Aż 100 proc. firm dużych obawia się rosnących kosztów zatrudnienia pracowników, a 97 proc. niejasnych i niespójnych przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Odsetek firm wskazujących na te bariery jest najwyższy od 2016 roku. Wśród innych barier, których najbardziej obawiają się przedsiębiorcy, znalazły się także przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej (95 proc.), brak wykwalifikowanych pracowników (90 proc.), niepewność sytuacji gospodarczej (90 proc.), kontrole urzędów (90 proc.) czy pogarszająca się sytuacja rynkowa, słaby popyt (85 proc.). Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Konfederację Lewiatan wśród 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej 10 pracowników. Rosnących kosztów zatrudnienia (nasilenia tej bariery) spodziewają się zresztą wszystkie firmy, w tym 81 proc. dużych, 71 proc. średnich i 72 proc. małych. W przypadku innych barier, obawy o ich nasilenie w 2019 roku nie są już tak wysokie.

Ponado Konfederacja przygotowała raport o nowych przepisach, ważnych dla firm w 2019 r. -  W przyszłym roku wejdzie w życie wiele nowych regulacji, które zwiększą koszty funkcjonowania przedsiębiorców - mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. - Są wśród nich m.in. zmiany w rozliczaniu samochodów w firmie, uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych, nowe ustawy o związkach zawodowych czy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Ta ostatnia nie jest jeszcze uchwalona, ale budzi duże obawy. Nie poprawią też znacząco warunków wprowadzenie ulgi Innovation Box, która ma pobudzić innowacyjność w firmach czy reforma szkolnictwa zawodowego - tłumaczy Henryka Bochniarz.