NSA: dzieła lepiej tworzyć samemu niż z kimś

Jeśli podatnik tworzy programy komputerowe z pomocą osób trzecich, to musi udowodnić swój wkład twórczy, aby móc zastosować 8-proc. stawkę VAT na jego sprzedaż - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

09.03.2018

NSA: bitcoin z podatkiem dochodowym

Przepisy muszą być elastyczne, więc dochód z obrotu bitcoinami może być uznany za przychód z praw majątkowych i tym samym podlegać opodatkowaniu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

06.03.2018

NSA: depresja może uprawdopodobnić brak winy

Ograniczenie przesłanek przywrócenia terminu w kontekście stanu zdrowia jako niezawinionego działania wyłącznie do chorób nagłych nie odpowiada zasadom logiki i doświadczenia życiowego - orzekł...

21.02.2018

NSA: podatek u źródła należny od usług doradczych

Nie ma znaczenia, czy zagraniczni kontrahenci świadczący usługi na rzecz polskiej spółki podlegają ustawie o PIT czy CIT, i tak podatek u źródła należy pobrać - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

15.02.2018

NSA: mapa kartograficzna nie jest dziełem

Mapy wykonywane przez biegłego geodetę stanowią materiał urzędowy i tym samym podlegają wyłączeniu z regulacji ustawy o prawach autorskich i pokrewnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

14.02.2018