Na piątkowym, dodatkowym posiedzeniu, Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. To było ekspresowe tempo prac. Przyjęcie ustawy zajęło parlamentarzystom 18 godzin. Prezydent podpisał ją w sobotę 29 grudnia. Nowelizacja m.in. obniża akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za jedną megawatogodzinę  i zmienia stawki opłaty przejściowej, co ma zapobiec podwyżkom cen prądu w 2019 r. To jednak nie są jedyne zmiany, jakie wprowadza, by Polacy nie dostali wyższych rachunków za prąd.

Będą rekompensaty dla spółek

Uchwalony projekt znacznie się jednak różni od pierwotnego. Rząd zgłosił bowiem autopoprawkę. Za jej sprawą ma powstać Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, który przeznaczony na pokrycie różnic w cenach energii dla spółek 4 mld zł.  - Proponujemy program składający się z czterech interwencji i będzie dotyczył wszystkich odbiorców w kraju. To obniżenie podatku akcyzowego, obniżenie opłaty przejściowej, bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółkom obrotu oraz inwestycje prośrodowiskowe, dzięki którym zmniejszy się emisyjność naszej gospodarki – powiedział w piątek w Sejmie Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Zobacz również: Ceny energii nie wzrosną. 28 grudnia dodatkowe posiedzenie Sejmu w tej sprawie >>

Podatnik akcyzy od nielegalnie pobranej energii elektrycznej >>

Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym - moment i miejsce powstania >>

 

To co proponuje rząd w ramach złożonej autopoprawki, to może okazać się niedozwoloną pomocą publiczną, która zakwestionuje Komisja Europejska, bo są to dopłaty do stałych taryf energii - mówiła podczas drugiego czytania Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej.

Ceny regulowane ustawowo

Ponadto przedsiębiorstwo energetyczne, które po dniu 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii z ceną lub stawką opłaty wyższą od tej wynikającej z ostatnio obowiązującej umowy, jest zobowiązane do zmiany warunków najpóźniej do  1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. Nowelizacja przewiduje też, że gdy ceny i stawki opłat w taryfie lub cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały ustalone na podstawie przepisów obowiązujących, zanim ustawa weszła w życie, przedsiębiorstwa energetyczne mają wystąpić do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmianę taryfy. Będą miały na to czas do 30 stycznia 2019. Te zmiany Paulina Hennig-Kloska nazwała powrotem do cen regulowanych i PRL-u.

 

Obniżka akcyzy i opłaty przejściowej 

Ceny energii w 2019 r. przede wszystkim ma jednak ustabilizować obniżenie podatku akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh. Ponadto obniżona została opłata przejściowa dla wszystkich odbiorców o 95 proc. Obniżenie stawki podatku oraz opłaty przejściowej zapewni, nawet przy spodziewanej podwyżce opłat wprowadzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne utrzymanie łącznych kosztów odbiorców, w szczególności odbiorców w gospodarstwie domowym, na poziomie zbliżonym do roku 2018. Jednocześnie negatywne skutki dla budżetu państwa zostaną zniwelowane poprzez środki ze sprzedaży uprawnień do emisji.

Oszczędności dla odbiorców uzyskane z obniżenia akcyzy miałyby wynieść w przyszłym roku 1,85 mld zł, a zmniejszenie opłaty przejściowej miałoby dać dodatkowe 2,24 mld zł.

W Sejmie zdania podzielone

Jak tłumaczył w trakcie sejmowej debaty Maciej Małecki, poseł PiS, celem ustawy jest ochrona polskich rodzin, polskich firm, przemysłu i samorządów przed negatywnymi skutkami skokowego wzrostu cen energii elektrycznej, jaki obserwujemy w całej Europie. Według opozycji podwyżki cen to efekt zaniedbań rządu. Zdaniem Sławomira Neumanna, posła PO, wysokie ceny prądu to wynik trzech lat działalności rządu. Poseł podkreślał, że hamowana jest energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Dodatkowo spółki energetyczne tracą na wartości.

- Zmniejszenie akcyzy zniweluje podwyżki cen prądu, ale problemu nie rozwiąże. Brak wynikające z obniżenia opłaty przejściowej trzeba będzie uzupełnić. Bez długofalowych rozwiązań ceny energii będą rosły dalej – tłumaczyła Paulina Hennig-Kłoska.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.