Ustawa nowelizacyjna nie zawiera stosownych przepisów przejściowych odnoszących się do zasad rozliczania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych w zależności od tego, kiedy te samochody osobowe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przyjęte do używania).

Znajdują się tam tylko regulacje odnoszące się do wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia samochodów stanowiących środki trwałe (przy czym koszty uzyskania przychodów są uzależnione od tego, kiedy samochód wprowadzono do ewidencji).

W związku z tym, biorąc pod uwagę, że: – nie ma przepisów przejściowych; – nowe regulacje są korzystniejsze dla podatników; – generalnie obowiązuje reguła stosowania przepisów nowych, przyjąć trzeba, że w opisywanej sytuacji podatnik może od nowego roku zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tej części wartości samochodu, która nie przekracza 150 tys. zł.

Należy mieć także na uwadze, że przecież wysokość odpisów amortyzacyjnych ani zasady amortyzacji się nie zmieniają. Zmianie ulegnie tylko część odpisów amortyzacyjnych zaliczana do kosztów uzyskania przychodów.

Więcej na ten temat w książce pt. Samochody a VAT i podatki dochodowe.

 


Zobacz również: Dealerzy samochodowi sami interpretują przepisy >>

Przedsiębiorcy mają duży problem z leasingiem samochodów >>

Samochody demonstracyjne a odliczenie VAT >>

Odliczanie VAT od samochodów - przestępstwa i wykroczenia skarbowe związane ze składaniem informacji VAT-26 >>