Zmiana wysokości kosztów uzyskania przychodów przez podatnika, składającego PIT-37, to jego prawo, ale czasami także obowiązek.

Koszty przy większej liczbie umów

Jak tłumaczy Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną, w pierwszym wypadku, podatnicy, którzy wykonywali pracę na rzecz więcej niż jednego pracodawcy, muszą mieć na uwadze to, że niekiedy muszą te koszty ograniczyć. Koszty uzyskania przychodów nie mogą bowiem przekroczyć łącznie 2.002,05 zł (odpowiednio 2.502,56 zł dla pracowników dojeżdżających) za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy. Takie ograniczenie kosztów jest obowiązkiem podatnika.

Prawo do podwyższenia kosztów

Podatnik ma również prawo do podwyższenia kosztów uzyskania przychodów. Jest to możliwe w trzech sytuacjach. Po pierwsze, gdy pracodawca zastosował zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł miesięcznie, zaś pracownik dojeżdżał do pracy z innej miejscowości. W takim wypadku może on wykazać w zeznaniu rocznym koszty podwyższone, czyli 139,06 zł za każdy miesiąc, w którym dojeżdżał do pracy. Po drugie, wysokość kosztów można podwyższyć, gdy roczne zryczałtowane koszty wskazane w PIT-11 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. W rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika albo przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych. Warunkiem jest jednak udokumentowanie wydatków wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Po trzecie wreszcie, koszty można podwyższyć, jeśli w trakcie roku, w którymś miesiącu pracownik nie otrzymał wynagrodzenia z uwagi np. na to, że dokonano wypłaty z opóźnieniem lub doszło do przesunięcia terminu wypłaty z ostatniego dnia miesiąca na 10. dzień kolejnego miesiąca. W takiej sytuacji pracodawca wykaże w informacji PIT-11 jedynie te koszty uzyskania przychodów, które zostały faktycznie uwzględnione przy wypłacie wynagrodzenia. Pracownik zaś ma prawo do rozliczenia pełnych kosztów należnych za dany okres.

Zobacz również: 
Czy w PIT-37 jest możliwość odliczenia dojazdów do szkoły?>>

Pensja żony i dziecka będzie kosztem przedsiębiorcy >>
Twój e-PIT zagwarantuje szybszy zwrot podatku >>

Fiskus spyta sąsiada, kto zajmuje się dzieckiem >>