Zmiany w przepisach mają dotyczyć trzech rodzajów wyrobów:

 • preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403;
 • towarów klasyfikowanych do pozycji CN 2711 oraz 2901 (w założeniu nowelizacja w tym zakresie miała dotyczyć wyłącznie LPG);
 • szerokiej kategorii olejów opałowych, do której należy zaliczyć:
  • oleje napędowe przeznaczone do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi;
  • oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39;
  • pozostałe wyroby energetyczne stanowiące paliwa opałowe.

Preparaty smarowe klasyfikowane do pozycji CN 3403

Z uwagi na wątpliwości klasyfikacyjne, które pojawiają się w zakresie wyrobów zaliczanych do pozycji CN 2710 oraz 3403, resort finansów zdecydował się na objęcie tych wyrobów jednolitymi regulacjami, co w konsekwencji będzie oznaczać dla wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3403:

 • obowiązek zastosowania pozytywnej stawki akcyzy w wysokości 1 180 zł/1000 litrów i tym samym wzrost cen tego wyrobu np. w zakresie nabyć wewnątrzwspólnotowych, ale również obowiązek właściwego raportowania przy transakcjach tego typu poprzez złożenie zabezpieczenia akcyzowego czy składania deklaracji uproszczonej;
 • potencjalnie możliwość zastosowania zwolnienia od akcyzy dla tych wyrobów, ale warto podkreślić że Ministerstwo Finansów nie zaprezentowało konkretnego rozwiązania w tym zakresie. Niemniej należy się spodziewać, że zostanie wprowadzony identyczny mechanizm zwolnieniowy jak w przypadku wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 2710 tj. wyroby będą zwolnione od akcyzy (a więc efektywnie tańsze) w przypadku gdy będą one przeznaczone do celów innych niż opałowe czy napędowe oraz zostaną spełnione dodatkowe obowiązki formalne jak np. obecność dokument dostawy a od 1 stycznia 2020 r. elektronicznego dokumentu dostawy czy zakup od podmiotu, który będzie posiadać określony status na gruncie akcyzy. Z pewnością w przypadku wprowadzenia dodatkowych preferencji dla tych wyrobów zostanie nałożony na podmioty zużywające te wyroby również obowiązek prowadzenia właściwej ewidencji.

 

Potencjalnie znowelizowane przepisy w tym zakresie mogą wejść w życie już z dniem 1 września 2019 r.

Przedmiotowa zmiana może stanowić swoistego rodzaju rewolucję dla przedsiębiorców z uwagi na fakt, że w obecnym stanie prawnym wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3403 korzystają z zerowej stawki akcyzy bez dodatkowych wymogów formalnych. Kupując wyroby wielu przedsiębiorców mogło nie zdawać sobie w ogóle sprawy, że mają styczność z wyrobami akcyzowymi.

Sprawdź w LEX: Czy wprowadzający oleje smarowe i opony pneumatyczne do obrotu musi wnieść także opłatę na kampanię edukacyjną? >

Tym samym zmiana zaproponowana przez resort finansów będzie powodować dla przedsiębiorców:

 • zwiększenie obowiązków formalnych i wzrost kosztów w przypadku gdy zdecydują się nabywać wyrób z zagranicy albo wyłącznie zwiększenie obowiązków formalnych w zakresie nabyć krajowych w przypadku gdy będą chcieli skorzystać z preferencji w celu utrzymania obecnego poziomu cen; albo
 • tylko albo aż wzrost kosztów w przypadku nabyć krajowych w przypadku gdy nie zdecydują się na zwiększenie obowiązków formalnych.

Wyroby klasyfikowane do pozycji CN 2711 oraz 2901

Resort finansów zaproponował również w ramach uszczelniania systemu podatkowego objęcie systemem SENT wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 2711 oraz 2901. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z uzasadnieniem do tej zmiany, celem takiego uszczelnienia była chęć wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie wyłącznie gazu płynnego LPG. W konsekwencji mogą powstać istotne wątpliwości w zakresie dokładnego zakresu przedmiotowego wspomnianej nowelizacji, z uwagi na fakt że przykładowo w ramach pozycji CN 2901 mieści się również acetylen.

Zobacz: Przesłanki odstąpienia od kary pieniężnej wobec przewoźnika - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 27 lutego 2019 roku >

Niezależnie od rzeczywistych intencji po stronie ustawodawcy, zaproponowana zmiana stanowi kolejną rewolucję w szczególności dla podmiotów, które dokonują zakupu dla własnych celów tego rodzaju wyrobów. Będą one zmuszone do właściwej rejestracji w tym systemie, dokonywania odbioru itp. Brak dochowania wymogów w tym zakresie jest oczywiście zagrożone wysokimi karami finansowymi, które w przypadku systemu monitorowania przewozu towarów są dość mocno wykorzystywane przez organy podatkowe.

Zobacz również: Rząd będzie dalej uszczelniał podatki >>

Ustawodawca przewidział również możliwość wyłączenia z tego obowiązku, w przypadku gdy towary zaklasyfikowane do tych pozycji CN są:

 • objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
 • przemieszczane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy albo od 1 stycznia 2020 r. na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy;
 • rzewożone w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 11kg lub objętość nie przekracza 23 litrów.

Przedmiotowa zmiana zgodnie z obecną wersją projektu rozporządzenia ma wejść w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia aktu wykonawczego w Dzienniku Ustaw. 

 


Oleje opałowe

Zgodnie z przyjętym przez rząd Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2019-2022 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie z dniem 1 września nowego systemu obrotu olejami opałowymi, który efektywnie zacznie działać od 1 stycznia 2020 r. Resort przewiduje bowiem okres przejściowy po wejściu w życie ustawy, który pozwoli podmiotom na dostosowanie się do nadchodzących regulacji. Przedmiotowy projekt wprowadza przykładowo status zużywającego podmiotu olejowego, którym w praktyce jest każdy kto zużywa oleje opałowe do celów grzewczych.

Sprawdź w LEX: Czy osoba fizyczna, która na potrzeby grzewcze wynajmowanego domu zakupiła olej opałowy, powinna zarejestrować się w systemie PUESC? >

Z tym statusem wiąże się również obowiązek właściwej rejestracji dla celów akcyzy. Gra jest warta świeczki z uwagi na to, że w przypadku braku odpowiedniego statusu sprzedawca jest uprawniony do naliczenia akcyzy wobec tego wyrobu według wyższej stawki.

Krzysztof Wiński, starszy menedżer w PwC