Automatyczne rozliczenie powinno się również zaakceptować przed końcem kwietnia. Po tym czasie brak akceptacji będzie traktowany jako złożony.

Brak PIT, to przyjęcie rozliczenia skarbówki

- Jeśli do 30 kwietnia podatnik nie skorzysta z usługi Twój e-PIT, tzn. nie zaakceptuje ani nie odrzuci przygotowanego PIT-37 lub PIT-38 oraz nie złoży deklaracji w żaden inny sposób (np. przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej w urzędzie skarbowym), to urząd uzna przygotowany e-PIT za złożony.

 

Nadpłata i niedopłata podatku

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że jeśli z takiego automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego będzie wynikać, że podatnik ma niedopłatę podatku, to do 31 maja otrzyma o tym informację z urzędu skarbowego. Po otrzymaniu pisma, podatnik będzie miał siedem dni, aby wpłacić kwotę niedopłaty na konto urzędu skarbowego. Jeśli z PIT będzie wynikać nadpłata podatku, to urząd przeleje odpowiednią kwotę na konto bankowe podatnika. Jeśli nie będzie znał jego numeru, to pieniądze zwrócone zostaną przekazem pocztowym. Zwrot nadpłaconego podatku nastąpi w ciągu 45 dni.

Zobacz również: PIT przez internet coraz popularniejszy >>