Filip Świtała, wiceminister finansów, zapowiedział pod koniec marca, że MF pracuje nad tzw. testem przedsiębiorcy. Miałby on pozwolić określić, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Celem testu miałoby być uniemożliwienie korzystania z preferencyjnego opodatkowania liniową stawką PIT podmiotom, które prowadzą działalność tylko dla jednego podmiotu. Zdaniem Świtały, jednym z problemów polskiego systemu jest opodatkowanie jednoosobowych firm. Dotyczy on tych przedsiębiorców, którzy de facto nie ponoszą ryzyka gospodarczego, pracują dla jednej firmy i wystawiają jedną fakturę miesięcznie. Po kilku dniach prace na testem dementował Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Powiedział wtedy, że kwestia testu jest dyskutowana podczas standardowych analiz dotyczących reformy systemu podatkowego. Dodał, że nie ma też żadnego projektu ani harmonogramu działań. Teraz okazuje się, że test jednak będzie. W czwartek Ministerstwo Finansów potwierdziło, że weryfikacja przedsiębiorców jest jednym z założeń zaktualizowanego wieloletniego planu finansowego na lata 2019-2022.

Zobacz również: MF chce ograniczyć prawo mikrofirm do liniowego podatku >> 

Cel tylko finansowy?

Zdaniem przedsiębiorców, nowe regulacje niczego nie zmienią.  - Oddzielenie osób pracujących na własny rachunek, czyli przedsiębiorców, od pracowników etatowych w praktyce jest niezwykle trudne, czy wręcz niemożliwe. Obawiam się, że regulacje prawne zaproponowane przez resort finansów niewiele zmienią i będą tak samo obchodzone jak przepisy kodeksu pracy – uważa Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Sprawdź w LEX: Nowe zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej >

Ekspert zwraca uwagę, że zwiększenie wydatków na świadczenia socjalne musi być w dłuższym okresie zrównoważone wzrostem wpływów podatkowych, ponieważ nie można dopuścić do nadmiernego zadłużenia państwa. Dodaje, że pomysł zwiększenia wpływów podatkowych od osób prowadzących działalność gospodarczą jest tego potwierdzeniem i pierwszym z wielu rozwiązań, których możemy się spodziewać. Coraz częściej mówi się też o zniesieniu górnego limitu składek emerytalnych i rentowych oraz podwyższeniu składek od przedsiębiorców.

Sprawdź w LEX: Opłacalność wyboru liniowej stawki podatku na przykładach >

 


Do testu podobnie podchodzi Forum Obywatelskiego Rozwoju. Zdaniem Aleksandra Łaszka, głównego ekonomisty FOR, pomysł testu przedsiębiorcy jest efektem ogłoszenia przez rząd PiS nowego pakietu obietnic wyborczych, którego koszty w 2020 roku sięgną ok. 40 mld zł. Potrzeba znalezienia finansowania dla tak gigantycznego wydatku wymusza na rządzie głębsze sięgnięcie do kieszeni podatnika. Łaszek zwraca uwagę, że klin podatkowy w Polsce wymaga reformy, docelowo należy ograniczyć różnice w opodatkowaniu i oskładkowaniu umów o pracę i samozatrudnienia, jednak powinno wiązać się to także z obniżeniem opodatkowania tych pierwszych, a nie tylko równaniem wszystkich podatków do góry. - Niestety, kosztowne obietnice wyborcze PiS sprawiają, że w finansach publicznych w najbliższych latach będzie coraz mniej miejsca na gruntowną, prowzrostową reformę systemu podatkowego – tłumaczy ekspert.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Procedura: Wybór formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą >

Komentarz praktyczny: Mały podatnik na gruncie ustaw o podatkach dochodowych >

Analiza: Osoby samotnie wychowujące dzieci a PIT >