NSA: Dom męża nie zawsze jest domem żony

Zwolnienie podatkowe na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych może być zastosowane wyłącznie, gdy nieruchomość stanowi własność podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

18.05.2018

NSA: Żeby odliczyć VAT, usługa musi być wykonana

Wykazanie usługi marketingowej nie ogranicza się do przedstawienia umowy z kontrahentem, faktury potwierdzającej jej wykonanie, czy nawet przedstawienia dokonanych przelewów za jej wykonanie. O...

16.05.2018

NSA: Najem wielu lokali bez prawa do ryczałtu

Najem na szeroką skalę to działalność gospodarcza, a to z kolei wyklucza możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem. Nie ma też znaczenia, czy lokale wynajmuje jeden czy kilku najemców - orzekł...

15.05.2018

NSA: Nagroda za talent z podatkiem

Pieniężna nagroda przyznana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne podlega opodatkowaniu orzekł Naczelny Sad Administracyjny.

10.05.2018

NSA: Postępowanie o zachowek zawiesza przedawnienie

Skoro postępowanie o wypłatę zachowku trwało, to nie można było jednoznacznie ustalić podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. W konsekwencji właściwym było zawieszenie postępowania...

09.05.2018

NSA: Podatek od nadwyżki wartości, nie od czynności

Podstawę opodatkowania w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności kilku nieruchomości stanowi zawsze sumaryczna różnica między wartością praw przysługujących podatnikowi od wszystkich...

07.05.2018

WSA: Samo sprawowanie opieki nie wystarczy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyjaśnił, że dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej niezbędnym warunkiem jest uprzednie zawarcie umowy o opiekę w formie szczególnej, gdyż okoliczności...

03.05.2018

WSA: Można wzywać jednym pismem w kilku sprawach

Za uprawnione należy uznać działanie organu podatkowego, który po nieskutecznym wezwaniu w jednym piśmie pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braków formalnych kilku odwołań poprzez przedłożenie...

01.05.2018
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski