Exit tax uchwalony bez poprawek senackich

CIT PIT

Senat bez poprawek przyjął ustawę nakładającą nowy podatek - nazwany exit tax. Jest to podatek od przeniesienia aktywów zagranicę, co wymagało zmian w ustawie o PIT, CIT, a także Ordynacji...

26.10.2018

Ceny transferowe: Które przepisy mają pierwszeństwo

CIT

Z przepisów ordynacji podatkowej jasno wynika, iż w przypadku gdy dany stan faktyczny jest objęty zakresem normy szczególnej, organ podatkowy nie może sobie dowolnie wybrać, czy zastosować tę normę,...

25.10.2018

9-proc. CIT dla małych firm uchwalony

CIT Prawo gospodarcze

Sejm uchwalił we wtorek wieczorem zmianę w ustawach podatkowych zakładającą m.in. 9-proc. CIT dla małych firm. Nowelizacja wprowadzi też zmiany dotyczące kosztów w przypadku nabycia i eksploatacji...

24.10.2018

Paliwo w służbowym samochodzie ciągle sporne

PIT

Korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych jest przychodem pracownika. Opodatkowaniu podlega zryczałtowana kwota, której wysokość zależy od pojemności pojazdu. Fiskus próbuje osobno...

24.10.2018

Kto złoży się na fundusz solidarnościowy

PIT

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Źródłem przychodów funduszu będą obowiązkowe składki i tzw. danina...

23.10.2018

Biegłych rewidentów czeka rewolucja

Rachunkowość

Ministerstwo Finansów planuje powołanie specjalnego urzędu nadzoru. Ma on weryfikować prace audytorów. Projekt ustawy będzie gotowy za kilka tygodni.

23.10.2018

Członek zarządu z liniowym PIT?

PIT

W interpretacjach organów podatkowych dość powszechnie jest potwierdzane stanowisko o możliwości rozliczania 19-proc. podatkiem liniowym dochodów z tytułu realizowania usług na rzecz spółki, w której...

19.10.2018

MF przygotowuje wielką reformę egzekucji administracyjnej

Ordynacja Prawo gospodarcze

W pierwszym kwartale przyszłego roku Ministerstwo Finansów przedstawi założenia nowej ustawy dotyczącej postępowania egzekucyjnego w administracji. Zmiany dotkną m.in. egzekucji pieniężnej i...

19.10.2018

NIK bierze pod lupę podatek CIT

CIT

Kontrolerzy sprawdzają czy administracja skarbowa jest skuteczna w walce z agresywną optymalizacją podatku CIT. Badają m.in. jakość obowiązujących przepisów, jak i stosowanie zasady rozstrzygania...

19.10.2018

Organy podatkowe będą mogły nadużywać prawa

Ordynacja Prawo gospodarcze

Nie będzie klauzuli zakazującej organom podatkowym nadużywania prawa. Na jej wprowadzenie do nowej ordynacji podatkowej nie zgodził się minister finansów. Projekt ustawy został więc zmieniony.

17.10.2018

Należyta staranność w VAT ciągle problematyczna

VAT

Problematyka dochowania należytej staranności wzbudza wiele emocji. Metodyka opracowana przez Ministerstwo Finansów to dokument niewiążący, adresowany do administracji skarbowej. Nie nadano jej formy...

16.10.2018

Projekt rozporządzenia o kasach fiskalnych już gotowy

VAT

Nowe przepisy w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Większość obowiązujących obecnie zasad zostanie utrzymana....

15.10.2018

Fiskus blokuje podatnikom dostęp do zebranych dowodów

Ordynacja

Organy podatkowe, zasłaniając się tajemnicą skarbową, interesem publicznym, a czasami nawet ochroną danych osobowych, utajniają dokumenty w postępowaniach podatkowych. Uniemożliwia to stronie...

15.10.2018

VAT od nauczania języków obcych pełen wątpliwości

VAT

Umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym odgrywa w dzisiejszym świecie bardzo istotną rolę. Wiąże się to z kolei z coraz szerszym rynkiem przedsiębiorców, którzy oferują w tym...

10.10.2018