Chodzi o skierowaną pod koniec 2016 roku przez Polskę skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na decyzję KE w sprawie podatku handlowego. Jak podkreślono w skardze, KE dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa.
Wcześniej Komisja wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Argumentowała, że jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.

Czytaj: Jest skarga do TSUE na decyzję KE w sprawie podatku handlowego >>


Ostatecznie KE stwierdziła, że podatek stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz że został on wprowadzony w życie w sposób niezgodny z prawem.

Sąd UE uznał, że Komisja Europejska się pomyliła. - W konsekwencji Sąd stwierdził nieważność decyzji końcowej Komisji – czytamy w komunikacie TSUE.
Decyzja Sądu UE oznacza, że Polska będzie mogła znów pobierać podatek handlowy, który dotychczas był zawieszony. Jednak wyrok nie jest ostateczny, przysługuje od niego odwołanie. KE ma na to dwa miesiące, przy czym odwołanie może dotyczyć aspektów formalnych wyroku Sądu UE, a nie jego treści. Ewentualne odwołanie będzie rozpatrywane przez Trybunał Sprawiedliwości.

Ministerstwo Finansów z satysfakcją stwierdziło, że wyrok ws. podatku od sprzedaży detalicznej jest korzystny dla Polski.  Jak przypomniał rzecznik prasowy resortu Paweł Jurek, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pobór tego podatku jest na mocy stosownej ustawy zawieszony do końca 2019 roku. - Ponadto dzisiejszy korzystny dla Polski wyrok nie jest prawomocny i każdej ze stron przysługuje odwołanie - stwierdził.

Wyrok Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej jest dla Polski bardzo korzystny i świadczy o tym, że nasze propozycje były prorozwojowe, a jednocześnie sprawiedliwe – powiedział w czwartek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Komisja przyjmuje do wiadomości dzisiejszy wyrok Sądu, który unieważnił decyzję Komisji z czerwca 2017 roku dotyczącą polskiego podatku od sektora detalicznego. Komisja uważnie przeanalizuje wyrok i rozważy kolejne kroki – powiedział w czwartek rzecznik KE Ricardo Cardoso.