W interpretowaniu prawa przez organy podatkowe można dostrzec ostatnio niekorzystny dla podatników trend. Po profiskalnym podejściu fiskusa do m.in.: odliczania VAT od mieszkań wynajmowanych dla pracowników czy rozliczaniu nabywanych usług niematerialnych, przyszedł czas na samochody służbowe.

W jednej z wydanych niedawno decyzji Dyrektor Izby Administracji Skarbowej pozbawił dużą spółkę możliwości rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków dotyczących najmu pojazdu dla prezesa zarządu. Fiskus uznał, że spółka nie udowodniła zasadności poniesienia wydatku na ten cel. Faktura za najem i zapłata za usługę okazały się niewystarczające.  

Zobacz również: Nowe przepisy podatkowe już do poprawki >>

Ewidencja nie jest potrzebna, ale…

- Organ podatkowy przyznał, że do prawidłowego udokumentowania wydatków na czynsz najmu samochodów osobowych nie jest konieczna ewidencja przebiegu pojazdu. Twierdził jednocześnie, że nie było wolą ustawodawcy obciążanie podatników takim obowiązkiem. Niestety, z tych prawidłowych tez, Dyrektor IAS nie wyciągnął prawidłowych wniosków – tłumaczy Mateusz Kaczmarek, doradca podatkowy. Podkreśla, że w odniesieniu do samochodów, dla których użytkownicy prowadzili ewidencję przebiegu pojazdu, organy uznały, że związek wydatków na czynsz za ich najem z przychodem spółki jest należycie udokumentowany. Jej brak w odniesieniu do samochodu używanego przez prezesa okazał się decydujący w uznaniu braku należytego udokumentowania.

Zobacz w LEX: Nowe zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej >

Ekspert przypomina jednocześnie, że od 1 stycznia 2019 r., ustawodawca zdecydował się na rezygnację z ewidencji przebiegu i zastąpienie jej procentowym podziałem kosztów eksploatacji samochodów osobowych - na część podlegającą zaliczeniu do kosztów i część z tych kosztów wyłączoną. Zasadę tę wprowadza art. 16 ust. 1 pkt. 51 ustawy o CIT. Wcześniej kilometrówka wymagana była do rozliczenia wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami. Nie była jednak potrzebna do odliczenia kosztów najmu pojazdu.

Sprawdź procedurę: Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w CIT od 2019 r. >

 

Jak podkreśla Kaczmarek, użytkownik spornego auta był dyrektorem zarządzającym na Polskę. Już tylko ten fakt powinien być wystarczający do uznania, że używany samochód co najmniej w znacznej części służył działalności gospodarczej spółki. - Nie można przy tym argumentować, że spółka choć nie musiała, to mogła wymagać prowadzenia ewidencji przebiegu tego samochodu i wówczas byłaby w stanie przedstawić wiarygodny dowód związku przedmiotowych wydatków z przychodami – tłumaczy ekspert.

 


Inne cele nie wyłączają kosztów

Kontrowersyjny wydaje się jeszcze jeden aspekt sprawy. Zgodnie z przepisami, nawet częściowe używanie samochodu dla celów innych, niż służbowe, nie skutkuje przecież wyłączeniu całości wydatków na czynsz najmu z kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to także Izabela Rutkowska, doradca podatkowy. Zwraca uwagę, że faktury dotyczące najmu samochodu mogły być kosztem uzyskania przychodu i żadna kilometrówka nie była tutaj wymagana. Mateusz Kaczmarek dodaje z kolei, że czynsz najmu samochodu nie zależy od tego, czy samochód użytkowany jest także dla celów niezwiązanych z działalnością. Zauważa, że gdyby ustawodawca chciał, aby koszty najmu samochodów podlegały rozliczeniu analogicznemu do rozliczeń kosztów eksploatacyjnych, to ustanowiłby stosowną normę prawną, czego jednak nie uczynił.

Skorzystaj z kalkulatora, który oblicza koszty, jakie pracownik powinien otrzymać w związku z odbyciem podróży służbowej prywatnym samochodem >