Kto rozliczy się kwartalnie w 2017 roku?

Od 1 stycznia 2017 roku ma wejść w życie ustawa wprowadzająca zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych. Będą one mocno odczuwalne przede wszystkim przez podmioty rozpoczynające działalność opodatkowaną...

19.10.2016

Wszystko o podatkach związanych z nieruchomościami

Transakcja zbycia nieruchomości wiąże się z szeregiem skutków zarówno w zakresie podatków pośrednich jak i podatków dochodowych. Istotne z punktu widzenia opodatkowania jest w szczególności to, jakie...

17.10.2016

Jednolity podatek uprości system podatkowy

Wprowadzenie jednolitego obciążenia podatkowego to z jednej strony uproszczenie systemu, z drugiej strony zapowiedzi wskazują, że ucierpią mali przedsiębiorcy i samozatrudnieni. Jednolity podatek...

13.10.2016

Kontenery jednak bez podatku od nieruchomości

W ostatnich latach spore problemy interpretacyjne budziła kwestia opodatkowania przenośnych kontenerów, które są wykorzystywane np. na dużych placach budowy. Spór rozstrzygnął dopiero niedawny wyrok...

12.10.2016