Będą zmiany w opodatkowaniu marynarzy

PIT Podatki międzynarodowe

Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło w czwartek projekt nowelizacji przepisów ustawy o PIT. Chodzi o zmiany w zakresie opodatkowania dochodów marynarzy. Jest to realizacja stanowiska Komisji Europejskiej.

21.02.2019

Twój e-PIT do poprawki

Domowe finanse PIT

Ministerstwo Finansów zapewnia, że dane podatników są bezpieczne. Potwierdza, że usługa Twój e-PIT przed wdrożeniem przeszła pozytywnie audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zapowiada jednak zmiany m.in. w dostępie do rozliczenia.

21.02.2019

Jak pogodzić raportowanie schematów podatkowych z tajemnicą zawodową

Ordynacja Doradca podatkowy

Od stycznia szereg podmiotów świadczących usługi doradcze – w tym w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni – zostało zobowiązanych do ujawniania schematów podatkowych. Zakres ingerencji prawodawcy w tajemnicę zawodową tych podmiotów przy słabości wprowadzonych mechanizmów gwarancyjnych budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przyjętych rozwiązań.

21.02.2019

Ulgi podatkowe na rozwój za mało zachęcające

CIT PIT

Firmy nie są specjalnie zainteresowane korzystaniem z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Niezbyt interesujące okazuje się także nowe rozwiązanie IP Box. Z ulgi B+R korzysta tylko co ósma firma. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez KPMG.

21.02.2019

Twój e-PIT może naruszać RODO

RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwróciła się do Ministra Finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy pracodawcy są w stanie zalogować się do usługi Twój e-PIT na dane pracownika i sprawdzić dane przekazane przez innych płatników.

20.02.2019

Skarbówka ogranicza koszty spółkom cywilnym

PIT

Spółki cywilne mają coraz większy kłopot z rozliczaniem kosztów. Problematyczne stają się zwłaszcza faktury wystawione przez wspólników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Fiskus uważa, że jest to świadczenie usług dla samego siebie i nie pozwala zaliczać ich do kosztów. Zdaniem ekspertów, praktyka urzędników nie ma uzasadnienia w przepisach.

20.02.2019

Podatki w Polsce na dwóję z małym plusem

CIT PIT VAT

Największym problemem polskiego systemu podatkowego są brak stabilności przepisów i późne informowanie podatników o wchodzących w życie zmianach. Najwięcej kłopotów sprawiają jednak ceny transferowe. Średnia ocena systemu wynosi 2,2 w pięciostopniowej skali. Takie wnioski płyną z przedstawionego w poniedziałek raportu KPMG.

18.02.2019

Przed nami kolejne zmiany uszczelniające VAT

VAT

Oszustwa w dziedzinie podatku od wartości dodanej, w tym zwłaszcza o charakterze karuzelowym, spędzają sen z powiek nie tylko organom stosującym prawo, ale i prawodawcy. Tak istotne bieżące zmiany w krajowych regulacjach VAT, jak te dotyczące m.in. tzw. odwróconego obciążenia split payment, czy STIR są powodowane w zasadniczej mierze dążeniem do ograniczenia luki w VAT.

15.02.2019

Twój e-PIT już dostępny

Domowe finanse PIT

Na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów na podatników czekają już wypełnione przez skarbówkę rozliczenia PIT za rok 2018. Na razie są to tylko zeznania PIT-37 i PIT-38, ale w przyszłym roku mają do nich dołączyć kolejne. Przed południem trudno było zalogować się do systemu.

15.02.2019

Czynności sprawdzające zamiast kontroli - organy podatkowe nadużywają prawa

Ordynacja

Ministerstwo Finansów chwali się, że dzięki m.in. jednolitym plikom kontrolnym, przeprowadza mniej kontroli podatkowych. Eksperci zwracają jednak uwagę, że skarbówka zbyt często weryfikuje podatników w trybie czynności sprawdzających. Problem w tym, że może być on wykorzystywany tylko w ściśle określonych przypadkach. Stosowanie go w każdej sprawie jest niezgodne z prawem.

15.02.2019

Skarbówka rozliczy PIT już 15 lutego

Domowe finanse PIT

Od piątku, 15 lutego, na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów na podatników będzie czekał wypełniony przez skarbówkę PIT za rok 2018. W 2019 r. będą to rozliczenia na drukach PIT-37 i PIT-38. W następnym roku fiskus samodzielnie rozliczy podatników składających PIT-36 i PIT-36L.

14.02.2019

Kolejne objaśnienia mają pomóc w stosowaniu przepisów podatkowych

Ordynacja

Ministerstwo Finansów zamierza wydać kolejne objaśnienia do nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku przepisów ordynacji podatkowej. Chodzi o klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz przepisy o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym. Eksperci z rezerwą podchodzą do takiej kontynuacji procesu legislacyjnego.

14.02.2019

Uprzednie porozumienia cenowe będą łatwiejsze

CIT

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w przepisach podatkowych przewidującymi wprowadzenie tzw. uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego. Projekt ma zostać skierowany do konsultacji publicznych.

13.02.2019

Fiskus będzie dalej blokował podejrzane rachunki

Ordynacja

Ministerstwo Finansów jest zadowolone z działania systemu blokowania rachunków bankowych, które mogły być wykorzystane do wyłudzeń podatków. Przez siedem pierwszych miesięcy jego funkcjonowania zablokowano ponad 10 mln zł. Przepisy w tym zakresie znajdują się też w najnowszej wersji projektu nowej ordynacji podatkowej. Zdaniem ekspertów, system wymaga jednak gruntownych poprawek.

12.02.2019

Wynagrodzenie twórcy trzeba określić kwotowo lub w procentach

PIT

Pracownik, który tworzy programy komputerowe lub inne dzieła, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jeśli wyższe koszty mają mieć zastosowanie tylko do części wynagrodzenia, trzeba ją dokładnie określić. Nie wystarczy jednak wskazanie czasu potrzebnego do stworzenia dzieła.

11.02.2019

MF: VAT 8 proc. - woda nie zdrożeje

VAT

Woda dostarczana m.in. wodociągami będzie nadal objęta 8-procentowym VAT. Potwierdził to w piątek Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. I zapowiedział, że projekt załącznika do ustawy o VAT zostanie zmieniony.

08.02.2019

Nowe przepisy mają zachęcać do współpracy z fiskusem

Ordynacja

Niedawno opublikowany projekt nowej ordynacji podatkowej podejmuje próbę implementacji kilku nowych instytucji proceduralnego prawa podatkowego. Wśród nich projekt wprowadza program współdziałania z dużymi podatnikami, który na arenie międzynarodowej jest powszechnie znany jako co-operative compliance.

08.02.2019

Dane przekazujących 1 proc. pod specjalnym nadzorem

PIT RODO

Jeżeli podatnik w swoim rocznym PIT wyrazi zgodę na przekazanie jego danych organizacji, to może ona je przetwarzać, aby np. podziękować mu w imieniu obdarowanego za przekazane pieniądze. Fundacje i stowarzyszenia nie mogą jednak udostępniać danych darczyńców osobom obdarowanym.

07.02.2019

Rodzaj bonu wpływa na rozliczenia VAT

VAT

Od stycznia obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT bonów. Zdefiniowane zostały pojęcia bonu jednego i różnego przeznaczenia. Opodatkowane VAT są tylko te pierwsze.

07.02.2019