NSA: jest wątpliwość co do dowodów z podsłuchów

Czy w postępowaniu podatkowym mogą być wykorzystana przekazane przez prokuraturę protokoły z podsłuchów rozmów, bez potwierdzenia, że zostały uzyskane zgodnie z prawem i bez dołączonych do nich...

07.04.2018

NSA: odwołanie darowizny bez mocy wstecznej

Odwołanie darowizny nieruchomości skutkuje ponownym jej nabyciem, więc podatnik chcąc skorzystać z zwolnienia musi na nowo czekać 5 lat - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

06.04.2018

WSA: fiskus nie może zastawiać pułapek na podatnika

Organy podatkowe nie mogą stosować prawa w taki sposób, aby było ono swoistą pułapką dla podatnika, którzy występują bez pomocy prawnej i nie mają rozeznania prawnego przypomniał WSA w Olsztynie w...

03.04.2018

NSA: Faktura nie przesądza o istnieniu transakcji

Sama faktura nie stanowi dowodu o rzeczywistym charakterze transakcji. Natomiast o dobrej wierze podatnika można mówić dopiero po zaistnieniu obrotu gospodarczego - orzekł Naczelny Sąd...

28.03.2018

NSA: klauzula zablokuje wydanie interpretacji

Samo przypuszczenie o możliwości zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania pozwala organom odmówić wydania interpretacji indywidualnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny....

21.03.2018

Zakup od oszusta nie zawsze wykluczy odliczenie VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 14 marca 2018 r. (sygn. I SA/Ke 21/18) nie zgodził się z rygorystycznym stanowiskiem organów podatkowych pozbawiającym podatnika prawa do...

21.03.2018

NSA: zmiana interpretacji zawsze z uzasadnieniem

Fiskus, dokonując zmiany interpretacji indywidualnej, nawet na korzyść podatnika, zawsze musi uzasadnić samą zmianę, jak i przyjęte stanowisko - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

16.03.2018