Bilans przygotowali doradcy podatkowi z CRIDO. Wynika z niego także, że przez ostatnie 15 lat Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 552 wyroki. 43 z nich dotyczyły polskiego VAT. Polski NSA wydał w tym czasie 20 tys. wyroków dotyczących VAT. Wojewódzkie Sądy Administracyjne - 41 tys. wyroków.

 


Wielka rewolucja w rozliczeniach VAT

Wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. spowodowało gruntowne zmiany w zakresie rozliczania VAT. Zaczęła wtedy obowiązywać ustawa z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dostosowująca polskie prawodawstwo do unijnego. Liczyła ona 176 artykułów, podczas gdy jej poprzedniczka zaledwie 56.

- Rewolucja w 2004 roku była dopiero początkiem zmian. Niemalże każdego kolejnego roku ustawa o VAT była nowelizowana. Niektóre z przepisów usunięto, wiele zmodyfikowano, a jeszcze inne dodano, wprowadzono nowe mechanizmy i instrumenty, a pewne artykuły dostosowano do przyspieszającej informatyzacji. Prawdopodobnie mało kto się spodziewał, że w ciągu 15 lat na gruncie podatku od towarów i usług dojdzie do tylu znaczących dla podatników i prowadzonych przez nich działalności gospodarczych zmian - mówi Roman Namysłowski, partner zarządzający odpowiedzialny za zespół podatkowy w CRIDO.

Zobacz również: Kasy fiskalne – nowe przepisy już od 1 maja >>

Przepisy o VAT to ciągłe zmiany

Z badania CRIDO wynika, że w ciągu 15 lat unijnego VAT w Polsce dyrektywy unijne dotyczące VAT zostały zmienione 35 razy, a polska ustawa o VAT – 60 razy. Autorzy raportu podkreślają, że największą nowelizację przyniósł rok 2014. Objęła ona kluczowe elementy rozliczenia VAT, w tym m.in. oderwanie momentu rozliczania VAT od daty wystawienia faktur. Trzy lata wcześniej, bo w 2011 r., wprowadzona została nowa matryca stawek VAT. Pojawiły się wtedy nowe stawki VAT (5, 8 i 23 proc.). Miały mieć charakter tymczasowy, stosowane są jednak do dzisiaj.

 

Jedną z kluczowych zmian związanych z wejściem Polski do UE było zastąpienie eksportu wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, a importu – wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w odniesieniu do transakcji towarowych pomiędzy państwami członkowskimi. Zdaniem Namysłowskiego, to tymczasowe rozwiązanie, wprowadzone do prawa unijnego jeszcze w 1993 roku, stało się największym błędem unijnego prawodawcy. Doprowadziło bowiem do miliardowych wyłudzeń VAT w całej Unii Europejskiej.

Pełna wersja raportu „Kronika 15 lat unijnego VAT-u w Polsce do pobrania na crido.pl.