NSA: podatek od odsetek trzeba zapłacić

Nie można utożsamiać odsetek z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem czy też innym świadczeniem. W przepisach ustawy o PIT brak jest regulacji, które zwalniałyby od podatku odsetki ustawowe od...

13.04.2018

NSA: jest wątpliwość co do dowodów z podsłuchów

Czy w postępowaniu podatkowym mogą być wykorzystana przekazane przez prokuraturę protokoły z podsłuchów rozmów, bez potwierdzenia, że zostały uzyskane zgodnie z prawem i bez dołączonych do nich...

07.04.2018

NSA: odwołanie darowizny bez mocy wstecznej

Odwołanie darowizny nieruchomości skutkuje ponownym jej nabyciem, więc podatnik chcąc skorzystać z zwolnienia musi na nowo czekać 5 lat - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

06.04.2018

WSA: fiskus nie może zastawiać pułapek na podatnika

Organy podatkowe nie mogą stosować prawa w taki sposób, aby było ono swoistą pułapką dla podatnika, którzy występują bez pomocy prawnej i nie mają rozeznania prawnego przypomniał WSA w Olsztynie w...

03.04.2018

NSA: Faktura nie przesądza o istnieniu transakcji

Sama faktura nie stanowi dowodu o rzeczywistym charakterze transakcji. Natomiast o dobrej wierze podatnika można mówić dopiero po zaistnieniu obrotu gospodarczego - orzekł Naczelny Sąd...

28.03.2018
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski