Do końca marca 2020 r. przedłużony ma zostać natomiast termin składania wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy. Autorem zmian w ustawie o podatku akcyzowym jest Ministerstwo Finansów.

Firmy muszą mieć więcej czasu

Zasadność wydłużenia terminów resort tłumaczył faktem konieczności przygotowania się przedsiębiorców do nowych regulacji. Będą mieli oni obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, dostosowania budynków i pomieszczeń do wymogów składu podatkowego. Obowiązkowe będzie także zgromadzenie kapitału stanowiącego zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej ewentualne zobowiązania podatkowe. Wymogiem będzie także dostosowanie linii produkcyjnych do oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

 

Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski

Sprawdź  
POLECAMY

Podatek dopiero od lipca 2020 roku

Danina w pełnej wartości będzie pobierana od lipca 2020 r. Stawka podatku akcyzowego dla płynu do papierosów elektronicznych została określona na poziomie 0,5 zł/ml płynu, natomiast dla wyrobów nowatorskich w wysokości 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Opodatkowaniu będą podlegały płyny do papierosów elektronicznych zawierające nikotynę jak i płyny do papierosów elektronicznych beznikotynowe. Na etapie tworzenia przepisów Ministerstwo Finansów tłumaczyło, że są one używkami stanowiącymi substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Resort wskazywał dodatkowo, że w przypadku opodatkowania akcyzą wyłącznie płynów zawierających nikotynę, badanie przez odpowiednie służby czy płyn zawiera nikotynę czy nie, byłoby bardzo kosztowne i czasochłonne oraz stanowiłoby pole do nadużyć. Objęcie płynu do papierosów elektronicznych podatkiem akcyzowym bez względu na zawartość nikotyny ma skutkować lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem i sprzedażą.

Zobacz również: Będzie akcyza na płyn do e-papierosów >>

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego >>

Przewóz towarów z terytorium innego państwa na terytorium kraju >>

Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów z zapłaconą akcyzą >>