Dla możliwości rozdzielenia źródeł przychodów, oprócz podstawy prawnej realizacji danych świadczeń (np. umowa cywilnoprawna w formie kontraktu menedżerskiego i odrębna umowa na usługi doradcze świadczone w ramach działalności gospodarczej), kluczowe jest również rzeczywiste wykonywanie i odpowiednie dokumentowanie czynności o charakterze odrębnym od funkcji zarządzania. Działalność doradcza posiada z zasady inny cel i wynika z odrębnych, zewnętrznych kompetencji konsultanta. Odmienne są również metody jej świadczenia – odznaczają się one niezależnością doradcy w aspekcie finansowym i organizacyjnym. Ważne jest też, aby doradca ponosił samodzielną odpowiedzialność wobec osób trzecich za efekty swoich usług. 

Zobacz również: Łatwiej będzie sprzedać mieszkanie bez podatku >>

NSA: Liniowy w firmie wyklucza wspólne rozliczenie małżonków >>

Liniowy PIT także dla usług dla własnego pracodawcy >>

 

 


 

W niektórych przypadkach organy podatkowe negują prawo do rozliczania dochodu według 19-proc. stawki liniowej podatku dochodowego. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w których w ramach umowy z przedsiębiorcą nie były wykonywane usługi doradcze, a raczej usługi o zarządzanie przedsiębiorstwem.

 


Artykuł pt. Czy można doradzać samemu sobie stanowi podsumowanie poglądów na temat dopuszczalnych form podatkowego podziału wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej jednocześnie funkcję członka zarządu i zewnętrznego doradcy spółki.

Więcej w październikowym numerze Przeglądu Podatkowego >>