Program współdziałania ma być nową formą współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami. Jego wprowadzenie przewidują przepisy nowej ordynacji podatkowej. Na razie są one jednak na etapie projektu. - Zaproponowane rozwiązania umożliwią podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach pewności w zakresie zagadnień podatkowych i zapewnią im szereg korzyści wynikających z przystąpienia do programu – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Zobacz również: Szansa na nowe rozdanie w kontaktach z fiskusem?

 

Konsultacje mają na celu wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie m.in. standardu ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, zasad prowadzenia audytu podatkowego i współpracy stron umowy o współdziałanie oraz zebranie opinii na temat przygotowanych propozycji rozwiązań. Jak tłumaczy, MF, prace dotyczą również zasad audytu podatkowego, do którego przeprowadzania uprawniony będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, a także zasad współpracy pomiędzy Krajową Administracją Skarbową i podatnikami, którzy podpiszą umowę o współdziałanie. Podsumowanie i zakończenie prac zaplanowane jest na 27 czerwca 2019 r.