuje osoby potrzebujące opieki. Następnie podatniczka wystawia faktury na rzecz firmy zlecającej usługi opieki.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. r) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, świadczenie usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0), opodatkowane jest 17 proc. stawką ryczałtu.

Jednakże, wykonywane przez podatniczkę usługi nie są wykonywane w ramach instytucji opiekuńczej i płaci ryczał w wysokości 8,5 proc.

Dyrektor IS w Łodzi uznał powyższe stanowisko za prawidłowe. Potwierdził, że przychody z wykonywania opisanych usług należy opodatkować stawką 8,5 proc. dla przychodów z działalności usługowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 listopada 2015 r., sygn. IPTPB1/4511-557/15-2/MD

 

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł